Świetlica szkolna

Czynna od godziny: 6:45 do 16:15

Kierownik świetlicy: mgr Danuta Cira

Wychowawcy: mgr Agnieszka Piętowska, mgr Marzanna Ramus, mgr Małgorzata Wyrazik,  mgr Agnieszka Kędziora, mgr Karolina Obarska-Kiec, mgr Małgorzata Trzcińska, mgr Magdalena Wiśniewska

 

Kontakt do świetlicy: (15) 832 25 75 wew. 27


Dokumentacja

 • Roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 • Dziennik zajęć,
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 • Codzienna imienna lista obecności dzieci z potwierdzeniem odbioru dziecka.

Regulamin korzystania ze stołówki

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedury postępowania w świetlicy szkolnej


Cele i zadania świetlicy szkolnej

 • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych. Dbałość o klimat wychowawczy, stosunki interpersonalne w grupie, komunikatywność i kulturę języka, zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
 • Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, jeśli potrzeba udzielanie pomocy uczniom odrabiającym lekcje w świetlicy.
 • Kształtowanie właściwej postawy moralnej, szacunku dla osób starszych, rodziców, nauczycieli.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u dzieci poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, gry komputerowe, itp.
 • Organizowanie wystawek prac dzieci. swietlkica
 • Rozwijanie u wychowanków poczucia samorządności i samodzielności oraz poczucia uczuciowości, życzliwości, przyjaźni i tolerancji.
 • Odreagowywanie napięć psychofizycznych, likwidowanie niepokoju, lęku i agresji.
 • Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczeń świetlicy.
 • Zapewnienie uczniom spożycia gorącego posiłku - obiadu w godz. 10:35-11:35.
 • Współpraca z Ośrodkami Opieki Społecznej między innymi w Sandomierzu, Samborcu, Dwikozach i Obrazowie, pomagającymi w refundowaniu obiadów dla dzieci z rodzin biednych lub niewydolnych wychowawczo.

Organizacja pracy w świetlicy szkolnej

Do świetlicy przyjmowani są:

 • uczniowie klas 1-3, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących,
 • uczniowie zwolnieni z lekcji religii, wychowania fizycznego,
 • uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, lub czekający na zajęcia pozalekcyjne.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych Jasnych zasad obowiązujących w świetlicy.

 

JASNE ZASADY W NASZEJ ŚWIETLICY:

 1. uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela i zapisuje na listę obecności danego dnia,
 2.  uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się,
 3.  uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy,
 4.  przebywając w świetlicy szkolnej należy zwracać się do siebie uprzejmie, stosując zwroty grzecznościowe – proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 5.  dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,
 6.  sprawy sporne w świetlicy szkolnej rozstrzyga nauczyciel świetlicy,
 7.  dziecko nie może ruszać cudzych rzeczy nawet za zgodą właściciela,
 8.  za zaginione telefony oraz inne urządzenia elektroniczne przyniesione przez ucznia z domu do świetlicy szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
 9.  stojąc w kolejce po obiad uczeń nie przepycha się, zachowuje dystans 1,5 m, pilnuje swojego miejsca,
 10.  dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wskazani przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”. Odbiór dziecka , rozmowy, ustalenia odbywają się w strefie rodzica czyli miejscu do tego wyznaczonym i wyraźnie oznaczonym.
 11.  w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę pisemnie do tego upoważnioną,
 12.  rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy,
 13.  w przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice ponoszą koszty naprawy lub zakupu,
 14.  w okresie zimowym na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne,
 15.  dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP, Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu dotyczącymi ochrony przed koronawirusem SARS- CoV-2, oraz sygnalizacją przeciwpożarową.

 

Kalendarium

Dzisiaj jest:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9

tel./fax: (15) 832 25 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 864-176-44-80

REGON: 001187839

Dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: studioweb.net.pl