"Cyfrowa szkoła"

Zapraszamy uczniów i uczennice oraz nauczycieli nauczycielki do udziału w projekcie pn. “Cyfrowa szkoła” realizowanym na podstawie umowy  nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie  biorą udział Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa  nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza - "Cyfrowa szkoła"

 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

3. Formularz rekrutacji - nauczyciel.

4. Formularz rekrutacji - uczeń.