Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

 

Analizy ankiet dotyczących realizacji programu

  „RAZ, DWA, TRZY

– BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”

w latach  2007, 2012, 2017

 

 

 

 


 
 

ANKIETY 2017  

   

 
 

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW

 •  Ankieta  do programu „Raz , dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” przeprowadzona wśród uczniów klas II i III. Udział brało 45 uczniów                    – grudzień 2017

 

Na pytania „ Kto najczęściej rozmawia z tobą na temat bezpiecznego zachowywania się” padły  odpowiedzi:

 • - 29 głosów - wskazało rodziców 64,4%
 • - 26 osób odpowiedzi, wskazało, że tą osobą był nauczyciel -58%
 • - 8-  bliscy-17,8%
 • - 5 – policję – 11%
 • - 1- koleżanki  - 2,2%

Często  jeden ankietowany dawał równocześnie kilka odpowiedzi.

„ Czy lubisz zajęcia na których jest policjant?” –

 • - 29 osób odparło że „tak” – 64,4%
 • - 8 osoby  „ nie wiem” -  17,8 %
 • - 8 osoby wybrało odpowiedź „nie”- 17,8%

„ W jakiej sytuacji zwrócisz się o pomoc do policjanta?” - padły następujące odpowiedzi:

 • - kradzież  - 22 osób – 48,8%
 • - zagubienie się – 4 osoby-8,9%
 • - gdy coś się stanie  – 2 osoby – 4,4 %
 • - wypadek na drodze – 4 osób- 8,9 %
 • - bójki – 11 osób- 24,4%
 • - napad – 4 osoby – 8,9%
 • - zgubienie czegoś – 3 osoby – 6,6%
 • - włamanie – 7 osób – 15,6%
 • - porwanie – 6 osób -13,3%
 • - grożenie – 3 – 6,7 %
 • - gdy ktoś mnie goni – 3 – 6,7%
 • - dziwne zachowanie ludzi – 2 osoby – 4,4%
 • - zaczepianie przez obcych - 2 osoby – 4,4%
 • - atak psa – 1 osoba – 2,2%
 • - przemoc– 1 osoba – 2,2%

 Na pytanie „ Jakie informacje podasz wzywając pomoc w razie wypadku?”  - dzieci odpowiedziały:

 • - najwięcej osób wskazało na informację o miejscu wypadku – 44 osoby – 97,8%
 • -   34  osoby – 75,6 % ankietowanych   podało komplet informacji to jest : imię i nazwisko, adres, miejsce wypadku , czy ktoś jest ranny.
 • - 4 osoby   - 7,4 % podały informację  bez jednego z ważnych elementów ( brak imienia i nazwiska , bądź adresu)
 • - 5 dzieci  - 1 % – podało tylko  imię i nazwisko , adres i miejsce wypadku , ale nie podało informacji o tym , czy ktoś jest ranny;  
 • -  3  osoby – 6,7% podały imię i nazwisko, miejsce wypadku, ale nie podało adresu i informacji czy ktoś jest ranny;
 • - nikt nie dał odpowiedzi na pytania wprowadzające w błąd ( czy lubisz cukierki  i jaki przedmiot lubisz)

Wszystkie numery alarmowe zna:

 • - bezbłędnie – prawie 80 % czyli 36 osoby
 • - 2 osoby podały prawidłowo tylko numer pogotowia 4,4%
 • - błędne odpowiedzi podało 7 osób – 15,6%

Dzieci wskazują następujące miejsca niebezpieczne po drodze do szkoły:

 • -  jezdnia – 15 osób – 33,3%
 • - park – 8 osób – 17,8%
 • - Piszczele – 7 osób -15,6 %
 • - przejścia uliczne – 7 osób -15,6 %
 • - okolice sklepów – 5 osób – 11,1%
 • - koło bloku – 3 osoby – 6,7 %
 • - ustronne miejsca – 1 – 2,2%
 • - plac budowy – 1 – 2,2%
 • - miejsca nieoświetlone – 1 – 2,2%
 • - opuszczone budynki – 1 – 2,2%
 • - koło śmietnika– 1 – 2,2%
 • - miejsca , w których przebywają osoby nietrzeźwe– 1 – 2,2%
 • -  parkingi  – 1 – 2,2%
 • - przystanki – 1 – 2,2%
 • - 10 osób nie podało w ogóle miejsc niebezpiecznych – 22,2%

Większość ankietowanych podawało po kilka odpowiedzi.

W pytaniu : „ Co robisz , gdy ktoś obcy puka do drzwi?” dzieci wybierają odpowiedzi:

 • - 44 osoby czyli  prawie 97,8 %  - nie otwiera obcemu drzwi
 • - 10 osób – 22,2% - mówi, że rodziców nie ma w domu.

Żadne dziecko nie zakreśliło  odpowiedzi „otwieram drzwi”

Na pytanie „ Co potrzebujesz , aby opatrzyć ranę?”:

 • - 43 osoby  95,6 % ankietowanych odpowiedziało prawidłowo wymieniając, bandaż, plaster, wodę utlenioną.
 • - 1 osoba dodatkowo podał odpowiedź nieprawidłową – 2,2%
 • - pozostałe 2 osoby  - 4,4% nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

„Czy nosisz przy ubraniu znaczki odblaskowe?”

 • 38 dzieci  - 84,4% odpowiedziało „tak”
 • 7 osób – 15,6  % odpowiedział „ nie”

„Dlaczego nosisz/ nie nosisz elementów odblaskowych?”-

Noszę bo:

 • - chcę być widoczny -  6 głosów- 13,3%
 • - żeby być widzianym przez kierowców -26 osób – 57,8%
 • - żeby być bezpiecznym – 11  osób – 24,4%
 • - inne , nie związane z bezpieczeństwem przyczyny – 4 osoby – 8,9%

 Kilkoro dzieci podało po dwie przyczyny.

Nie noszę bo:

 • - zapominam - 1 osoby- 2,2%
 • - nie mam  – 1 osoba-2,2%

2 uczniów nie wypowiedziało się na ten temat.

Na pytanie „ Co oznacza flaga czerwona na basenie lub nad wodą ?”

 • - 39 osób  czyli prawie 86,7% odpowiedziało prawidłowo ( tz. zakaz kąpieli)
 • - 4 osoby dały odpowiedz „ można się kąpać w obecności dorosłych- 8,8%
 • - 4  osoba – można się kąpać- 8,8%
 • - 1 opowiedziała – że woda jest zimna- 2,2%
 • 1 uczeń nie udzielił odpowiedzi.

Kilka osób dało po kilka odpowiedzi.

„ Czy można grać w piłkę na ulicy?” – dzieci wybrały odpowiedzi:

 • - nie można grać -   38 uczniów – 84,4%
 • -  można grać ,gdy rodzice patrzą -  3 uczniów 6,7%
 • -  można grać, gdy nie jeżdżą po niej samochody-   5 osób  -11,1%

1 osoba udzieliła dwóch odpowiedzi.

 

Wnioski

( ankieta wśród dzieci)

Z ankiety wynika, że informacje na temat bezpieczeństwa czerpią uczniowie najczęściej
z rozmów z rodzicami ( 64%) lub z nauczycielem (58%). Prawie 69 % dzieci lubi zajęcia prowadzone przez policjanta. Wynik jest dobry, ale może warto byłoby zastanowić się nad uatrakcyjnieniem i urozmaiceniem form przekazu.

Dzieci na ogół  znają  wszystkie telefony alarmowe ( 80 %).  Wiedzą także  w jakich sytuacjach należy zwrócić się do policjanta, wskazują takie wypadki jak: kradzież, zgubienie się, wypadek drogowy , bójki, zaczepianie przez obcych, przemoc i tym podobne.

Potrafią wezwać pomoc w razie wypadku i podać właściwe informacje przy zgłoszeniu – 75 % ankietowanych podaje cały komplet koniecznych informacji, pozostałe dzieci  pomijają niektóre z danych. Jednak wszyscy uczniowie wiedzą, że nie należy podawać informacji małoistotnych lub nie na temat.

Dzieci zauważają na drodze do szkoły różne miejsca potencjalnie niebezpieczne. Najczęściej są to: ruchliwe jezdnie i przejścia dla pieszych, Piszczele i park, ustronne miejsca, niezamieszkałe budynki, okolice sklepów, okolice bloków, przystanki autobusowe i miejsca , gdzie przebywają osoby nietrzeźwe.

Uczniowie wiedzą, że nie należy otwierać drzwi obcym. 98% dzieci wskazało tu na odpowiedź „ nie otwieram drzwi”

Również prawie 96 % uczniów potrafi użyć właściwych środków , by opatrzyć ranę. Niemal 85 % dzieci świadomie nosi znaczki odblaskowe. Rozumieją, że to zapewnia im bycie widzianym przez kierowców, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Około 87% uczniów wie, co oznacza czerwona flaga wywieszona przy kąpielisku. Niestety nadal prawie 8% dzieci uważa , że ten symbol informuje o tym, że można się kąpać. Co wskazuje na to, iż do spraw bezpieczeństwa nad wodą warto powrócić.

Podobne jak informacje o korzystaniu z kąpieliska kształtuje się świadomość dzieci na temat zakazu gry w piłkę na jezdni. 85% dzieci wie, że nie można grać w piłkę na jezdni, ale pozostałe 15 procent uważa, że można grać , gdy jezdnia jest pusta i pod kontrolą rodziców. Warto więc  jeszcze raz poruszyć tą kwestię, by tym razem 100% uczniów udzieliło prawidłowej odpowiedzi.

Można więc stwierdzić, że ogólnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa jest w szkole dobra, ale wiadomości te wymagają stałego odświeżania,  przypominania i pogłębienia.

 

 

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW

 

 •           W grudniu 2017 r.  została przeprowadzona anonimowa ankieta  dotycząca zagadnień związanych z realizacją programu „Raz , dwa, trzy bądź bezpieczny i TY”.  Brało w niej udział 44 rodziców.

 

 Analiza ankiety wskazuje, iż:

-  założenia programu zna prawie 33 osoby – 75%  ankietowanych, najczęściej informacje o programie uzyskiwali oni za pośrednictwem szkoły ( nauczyciela , z wywiadówki,  strony internetowej szkoły, dziecka – uczęszczającego do szkoły)

-  okazuje się że mimo wieloletniej, starannie prowadzonej akcji,  podstrony www. oraz stale  aktualizowanych stosownie do omawianych zagadnień programowych gazetek czy licznych działań i spektakli szkolnego teatru profilaktycznego ( grupa teatralna „Przystanek Dwójka”) nadal 25% ( 11 osób) rodziców nie słyszało o  realizowanym w szkole programie;

- w działania profilaktyczne organizowane przez szkołę w pełni zaangażowanych jest 9 rodziców – 20,5%;  27,3% -12 osób zaangażowało się w niewielkim stopniu; niezdecydowanych, którzy raczej się nie udzielają jest 36,4% to jest 16 osób;  nie angażuje się wcale 6 osób – 13,6%;

- na temat potencjalnych zagrożeń rozmawia z dziećmi 42 osoby czyli 95,5% ankietowanych , tylko 4,5 % raczej unika tych zagadnień;

- na pytanie o noszenie przy ubraniu elementów odblaskowych padły odpowiedzi:

 • ·        33 rodziców – 75% stwierdziło, że dzieci noszą elementy odblaskowe, 

 • ·        8 osób – 18,2 % tylko czasami ,

 • ·        3 osoby – 6,8% powiedziało raczej nie

- rodzice zauważają że w obecnych czasach największe zagrożenia stanowią

 • ·        Ruch drogowy- 18 osób- 40,9%

 • ·        Internet – 9 osób – 20,5 %

 • ·        Słabe oznaczenia przejść dla pieszych -7 osób – 15,9 %

 • ·        Narkotyki – 6 osób 13,6%

 • ·        Porwania - 6 osób 13,6%

 • ·        Zaczepienie przez obcych- 5 osób – 11,4%

 • ·        Agresja wśród rówieśników – 4 osoby- 9%

 • ·        Dopalacze- 4 osoby- 9%

 • ·        Przemoc w szkole – 3 osoby – 6,8%

 • ·        Pedofilia – 2 osoby – 4,5%

·        Po 1 osobie  ( 2,3%) podało: gwałt, telefony komórkowe, pornografia, krzywdy cielesne, wandalizm, wymuszenia, brak tolerancji, narastająca agresja, napady, pijani na ulicy, złe towarzystwo, alkohol, hejt)

Ankietowani podawali po kilka odpowiedzi.

- działania lokalnej policji ocenione są  przez ankietowanych  w następujący sposób:

 • ·        - bardzo dobrze  - 2 osoby – 4,5%

 • ·         - dobrze   - 24 osoby- 54,5%

 • ·        - dostatecznie-  5 osób 11,4%

 • ·        - źle - 1 osoba – 2,3 %

 • ·        - bardzo źle - 0

 • ·        - trudno powiedzieć – 11 osób – 25%

- rodzice oczekują następujących form pomocy od policji ( na ten temat wypowiedziało się tylko 35 osób:

·        - 27 osób – 61,4% oczekuje częstych kontaktów z policją w formie : spotkań w szkole, pogadanek, pokazów samoobrony, imprez rozrywkowych, akcji uświadamiających, nauki zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz przepisów ruchu drogowego;  

 •  -  4 osoby – 9% życzyłoby sobie częstszych patroli na terenie miasta,

 •  - 7 osób chciałoby patrolowania okolic szkoły ( 15.9%)

 • - 2 osoby życzą sobie  kontroli bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych  (4,5%)

 • - 3 osoby chcą większej aktywności ze strony policji ( 6,8%)

 •  - 3 osoby pragną szybszej interwencji ( 6,8%)

 •  - 2 osoby chcą większej ilości działań skierowanych do najmłodszych  ( 4,5%)

 • - 2 osoby chcą porad, jak sobie radzić z agresją ze strony rówieśników i obcych ludzi (4,5%)

 •  - 2 osoby proponują przeprowadzenie akcji uświadamiających w szkołach średnich o bezpiecznej jeździe dla potencjalnych przyszłych kierowców               ( 4,5%)

 •  - 1 osoba życzy sobie profilaktyki antynarkotykowej ( 2,3%)

 • ·- 1 osoba chciałaby filmów o tematyce profilaktycznej ( 2,3%)

- Zaangażowanie szkoły w działania prewencyjne ocenione zostały następująco:

 • ·        -  20 osób – 45,5%  ocenia  je bardzo dobrze;

 • ·        - 20 osób – 45,5%  - dobrze

 • ·        - dostatecznie   -  1 osoba ( 2,3%)

 • ·        - trudno powiedzieć –  4 osoby- 9 %

- włączeniem się w realizację działań profilaktycznych zainteresowanych jest 16 rodziców – 36,4  %, deklarują ,że mogą  pomagać w organizowaniu zajęć o charakterze profilaktycznym, wyrażają też chęć współpracy z nauczycielami i policją w tym zakresie.

- nie wyraziło chęci pomocy – 17 rodziców czyli 38,6 %, 11 rodziców nie wypełniło tej części ankiety ( 25%)

Wnioski

( ankieta dla rodziców)

75% ankietowanych rodziców zna założenia programowe,  poznało je  głownie za pośrednictwem szkoły: ze strony internetowej szkoły, ze spotkań na wywiadówce , z rozmów z wychowawcą lub bezpośrednio od swojego dziecka. Jest to dobry wynik , ale mimo to , zastanawia fakt braku wiedzy na temat realizowanego programu u 25 % ankietowanych, tym bardziej, że wiele akcji miało charakter spektakularny i trudno ich było nie zauważyć, np. rozplakatowane w całej szkole działania , stale zmieniające się i uaktualniane gazetki na ten temat  czy wreszcie spektakle teatru profilaktycznego „Przystanek dwójka”. Wydaje się,  że wynika to  w tych wypadkach z ogólnego  niewielkiego  zainteresowania rodziców edukacją dziecka.

W działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowało się na ternie szkoły 21 rodziców- w tym tylko 9 osób w pełni, co wydaje dobrym rezultatem, choć można byłoby uaktywnić  większą grupę  rodziców.

Cieszy natomiast fakt, że aż 42 osoby , co stanowi 95,5 procent ankietowanych porusza
z dzieckiem kwestie bezpieczeństwa.

Około 93% dzieci nosi również przy swoim ubraniu wierzchnim lub plecaku znaczki odblaskowe z tego 75 % uczniów nosi je stale. Jest to zapewne zasługa akcji prowadzonej każdego roku w klasach pierwszych , która kończy się wręczeniem każdemu maluchowi  znaczka odblaskowego.

Rodzice naszych uczniów obawiają się wielu potencjalnych zagrożeń czyhających na ich dzieci. Najwięcej osób, bo prawie 41% obawia się dużego ruchu drogowego. Problem ten został rozwiązany tak, iż po dzieci z klas 1-3 po lekcjach przychodzą wyznaczone przez rodziców lub opiekunów osoby dorosłe.  One również przyprowadzają lub przywożą dzieci do szkoły. Uczniowie, których nie ma kto odebrać  bezpośrednio po zajęciach, oczekują na rodziców w świetlicy szkolnej.

Prawie 21% rodziców obawia się dla swoich pociech zagrożeń płynących z Internetu.   Korzystanie z Internetu  w szkole możliwe jest tylko pod opieką nauczyciela a dostęp do treści zakazanych dla dzieci ograniczony został  stosownym programem ( zabezpieczenie na routerze, Open DSS i filtr rodzicielski w programie Kaspersky). Na wywiadówkach w klasach I - VII pokazywana była też prezentacja tłumacząco, jak należy zabezpieczyć Internet we własnym domu i jakich programów użyć, by dziecko mogło bezpiecznie  z niego korzystać. Systematycznie  odbywają się też „Dni bezpiecznego internetu” powstają stosowne gazetki,
a na lekcjach informatyki, dzieci dowiadują się o konieczności ograniczonego zaufania  do obcych, z którymi stykają się przez portale społecznościowe.

Prawie 16 % ankietowanych  narzeka na słabo oznaczone przejścia dla pieszych, a 4,5 %  życzyłoby sobie , aby w okolicach szkoły  zatrudnieni byli „ przeprowadzacze”  kierujący przechodzeniem dzieci przez jezdnię.

Ponad 10 % rodziców  obawia się też: kontaktu z narkotykami czy dopalaczami, zagrożenia porwaniem , czy kontaktów z obcymi.

Natomiast stosunkowo niski odsetek, bo 9 % obawia się agresji wśród rówieśników, a 6,8 % przemocy w szkole - co w skazuje na to, że choć problem  istniej jest on raczej marginalny.

Działalność lokalnej policji dobrze ocenia prawie 54,5% rodziców , a bardo dobrze 4,5, wynika z tego , iż z pracy policji zadowolonych jest  59% respondentów.

Rodzice oczekują poprawy  i pomocy policji w takich kwestiach jak:

- 61% częstych spotkań w szkole  w formie  pogadanek , prelekcji, itp.;

- prawie 16 % życzyłoby sobie częstszych patroli w okolicach szkoły , a 9% częstszych patroli na terenie całego miasta;

- około 7% wskazuje też na konieczność większej aktywności i szybszej reakcji ze strony policji;

Inni pragnęliby większej ilości działań skierowanych do najmłodszych oraz porad, jak sobie radzić z agresją w szkole. Są też pojedyncze prośby o profilaktykę przeciw narkotykową
i filmy profilaktyczne o różnej tematyce.

Ciekawą propozycją jest pomysł szkoleń profilaktycznych  dla uczniów szkół średnich, którzy już mogą prowadzić  samochody, uczących ich bezpiecznej i nie zagrażającej bezpieczeństwu innych jazdy.

Zaangażowanie szkoły w działania prewencje ocenione zostało wysoko -91% ankietowanych ocenia je bardzo dobrze lub dobrze ( po 45,5 %).

16 osób deklaruje chęć włączenia się w realizację programu proponują, że mogą  pomagać  w organizowaniu zajęć o charakterze profilaktycznym, wyrażają też chęć współpracy
z nauczycielami i policją w tym zakresie.

 

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD NAUCZYCIELI

          W grudniu 2017 r.  została przeprowadzona anonimowa ankieta  dotycząca zagadnień związanych z realizacją programu „Raz , dwa, trzy bądź bezpieczny i TY”.  Brało w niej udział 14 nauczycieli.

 

Na pytanie : Czy założenia programu  spełniają Twoje oczekiwania? Jeżeli nie , to co byś w nich zmienił?

Wszyscy ankietowani ( 100%) stwierdzili, że  założenia spełniają ich oczekiwania. Kilku nauczycieli podkreśla, że dzieci lubią tego typu zajęcia i chętnie się w nie angażują. Wskazują też na szeroki zakres działań profilaktycznych obejmujący zarówno uczniów , rodziców i nauczycieli oraz na to , że zajęcia zwiększają bezpieczeństwo uczniów. Jedna osoba z ankietowanych zasugerowała zaproszenie na spotkanie osoby, która ucierpiała w wypadku drogowym, by podzieliła się swoim doświadczeniem.

Realizacja , których zagadnień sprawia Ci trudność i dlaczego?                  

Większości zapytanych  czyli 11 osób – 79% nie widzi żadnych problemów w realizacji zagadnień.   3 nauczycieli – 21%  zauważa problemy  przy realizacji takich zagadnień jak:

 • - tematyka zdrowia psychicznego, które to zajęcia wg respondenta powinien prowadzić specjalista;

 • - zagadnienia z obszaru „zły dotyk”, ponieważ trudno małemu dziecku przedstawić ten temat tak, by nie przekroczyć granicy intymności;

 • - tematy związane z agresją słowną, ponieważ uczniowie traktują „raniące słowa i wulgaryzmy” jako sposób wyrażania swoich emocji i naturalność.

Jaka jest  Twoim zdaniem wiedza dzieci z zakresu bezpieczeństwa?                

Bardzo dobrze oceniło wiedzę uczniów w tym zakresie 8 nauczycieli – 57%, a dobrze 6-ciu- 42% . Nie było niższych ocen.

Jak oceniasz zaangażowanie lokalnej  policji w działania prewencyjne na terenie Twojej szkoły?

 • 8 nauczycieli - 57% oceniło zaangażowanie policji na bardzo dobrze , a 6 na dobrze- 42%. Nie było ocen niższych.

 • Jedna osoba napisała , iż policjanci biorą czynny udział w lekcjach profilaktycznych i działaniach praktycznych , np. ucząc bezpiecznego zachowania na drodze.

  
 

ANKIETY ROK 2012

 • Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas II i III. Udział brało 54 uczniów – listopad 2012

Na pytania „ Kto najczęściej rozmawia z tobą na temat bezpiecznego zachowywania się” padły  odpowiedzi:

 • - 40 osób odpowiedzi,  wskazało, że tą osobą był nauczyciel

 • - 36 głosów - wskazało rodziców

 • - 12 - policję

 • - 3-  koleżankę / kolegę.

Często  jeden ankietowany dawał równocześnie kilka odpowiedzi.

„ Czy lubisz zajęcia na których jest policjant?” –

 • - 48 osób odparło że „tak” – 89%

 • - 4 osoby  „ nie wiem” -  7,4 %

 • - 2 osoby wybrało odpowiedź „nie”- 3,6%

„ W jakiej sytuacji zwrócisz się o pomoc do policjanta?” - padły następujące odpowiedzi:

 • - kradzież  - 28 osób

 • - zagubienie się – 22 osoby

 • - zagrożenia , niebezpieczeństwo – 18 osób

 • - wypadek na drodze – 17 osób

 • - morderstwa – 10 osób

 • - bójki – 8 osób

 • - napad – 6 osób

 • - zgubienie czegoś – 2 osoby

 • - wyłudzanie pieniędzy – 2 osoby

 • -  w wypadku wielkiej kłótni – 1 osoba

 • - w potrzebie – 1 osoba

 Na pytanie „ Jakie informacje podasz wzywając pomoc w razie wypadku?”  - dzieci odpowiedziały:

 • -   34  osoby – 63% ankietowanych   podało komplet informacji to jest : imię i nazwisko, adres, miejsce wypadku , czy ktoś jest ranny

 • - 4osoby   - 7,4 % podały informację  bez jednego z ważnych elementów ( bądź imienia i nazwiska , bądź adresu)

 • - 6 dzieci  - 11,1 % – podała tylko pierwsze trzy kryteria , nie podał informacji o tym , czy ktoś jest ranny

 • - najmniej precyzyjne, wybiórcze dane  podało 7 osób – 13 %

 • - 3 osoby  5,6 % nie podały żadnej odpowiedzi

Wszystkie numery alarmowe zna:

 • - bezbłędnie – prawie 80% czyli 43 osoby

 • -  po dwie pomyłki padły w odpowiedziach  u 11 osób , co stanowi  20 % ankietowanych

Dzieci wskazują następujące miejsca niebezpieczne po drodze do szkoły:

 • -  16 osób – przejścia uliczne

 • -  12 osób - duży ruch na drodze

 • - 7  - skrzyżowanie

 • -  5 osób – park miejski

 • - 2 osoby – miejsca , w których występują pijane osoby

- po 1 głosie : teren niezbudowany, przejście bez sygnalizacji świetlnej, poruszanie się po drogach dużych samochodów

11 osób nie wypowiedziało się na ten temat.

W pytaniu : „ Co robisz , gdy ktoś obcy puka do drzwi?” dzieci wybierają odpowiedzi:

 • - 49 osób czyli  prawie 91 %  - nie otwiera obcemu drzwi

 • - 5 osób – 9% - mówi, że rodziców nie ma w domu.

Na pytanie „ Co potrzebujesz , aby opatrzyć ranę?”:

 • - 51 osób  94% ankietowanych odpowiedział prawidłowo wymieniając, bandaż, plaster, wodę utlenioną.

 • - pozostałe 3 osoby 7% nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi.

„Czy nosisz przy ubraniu znaczki odblaskowe?”

 • 47 dzieci  - 87% odpowiedziało „tak”

 • 6 osób – 13 % odpowiedział „ nie” w tym 1 „czasami”

 „Dlaczego nosisz/ nie nosisz elementów odblaskowych?”-

Noszę bo:

 • - chcę być widoczny -  20 głosów

 • - podczas mgły - 4 głosy

 • - żeby być zauważanym w nocy  - 6 osób

 • - żeby nie potrącił mnie samochód – 10 osób

 • - żeby być bezpiecznym – 4 osoby

Nie noszę bo:

 • - zgubiłem - 2 osoby

 • - popsuły mi się – 1 osoba

 • - bo po co?  -  2 osoby

6 uczniów nie wypowiedziało się na ten temat.

Na pytanie „ Co oznacza flaga czerwona na basenie lub nad wodą ?”

 • - 43 osoby  czyli prawie 80% odpowiedziało prawidłowo ( tz. zakaz kąpieli)

 • - 3 osoby dały odpowiedz „ można się kąpać w obecności dorosłych

 • - 2 , że oznacza to zimna wodę

 • - 1 osoba dała kilka nieprawidłowych odpowiedzi

 • - 5 – nie udzieliło odpowiedzi.

„ Gdzie można grać w piłkę na ulicy?” – dzieci wybrały odpowiedzi:

 • - nie można grać -   45 uczniów – 83%

 • -  można grać ,gdy rodzice patrzą -  5 uczniów 9%

 • -  można grać, gdy nie jeżdżą po niej samochody-   2 osoby  -4%

 • - 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

 

 
     
 • W listopadzie podczas wywiadówek w klasach II i III została przeprowadzona anonimowa ankieta  dotycząca zagadnień związanych z realizacją programu „Raz , dwa, trzy…”  Brało w niej udział 37 rodziców.

Analiza ankiety wskazuje, iż:

 - założenia programu zna prawie 76 % ankietowanych, najczęściej informacje o programie uzyskiwali oni za pośrednictwem szkoły ( nauczyciela , strony internetowej szkoły, dziecka – uczęszczającego do szkoły, gazetek szkolnych)

-  niepokoi fakt ,że mimo wieloletniej , starannie prowadzonej akcji, oddzielnej podstrony www. oraz licznych , aktualnie zmienianych , stosownie do omawianych zagadnień programowych gazetek,  nadal 24% rodziców nie słyszało realizowanym w szkole programie;

- w działaniach profilaktycznych organizowanych przez szkołę w pełni zaangażowanych jest prawie 38 % rodziców,  30% zaangażowało się w niewielkim stopniu, a 32% nie angażowało się ;

- na temat potencjalnych zagrożeń rozmawia z dziećmi 95% ankietowanych , tylko 5% raczej unika tych zagadnień;

- Na pytanie o noszenie przy ubraniu elementów odblaskowych padły odpowiedzi:

- 62% dzieci nosi elementy odblaskowe,  24% tylko czasami , a 14 % niestety raczej ich nie nosi

- Rodzice zauważają że w obecnych czasach największe zagrożenia stanowią:  narkotyki -13 głosów, internet  -12 gł. , przemoc i agresja rówieśników –po 7 głosów., ruch na jezdni  - 6 gł; używki – 4gł; dopalacze – 3gł,;  wymuszenia pieniędzy 2 gł oraz po 1 głosie: brak zainteresowania, , gry komputerowe, brak kultury, bijatyki, niezdrowa rywalizacja, media..

- Działania lokalnej policji ocenione są  przez ankietowanych  w następujący sposób:

 • - bardzo dobrze  11%

 • - dobrze 46%

 • - dostatecznie- 19%

 • - źle- 14%

 • - bardzo źle -4%

 • - trudno powiedzieć – 6%

- rodzice oczekują następujących form pomocy od policji ( na ten temat wypowiedziało się tylko 24 osoby – 65%:

 • -19 osób oczekuje częstych kontaktów z policją w formie : spotkań w szkole, wykładów, prelekcji, pogadanek , warsztatów, szkoleń dla rodziców i uczniów itp.;

 • -  8 osób życzyłoby sobie częstszych patroli na terenie miasta , a  2 dodatkowo przy szkole;

 • -  3 osoby spodziewałoby się organizowania konkursów przez policję, a 2 dni otwartych w komendzie;

- pojedyncze głosy dotyczą też: czuwania nad bezpieczeństwem w szkole, zaostrzenia kar za wykroczenia; przeprowadzania przez jezdnię, zamontowania sygnalizacji świetlnej koło szkoły,  zainteresowania dziećmi , które bez opieki przemieszczają się po ulicach w czasie godzin szkolnych, pomocy rodzinie.

- Zaangażowanie szkoły w działania prewencyjne ocenione zostały następująco:

 • -  43%  ocenia  je bardzo dobrze;

 • - 43% - dobrze

 • - dostatecznie   - 8%

 • - trudno powiedzieć – 6 %

- Włączeniem się w realizację działań profilaktycznych zainteresowani są  rodzice w ilości  prawie 30 %, deklarują ,że mogą przeprowadzić rozmowę z dziećmi o grożących niebezpieczeństwach, kontrolować , sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci, opracowywać i przeprowadzać prezentacje multimedialne, prowadzić warsztaty z dziećmi. Większość ankietowanych nie ma konkretnych pomysłów na pomoc.

 

 
 

ANKIETY ROK 2007

W ankiecie przeprowadzonej. 13.11.2007 r. wzięło udział 115 uczniów klas I – III.

1) W odpowiedzi na pytanie: Kto najczęściej rozmawia z Tobą na temat bezpiecznego zachowania się? uczniowie wymienili:

 •        nauczyciel, pedagog – 51 (44,3%)

 •        rodzice – 45 (39,1%)

 •        inne osoby (np. babcia) – 12 głosów (10,4%)

 •        odpowiedzi nie udzieliła 7 osoby (6, 0 %)

2) Na pytanie: Czy lubisz zajęcia, na których jest policjant?  odpowiedziano:

 •     55 uczniów (47,8%) – TAK

 •      31 uczniów (26,9%) – NIE

 •      29 uczniów (25,2%) – NIE WIEM

3) Odpowiadając na pytanie: W jakiej sytuacji zwrócisz się o pomoc do policjanta? dzieci podawały przykłady:

 • gdy widzę jak inni się biją lub zostałem pobity – 15 osób (13, 04 %)

 • zgubiłem się, nie znam drogi – 13osób (11,3%)

 • w przypadku  włamania - 11(9,6%)

 • w przypadku kradzieży – 19 osób (16,5%)

 • w razie wypadku – 13 (11,3%)

 • gdy zaczepia nieznajomy  – 11 osób (9,6%)

 • wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie,– 5 osób (4,3%)

 • inne sytuacje (np. zabójstwo, napastowanie, itp) – 2 osoby (1,7%)

 • odpowiedzi nie udzieliło 26 osób (22,6%)

4) W odpowiedzi na pytanie: Jakie informacje podasz wzywając  pomoc w razie wypadku? 43 osoby (37,3%) udzieliły poprawnej odpowiedzi zaznaczając:

 • Imię i nazwisko

 • Adres

 • Miejsce wypadku

 • Czy ktoś jest ranny

Odpowiedzi 55 osób (47,8%) były nieprawidłowe, uczniowie wskazywali tylko niektóre informacje, 17 osób (14,7%) nie odpowiedziały na to pytanie.

   5) Polecenie: Wpisz właściwy numer telefonów.

 •          …………Policja

 •          …………Straż Pożarna

 •          …………Pogotowie Ratunkowe

prawidłowo wykonało 42 uczniów (36,5%), 54 osoby (46,9% pomyliły numery a 19 osób (16,5%) nie udzieliły odpowiedzi.

     6) W odpowiedzi na polecenie: Opisz swoją drogę do szkoły.Napisz jakie napotykasz miejsca niebezpieczne ankietowani uczniowie najczęściej wskazywali:

 •         ruchliwe ulice, przez które muszą przejść

 •        Park, Park Piszczele

 •        miejsca, okolicach sklepów z alkoholem

 •         przejście obok SP2 przy ulicy Mickiewicza

30 osób (26,1%) uznało swoją drogę za bezpieczną, 15 osób (13,%) nie udzieliło odpowiedzi.

7) Na pytanie: Co robisz, kiedy ktoś obcy puka do drzwi? odpowiedzi:

 •         Nie otwierasz drwi – udzieliło76 uczniów (66,1%)

 •        Otwierasz drzwi do mieszkania wybrał 21 uczeń (18,3%)

 •       Mówisz, że rodziców nie ma w domu zaznaczyło 18 uczniów (15,6%)

    8) Odpowiadając ma pytanie: Co potrzebujesz aby opatrzyć ranę?

właściwą odpowiedź : bandaż, plaster, woda utleniona – wybrało 77 uczniów (66,9%)31 osób (26,9%) nie odpowiedziały na to pytanie 7 osób (6,1%) dokonało złego wyboru

    9) Na pytanie: Czy nosisz przy ubraniu elementy odblaskowe? odpowiedź:

 •        TAK – zaznaczyło 16 ankietowanych uczniów (13,9%)

 •        NIE – zaznaczyło 99 uczniów (86,1%)

  10) W odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nosisz (nie nosisz)  elementów odblaskowych? uczniowie pisali:

 •        dla bezpieczeństwa

 •         jestem lepiej widoczny na jezdni

 •         nie są mi potrzebne

 •       nie chcę

 •        rodzice uważają, że nie muszę

    Pozytywnego uzasadnienia udzieliło 16  osób (13,9%),negatywnego 81 osób (70,4%), 18 osób (15,6%) nie uzasadniło swojej odpowiedzi.

 11) Odpowiadając na pytanie: Co oznacza flaga czerwona na basenie lub nad wodą? odpowiedź:

 •         można się kąpać – wybrało 15 uczniów (13,04%)

 •         woda jest zimna – wybrało 4 uczniów (12,2%)

 •         kąpiel jest zabroniona – wybrało 35 ankietowanych (30,4%)

 •        można się kąpać w obecności dorosłych – wybrało 12 uczniów (10,4%)

 •         odpowiedzi nie udzieliło 49 uczniów (42,6%)

        12) Na pytanie: Gdzie można grać w piłkę na ulicy? dzieci odpowiedziały:

 •         nie wolno grać – 49 odpowiedzi (42,6%)

 •        gdy rodzice patrzą – 15 odpowiedzi (13,04%)

 •         kiedy nie jeżdżą po niej samochody – 51 odpowiedzi (44,3%)


WNIOSKI  KOŃCOWE

       Z przeprowadzonej na początku realizacji programu profilaktyczno – prewencyjnego ankiety wynika, że najwięcej informacji na temat bezpiecznego zachowania się, dzieci zdobywają w szkole podczas rozmów z nauczycielami i pedagogiem-  51 osób (44,3%)

Tylko 55 uczniów (47,8%)   chętnie uczestniczy w spotkaniach z udziałem policji, co wskazuje na małą znajomość specyfiki pracy policjanta i być może obawę przed nim .

    42 ankietowanych  uczniów (36,5%) zna numery telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, a 43 osoby (37,3%) wie, jakich informacji udzielić, wzywając pomoc w razie wypadku. Dane te  sugerują , że tym zagadnieniom należy poświęcić sporo uwagi, tak aby uczniowie wiedzieli, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

      Pisząc o  drodze do szkoły uczniowie wskazywali niebezpieczne miejsca. Najczęściej wymieniali:

- Park, Piszczele,

- przejście dla pieszych obok SP2 na ulicy Mickiewicza,

- miejsca obok sklepów  z alkoholem.

Drogę do szkoły za  bezpieczną uznało 30 uczniów (26,1%)

       Spośród 115 ankietowanych 76 uczniów (66,1%) wybrało prawidłową odpowiedź dotyczącą właściwego zachowania się, gdy ktoś obcy puka do drzwi podczas nieobecności dorosłych - a to świadczy o konieczności ponownego poruszenia tego zagadnienia.

       Z podanych odpowiedzi  wynika, że 77 uczniów (66,9%) do opatrzenia rany zastosowałoby właściwe środki opatrunkowe, jest to wynik dość wysoki , ale wiedza dzieci z tego zakresu także wymaga uzupełnienia.

       Niepokojącym zjawiskiem jest, iż  w odpowiedzi na pytanie dotyczące elementów odblaskowych tylko 16  (13,9%) ankietowanych zadeklarowało noszenie ich w związku z bezpieczeństwem na drodze. Ogromny procent uczniów nie widzi potrzeby korzystania z odblasków lub nie ma chęci ich używać.

35 ankietowanych (30,4%) udzieliło prawidłowej odpowiedzi dotyczącej czerwonej flagi na basenie lub nad wodą. Podobnie  tylko 49 (42,6%) uczniów udzieliło dobrej odpowiedzi na pytanie, gdzie można grać w piłkę . Te dane pokazują , że  świadomość dzieci dotycząca ich bezpieczeństwa jest niewystarczająca , co wyraźnie dokumentuje , iż prowadzenie programu „Raz , dwa , trzy – bądź bezpieczny i Ty” powinno przynieść wymierne korzyści dla uczniów .

 Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska

 
 

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW

DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROGRAMU

 „RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”


W ankiecie przeprowadzonej w czasie wywiadówek dnia 13.11.2007 wzięło udział 97 rodziców uczniów klas I – III.

 1. W odpowiedzi na pytanie: Czy znasz założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”? Jeśli tak, to skąd się o nich dowiedziałeś? aż 79 (około 81,4%) ankietowanych rodziców zadeklarowało, że zna założenia programu z prezentacji przeprowadzonej w szkole, a także z telewizji, Internetu oraz rozmów z rodzicami dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Wśród ankietowanych byli też rodzice, którzy nie znali założeń programu oraz nie wiedzieli w jakim celu został on wprowadzony. Takich rodziców było 18 (18,6%).

 2. W odpowiedzi na pytanie: Czy bierzesz udział w działaniach profilaktycznych organizowanych przez szkołę, do której uczęszcza Twoje dziecko? 28 (28,9%) rodziców stwierdziło, że w takich działaniach uczestniczy w pełnym zakresie, a 34              (około 35,05%) ankietowanych rodziców, że tylko w niewielkim zakresie. Rodziców, którzy uznali, że raczej nie uczestniczą w prowadzonych działaniach profilaktycznych było 18,       (18,5%)a tych, którzy zdecydowanie nie uczestniczą 15 (około15,5%). Tylko 1 (około1, 03%) ankietowany rodzic przyznał się, że nie zna prowadzonych przez szkołę działań profilaktycznych i 1 ( 1,03%) nie udzielił żadnej odpowiedzi.

 3. Odpowiadając na pytanie: Czy i jak często rozmawiasz z dzieckiem na temat potencjalnych zagrożeń? 87  (około 89,69 %) rodziców przyznało się w ankiecie, że rozmawia z dzieckiem na takie tematy, a 9 ( około9,3%) uznało, że raczej tego nie robi. Tylko 1 (około 1,03%) z rodziców stwierdził natomiast, że od prowadzenia tego typu rozmów jest Policja.

 4. Na pytanie: Czy twoje dziecko nosi elementy odblaskowe przy ubraniu wyjściowym?

 •  41  rodziców ( około 42,3 %) odpowiedziało, że tak dziecko nosi takie elementy

 •  29  rodziców (około 29,9%), że tak, ale tylko czasami

 •  16  rodziców ( około 16,5%), że ich dzieci raczej nie noszą tego typu wyposażenia

 •  9  rodziców ( około 9,3%) zdecydowanie zaprzeczyło wybierając odpowiedź „Nie”

 •  2  rodziców (około 2,06 %) natomiast zadeklarowało, że dzieci nie mają elementów odblaskowych.

5. Odpowiadając na pytanie: Jakie niebezpieczeństwa obecnych czasów są największym zagrożeniem dla Twojego dziecka? ankietowani rodzice najczęściej wskazywali na:

 •  wszelkie zagrożenia związane z ruchem drogowym tj. nieodpowiedzialni kierowcy, wzmożony ruch drogowy i częste wypadki, złe oznakowanie przejść dla pieszych oraz brak elementów odblaskowych przemoc w szkole, czyli agresja, bójki, ataki ze strony starszej młodzieży

 •  stosowanie używek takich jak alkohol, papierosy i narkotyk

 •  przypadki pedofilii

 •  zaczepki ze strony obcych osób

 •  Internet i media

 •  7 rodziców nie udzieliło na to pytanie żadnej odpowiedzi.

 6. W odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne?

 •  9 rodziców ( około 9,3%) wybrało odpowiedź – bardzo dobrze

 •  37rodziców (około 38,1%) wybrało odpowiedź – dobrze

 •  28 rodziców ( około 28,9%) wybrało odpowiedź – dostatecznie

 •  6 rodziców ( około 6,18 %) wybrało odpowiedź – źle

 •  1 rodzic (około 1,02%) ocenił prace Policji bardzo źle

 •  14 rodziców ( około14,43%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.

7. Na pytanie: Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od lokalnej Policji? rodzice najczęściej wymieniali:

 •  patrolowanie boisk szkolnych, ulic i miejsc zabaw

 •  spotkania z dziećmi i rodzicami – pogadanki na temat bezpieczeństwa i zagrożeń

 •  monitoring szkoły i okolic

 •  sygnalizacja świetlna wokół szkoły

 •  zwiększenie kontroli kierowców

 •  interwencje w przypadku agresji

 •  wizyty Policji w szkole

 •  kontrolowanie osób w otoczeniu szkoły

 •  karanie rodziców za wykroczenia dzieci

 •  33  osoby ( około 34,02%) wstrzymały się od odpowiedzi na to pytanie.

8. Odpowiadając na pytanie: Jak oceniasz zaangażowanie szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko w działania prewencyjne? ankietowani rodzice wybierali odpowiedź:

 •  bardzo dobrze – 29 rodziców (około 29,9%)

 •  dobrze – 52 rodziców ( około53,6%)

 •  dostatecznie – 7 rodziców ( około7,21%)

 •  źle – 1  rodzic (około 1,02%)

 •  trudno powiedzieć – 7  rodziców ( około7,21%)

 •  Tylko 1 rodzic (około 1,02%) nie udzielił żadnej odpowiedzi.

Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska


 
 

Wnioski końcowe

 • Z powyższej ankiety wynika duże zainteresowanie rodziców programem realizowanym w szkole, o czym świadczy fakt, że 81,4% ankietowanych zna i rozumie jego założenia. Wynik ten jest dobry, ale mimo to, ze względu na rangę zagadnienia, należy podjąć działania zmierzające do zmobilizowania pozostałych do zainteresowania się problemem.

 • Niepokojący jest natomiast fakt, że tylko 29% spośród wypełniających ankietę pisze o tym, iż w pełnym zakresie uczestniczy w działaniach profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, natomiast około 35% rodziców , angażuje się w nie tylko w niewielkim zakresie. Wynika z tego, że 36 % rodziców nie wykazywało dotąd chęci uczestniczenia w działaniach prewencyjno-profilaktycznych. Obiecujące jest jednak to, iż duży procent tych rodziców zainteresowało się programem, na co wskazują odpowiedzi na pytanie pierwsze.

 • Wielu rodziców, bo aż około 90%, często rozmawia z dziećmi na temat potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, niestety 10% ankietowanych do tej pory zaniedbywało tą sferę wychowywania dziecka.

 • Około 72% ankietowanych ma świadomość, że noszenie elementów odblaskowych poprawia bezpieczeństwo dziecka na drodze , ale tylko  42% spośród nich dba, aby ich pociechy miały elementy odblaskowe stale przy sobie - jako fragment stroju lub wyposażenia.

 •  Według ankietowanych główne źródła zagrożenia związane są  z pobytem dziecka poza domem lub szkołą, ale wskazują także na przypadki występowania przemocy w szkole.

 • Działalność prewencyjną Policji dobrze lub bardzo dobrze oceniło 47% ankietowanych,  29% dostatecznie,  7 % źle, a pozostali nie udzielili odpowiedzi. Przy czym w pytaniu 7 rodzice wyrazili swoje oczekiwania wobec Policji.

 •  Natomiast działalność prewencyjną szkoły bardzo dobrze lub dobrze oceniło 81% rodziców, co zważywszy na moment przeprowadzenia ankiety – rozpoczęcie programu - wydaje się być wynikiem zadawalającym oraz mobilizującym do podjęcia jeszcze intensywniejszych działań w tym kierunku.

 Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska


 
 

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI

DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROGRAMU

 „RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”


 

 

 

Dnia 27 listopada 2007r podczas szkolenia Rady Pedagogicznej na temat: „Aspekty prawne dotyczące odpowiedzialności nauczyciela za uczniów na terenie szkoły i w czasie wycieczek” przeprowadzono anonimową ankietę wśród nauczycieli. Ankieta dotyczyła realizowanego w szkole programu profilaktyczno – edukacyjnego oraz bezpieczeństwa wśród uczniów. Składa się z 7 pytań i wzięło w niej udział 24 nauczycieli.

 

1. W odpowiedzi na pytanie: Czy założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” spełniają Twoje oczekiwania? Jeżeli nie, to co byś w nich zmienił? wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) potwierdzili znajomość  programu i słuszność jego założeń , a 3 osoby (12,5%) dodatkowo zaproponowały objęcie programem również uczniów klas starszych.

 

2. Odpowiadając na pytanie drugie: „Realizacja, których zagadnień sprawia Ci trudności i dlaczego?” 8 nauczycieli (33,3%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi, a 7 czyli 29,2% ankietowanych stwierdziło, że nie będzie miało żadnych problemów z realizacją założeń programu.

 

3. Nauczyciele oceniając wiedzę dzieci z zakresu bezpieczeństwa w odpowiedzi na kolejne pytanie stwierdzili, że jest ona:

 

 • dobra – 15 osób (62,5%)

 • dostateczna – 5 osób (20,8%)

 • słaba – 3 osoby (12,5%)

 • trudno powiedzieć (4,2%)

Odpowiedź dotycząca bardzo dobrej znajomości zasad bezpieczeństwa przez dzieci nie została uwzględniona przez żadnego z ankietowanych nauczycieli.

 

4. Odpowiadając na pytanie: „Jak oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w        działania prewencyjne na terenie Twojej szkoły?”

 

 • 1 nauczyciel (4,2%) wybrał odpowiedź – bardzo dobrze

 • 20 nauczycieli (83,2%) wybrało odpowiedź – dobrze

 • 1 nauczyciel (4,2%) wybrał odpowiedź – dostatecznie

 • 1 nauczyciel (4,2%) wybrał odpowiedź – źle

 • 1 nauczyciel (4,2%) wybrał odpowiedź – trudno powiedzieć

 • Odpowiedź oceniająca działania Policji na poziomie bardzo złym nie została wybrana przez żadnego z ankietowanych nauczycieli.

 

5    5. Na pytanie: „Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od lokalnej Policji?” ankietowani nauczyciele najczęściej pisali o:

 • spotkaniach, pogadankach oraz ćwiczeniach praktycznych dotyczących bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

 • pomocy w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i narkomanii

 • konkretnej i fachowej wiedzy

 • działalności prewencyjnej i angażowaniu się Policji w działalność szkoły

 

6    6. W odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierzasz kontynuować realizację Programu w przyszłym roku szkolnym?”

 

 • 14 nauczycieli (58,3%) odpowiedziało tak – w pełnym zakresie

 • 1 nauczyciel (4,2%) wybrał odpowiedź – w niewielkim zakresie

 • 9 nauczycieli (37,5%) wybrało odpowiedź – trudno powiedzieć

 • żaden z ankietowanych nauczycieli nie wybrał odpowiedzi – „raczej nie” i „nie”

 

7    7. Odpowiadając na pytanie: „Od czego uzależniasz swoją decyzję o kontynuacji bądź rezygnacji z realizacji Programu?” nauczyciele najczęściej pisali:

 

 • od własnych możliwości oraz stawianych wymagań

 • od przebiegu realizacji Programu w tym roku szkolnym

 • od współpracy z innymi pracownikami szkoły, Policją, organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem

 • od funduszy przeznaczonych na realizację oraz własnych predyspozycji

 • od decyzji Grona Pedagogicznego

 • 5 nauczycieli (20,8%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie

 

 Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska


Wnioski końcowe

 

 • Odpowiedzi na pytanie 1 i 2 ankiety świadczą o znajomości programu przez nauczycieli oraz świadomości potrzeby jego realizacji. Część grona pedagogicznego wskazuje też na potrzebę rozszerzenia realizowanego programu na klasy starsze.

 • Na pytanie 3 ankiety dotyczące  aktualnego stanu wiedzy dzieci z zakresu bezpieczeństwa, 62,5% nauczycieli ocenia taką wiedzę jako dobrą, pozostali zaś wskazują na stosunkowo niski poziom wiadomości z tego zakresu, co świadczy o potrzebie realizacji programu oraz jego przydatność w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa.

 • Pytania 4 i 5 dotyczyły współpracy Policji ze szkołą. 83 % ankietowanych nauczycieli ocenia zaangażowanie Policji w sprawy szkoły jako dobre. Wynik ten może dawać obydwu placówkom pewne zadowolenie, mobilizując jednak do rozszerzenia zakresu  i jakości współpracy. Nauczyciele oczekują na większą pomoc  ze strony Policji w zakresie: działań prewencyjnych , pogadanek ,ćwiczeń , wiedzy fachowej.

 • Pytania  6 i 7  dotyczą realizacji programu w roku przyszłym. Około 60 % nauczycieli widzi potrzebę i wykazuje chęć realizacji programy w pełnym zakresie , natomiast około 40 % członków grona pedagogicznego nie potrafi jeszcze, na obecnym etapie realizacji, jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytania ( odpowiedź   „trudno powiedzieć”). Nikt jednak nie kwestionuje możliwości jego kontynuowania. Wskazuje to na świadomy udział w programie wynikający z analizy podjętych działań, swojej roli w nim oraz możliwości własnych i warunków  pozwalających na prawidłową realizację podjętych zamierzeń.

Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska

 

 

 


ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III W ZWIĄZKU Z PODSUMOWANIEM PROGRAMU „RAZ, DWA, TRZY BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”

 


W ankiecie przeprowadzonej 20.05.2008 r. wzięło udział 109 uczniów klas I – III.

 1) W odpowiedzi na pytanie: Kto najczęściej rozmawia z Tobą na  temat bezpiecznego zachowania się? uczniowie wymienili:

 • nauczyciel, pedagog – 68 głosów (59,6%)

 • mama - 44 głosy (40,3%)

 • rodzice – 34 głosy (31,1%)

 • policjant – 29 głosów (26,6%)

 • tato – 27 głosów (24,7%)

 • inne osoby (np. babcia, ciocia) – 17 głosów (15,6%)

 • odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba (0,9%)

 2) Na pytanie: Czy lubisz zajęcia, na których jest policjant?

    odpowiedziano:

 •     97 uczniów (89%) – TAK

 •       6 uczniów (5,5%) – NIE

 •       6 uczniów (5,5%) – NIE WIEM

 3) Odpowiadając na pytanie: W jakiej sytuacji zwrócisz się o pomoc do policjanta? dzieci podawały przykłady:

 • będę świadkiem bójki, zostanę pobity – 31 osób (28,4%)

 • zgubiłem się, nie znam drogi – 31 osób (28,4%)

 • podczas włamania, kradzieży – 27 osób (24,8%)

 • przechodząc przez ulicę – 15 osób (12,8%)

 • w razie wypadku – 14

 • gdy boję się -13 osób (11,9%)

 • zaczepiany przez nieznajomych – 11 osób (12,1%)

 • szantaż, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy – 7 osób (6,4%)

 • częstowany słodyczami przez obcych – 4 osoby (3,7%)

 • inne sytuacje (np. morderstwo, gwałt, porwanie) – 7 osób (6,4%)

 • odpowiedzi nie udzieliło 12 osób (11%)

 4) W odpowiedzi na pytanie: Jakie informacje podasz wzywając  pomoc w razie wypadku? 82 osoby (75,3%) udzieliły poprawnej  odpowiedzi zaznaczając:

 •        Imię i nazwisko

 •        Adres

 •         Miejsce wypadku

 •       Czy ktoś jest ranny

Odpowiedzi 25 osób (22,9%) były nieprawidłowe, uczniowie wskazywali tylko niektóre informacje, 2 osoby (1,8%) nie odpowiedziały na to pytanie.

   5) Polecenie: Wpisz właściwy numer telefonów.

 •          …………Policja

 •          …………Straż Pożarna

 •          …………Pogotowie Ratunkowe

        prawidłowo wykonało 102 uczniów (93,5%), 4 osoby (3,7%), pomyliły numery a 3 osoby (2,8%) nie udzieliły odpowiedzi.

      6) W odpowiedzi na polecenie: Opisz swoją drogę do szkoły. Napisz jakie napotykasz miejsca niebezpieczne ankietowani uczniowie najczęściej wskazywali:

 • ruchliwe ulice, przez które muszą przejść

 • ulica Koseły przy sklepie Biedronka 

 • Park, Park Piszczele

 • miejsca, w których przebywają pijani mężczyźni

 • przejście obok SP2 na ulicy Mickiewicza

28 osób (25,7%) uznało swoją drogę za bezpieczną, 15 osób (13,8%) nie udzieliło odpowiedzi.

 7) Na pytanie: Co robisz, kiedy ktoś obcy puka do drzwi? odpowiedzi:

 • Nie otwierasz drwi – udzieliło 102 uczniów (93,6%)

 • Otwierasz drzwi do mieszkania wybrał 1 uczeń (0,9%)

 • Mówisz, że rodziców nie ma w domu zaznaczyło 6 uczniów (5,5%)

 8) Odpowiadając ma pytanie: Co potrzebujesz aby opatrzyć ranę? właściwą odpowiedź: bandaż, plaster, woda utleniona – wybrało 100 uczniów (91,7%) 4 osoby (3,7%) nie odpowiedziały na to pytanie  5 osób (4,6%) dokonało złego wyboru

 9) Na pytanie: Czy nosisz przy ubraniu elementy odblaskowe? odpowiedź:

 • TAK – zaznaczyło 79 ankietowanych uczniów (72,5%)

 • NIE – zaznaczyło 30 uczniów (27,5%)

 10) W odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nosisz (nie nosisz)  elementów odblaskowych? uczniowie pisali:

 • dla bezpieczeństwa

 • daje odblask, będę lepiej widoczny

 • są mi potrzebne, mogą uratować życie

 • noszę przy plecaku, kurtce

 • nie są mi potrzebne

 • nie chcę, nie lubię

 • mogę je zgubić

 • mama uważa, że nie potrzebne

 • nie dla chłopaków

    Pozytywnego uzasadnienia udzieliło 79 osób (72,4%), negatywnego 18 osób (16,5%), 12 osób (11,1%) nie uzasadniło swojej odpowiedzi.

 11) Odpowiadając na pytanie: Co oznacza flaga czerwona na basenie lub nad wodą? odpowiedź:

 •        można się kąpać – wybrało 2 uczniów (1,8%)

 •      woda jest zimna – wybrał 1 uczeń (0,9%)

 •    kąpiel jest zabroniona – wybrało 97 ankietowanych (89%)                                      

 •   można się kąpać w obecności dorosłych – wybrało 9 uczniów (8,3%)

   12) Na pytanie: Gdzie  można grać w piłkę na ulicy? dzieci  odpowiedziały:

 •        nie wolno grać – 105 odpowiedzi (96,3%)

 •        gdy rodzice patrzą – 2 odpowiedzi (1,8%)

 •      kiedy nie jeżdżą po niej samochody – 2 odpowiedzi (1,8%)


WNIOSKI  KOŃCOWE

 Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najwięcej informacji na temat bezpiecznego zachowania się, dzieci zdobywają w szkole podczas rozmów z nauczycielami i pedagogiem (59,6%).Chętnie uczestniczą w zajęciach z udziałem policjanta (89%).

      Zadawalający jest fakt, że 93,5% ankietowanych uczniów zna numery telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego a 75,3% wie, jakich informacji udzielić wzywając pomoc w razie wypadku.

      Opisując swoją drogę do szkoły uczniowie wskazywali niebezpieczne miejsca na trasie. Najczęściej wymieniali:

 • ulica Koseły przy sklepie Biedronka,

 •  Park, Park Piszczele,

 •  przejście dla pieszych obok SP2 na ulicy Mickiewicza,

 • miejsca, gdzie można spotkać pijanych ludzi.                                                         Swoją drogę za bezpieczną uznało 25,7% dzieci.

       Spośród 109 ankietowanych aż 102 osoby wybrały prawidłową odpowiedź dotyczącą właściwego zachowania się, gdy ktoś obcy puka do drzwi podczas nieobecności dorosłych.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 91,7% uczniów do opatrzenia rany użyje właściwych środków opatrunkowych.

        W odpowiedzi na pytanie dotyczące elementów odblaskowych 72,5% ankietowanych zadeklarowało noszenie ich w związku z bezpieczeństwem na drodze. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 27,5% dzieci uzasadniając ją brakiem chęci i potrzeby noszenia ich.

        Uczniowie w 89% udzielili prawidłowej odpowiedzi dotyczącej czerwonej flagi na basenie lub nad wodą.

        Prawidłowej odpowiedzi na pytanie, gdzie można grać w piłkę udzieliło 105 osób (96,3%) wykazując się znajomością bezpiecznych miejsc do zabawy.

         Zadawalający jest fakt, że prawidłowych odpowiedzi udzielało około 80 – 90% ankietowanych uczniów. Realizowany w szkole program zwiększył i utrwalił wiedzę dzieci z zakresu bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy.  Zdecydowanie większa jest  liczba dzieci  (  poprawa o 48%), które mają świadomość, iż korzystanie z odblasków zwiększa bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach publicznych. Korzystnie zmieniły się odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości telefonów alarmowych ( poprawa o 79%), kontaktu z obcym ( poprawa 0 18% przy wysokim wyniku początkowym) , czerwonej flagi na basenie ( poprawa o 59%) oraz zabawy na drodze (poprawa o 47%). Poprawił się także w oczach uczniów wizerunek policjanta ( poprawa o 41%). Jak wynika z porównania obydwu ankiet  realizacja w szkole programu „Raz, dwa trzy , bądź bezpieczny i Ty”  przyniosła dzieciom wiele korzyści.

 

Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska


 
 

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROGRAMU

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY” WŚRÓD RODZICÓW.


 W ankiecie przeprowadzonej dnia 27.05.2008r. wzięło udział 65 rodziców uczniów klas I - III naszej szkoły.

 1. W odpowiedzi na pytanie: Czy znasz założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”? Jeśli tak, to skąd się o nich dowiedziałeś? aż 52 (tj. 80%) ankietowanych rodziców oświadczyło, że doskonale zna założenia tego programu. Głównym źródłem wiedzy rodziców na ten temat są: prezentacja programu przeprowadzona na początku roku szkolnego, informacje uzyskane od wychowawców klas w czasie wywiadówek oraz tablica informacyjna umieszczona w szkole.

Wśród ankietowanych było również 11 rodziców (16,9 %), którzy nie znali założeń programu i nie wiedzieli, po co został wprowadzony. Dwoje rodziców tj. 3, 07% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

 2. W odpowiedzi na pytanie: „Czy bierzesz udział w działaniach profilaktycznych organizowanych przez szkołę, do której uczęszcza Twoje dziecko?” 25 (38,4%) ankietowanych rodziców stwierdziło, że w takich działaniach uczestniczy, ale w niewielkim zakresie, a tylko 6 (9,2%) w pełnym zakresie.

Rodziców, którzy uznali, że raczej nie uczestniczą w tego typu działaniach było wśród badany 22 (33,8%), a tych którzy zdecydowanie nie uczestniczą 9 tj. 13,8%.

Tylko 1 rodzic (1,5%) spośród ankietowanych przyznał się, że nie zna działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, a 2 rodziców (3,07%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

 3. Odpowiadając na pytanie: „Czy i jak często rozmawiasz z dzieckiem na temat potencjalnych zagrożeń?” aż 63 ( około 97%) ankietowanych rodziców przyznało, że porusza te zagadnienia w rozmowach z dzieckiem, a tylko 2 (3,07%) uznało, że raczej tego nie robi. Żaden z ankietowanych rodziców nie uznał, że jest to rola szkoły lub Policji.

 4. Na pytanie: „Czy twoje dziecko nosi elementy odblaskowe przy ubraniu?”

 • 21 rodziców (32%) odpowiedziało, że tak  dziecko nosi takie elementy

 • 32 rodziców (49%), że tak ale tylko czasami

 • 4 rodziców (6,1%) zdecydowanie zaprzeczyło wybierając odpowiedź „nie”

 • 1 rodzic (1,5%) natomiast zadeklarował, że jego dziecko nie ma elementów odblaskowych

5. Odpowiadając na pytanie:  „ Jakie niebezpieczeństwa obecnych czasów są największym zagrożeniem dla Twojego dziecka?” ankietowani rodzice najczęściej wskazywali na:

 • narkotyki

 • wszelkie zagrożenia związane z ruchem drogowym, w tym na wzmożony ruch na ulicach, nieodpowiedzialnych kierowców, źle oznakowane przejścia czy wręcz brak sygnalizacji

 •  dorastającą młodzież i wszelkie zaczepki z jej strony

 • alkohol i papierosy

 • przypadki pedofilii

 • złe towarzystwo

 • Internet

6 rodziców wstrzymało się od odpowiedzi.

 6. W odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz zaangażowanie miejscowej Policji w działania prewencyjne na terenie Twojej miejscowości?”

 • bardzo dobrze oceniło 5 rodziców (7,6%)

 • dobrze oceniło 33 rodziców (50,7%)

 • dostatecznie wybrało odpowiedź 21 rodziców (32%)

 • 2 rodziców (3,07%) pracę Policji oceniło źle lub bardzo źle

 • 2 rodziców (3,07%) stwierdziło, że trudno powiedzieć

7. Na pytanie: „Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od Policji?” ankietowani rodzice najczęściej wymieniali:

 •  częstszych rozmów i spotkań z dziećmi

 •  zwiększenia liczby patroli

 • wizyt w szkole i pobytu na jej terenie w czasie przerw

 •  rozwiązania problemu braku świateł na przejściu przy szkole

 •  kontroli dzieci na ulicy

 •  kontroli i zwiększenia nadzoru nad rodzinami patologicznymi

 • organizacji w mieście ścieżek rowerowych

 • monitoringu

7 z ankietowanych rodziców (10,7%) wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi.

 8. Odpowiadając na pytanie: „Jak oceniasz zaangażowanie szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko w działania prewencyjne?” ankietowani rodzice wybrali odpowiedź:

 •  bardzo dobrze – 25 rodziców (38%)

 • dobrze – 35 rodziców (53,8%)

 • dostatecznie – 5 rodziców (7,6%)

 Żaden z ankietowanych rodziców nie wybrał odpowiedzi – źle, bardzo źle i trudno powiedzieć.

 9. Na pytanie: „Czy jesteś zainteresowany włączeniem się w realizację działań profilaktycznych?” Jeżeli tak, to jaką rolę widzisz dla siebie? 19 (29%) ankietowanych rodziców oznajmiło, że tak podając najczęściej, że mogą to robić poprzez opiekę nad dziećmi, pomoc w realizowaniu prowadzonego programu oraz udział w warsztatach doskonalących.

Wśród ankietowanych 12 rodziców (19%) na to pytanie nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Natomiast 34 rodziców (52%) zdecydowanie odmówiło udziału we wspólnych działaniach, najczęściej jako przyczynę podając brak czasu.


Wnioski końcowe

Z powyższej ankiety wynika duże zainteresowanie rodziców programem realizowanym w szkole. Świadczy o tym fakt, że aż 80% ankietowanych rodziców zna i rozumie założenia tego programu.

Wynik ten jest dobry, ale mimo szeroko prowadzonych działań w tym zakresie, około 17% rodziców nadal nie przejawia zainteresowania problemem bezpieczeństwa.

 Niepokój może budzić fakt, iż tylko 9,2% badanych rodziców deklaruje, że w pełnym zakresie uczestniczy w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, a zaangażowanie tylko w niewielkim zakresie potwierdza 38,4% ankietowanych rodziców.

Obiecujące jest jednak to, że duży procent tych rodziców zainteresowało się samym programem i jego założeniami, o czym świadczą pozytywne odpowiedzi udzielone na pierwsze pytanie ankiety.

 Znaczna część rodziców, bo aż około 97% potwierdza, że rozmawia z dziećmi na temat bezpieczeństwa, ale niestety są jeszcze wśród ankietowanych rodzice, którzy raczej tego nie robią. Stanowią oni 3,07% wszystkich badanych.

 Wśród ankietowanych rodziców 32% ma świadomość, że noszenie elementów odblaskowych przez dzieci jest konieczne i przyczynia się do poprawy ich bezpieczeństwa. Natomiast 49% rodziców dba o to, aby ich pociechy miały elementy odblaskowe ale tylko czasami.

Około 6,1% badanych rodziców nadal potwierdza, że ich dziecko raczej nie nosi takich elementów, a 10,7% zdecydowanie zaprzecza wybierając odpowiedź „nie”.

 Według ankietowanych rodziców główne źródła zagrożenia dzieci związane są:

 • z ruchem drogowym

 • narkotykami i innymi używkami

 • oraz z agresją i zaczepkami ze strony dorastającej młodzieży

Są też i tacy rodzice, którzy zauważają, że źródłem niebezpieczeństwa dla ich dzieci może być Internet i jego zasoby.

 Zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne na terenie miasta bardzo dobrze ocenia 7,6% badanych rodziców, dobrze aż 50,7%, a dostateczne 32% . Około 3% ankietowanych rodziców nadal ocenia źle lub bardzo źle prewencyjną działalność Policji i 3% deklaruje, że trudno jest podać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.

 Najczęstsze oczekiwania kierowane przez rodziców w stronę Policji dotyczą przede wszystkim zwiększenia patroli na terenie miasta, wizyt w szkole oraz prowadzenia z dziećmi rozmów i pogadanek na temat bezpieczeństwa oraz kontroli uczniów przebywających poza szkołą.

Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że miejscowa policja powinna z większym zaangażowaniem włączyć się w nadzór i kontrolę rodzin patologicznych. Około 10,7% badanych rodziców nie znalazło odpowiedzi na to pytanie.

 Działalność prewencyjną szkoły natomiast bardzo dobrze ocenia 38% badanych rodziców, dobrze 53,8%, a dostatecznie tylko 7,6% ankietowanych.  Żaden z rodziców nie określił negatywnie tej sfery działalności szkoły.

 Niepokojące może być jednak to, że 52% badany rodziców nadal zdecydowanie nie wyraża chęci przyłączenia się do prowadzonych przez szkołę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ich dzieci, mimo świadomości tego, że jest to istotnie ważny problem. Około 19% rodziców na tak postawione pytanie nie udziela żadnej odpowiedzi.

Natomiast 29% ankietowanych rodziców chętnie deklaruje współpracę ze szkołą oferując pomoc przy opiece nad dziećmi, realizacji założeń programu oraz przez udział w warsztatach doskonalących.

 

Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska


 
 

ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH

 WŚRÓD NAUCZYCIELI  

W ZWIĄZKU Z PODSUMOWANIEM PROGRAMU


W ankiecie przeprowadzonej 21.05.2008 r. wzięło udział 13 nauczycieli   realizujących program:  „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty

1)     Na pytanie: Czy założenia programu „Raz, dwa, trzy – bądź Bezpieczny i Ty” spełniają Twoje oczekiwania? Jeżeli nie, to co byś w nich zmienił? wszyscy ankietowani nauczyciele (100%) odpowiedzieli twierdząco, a 3 osoby (23%) dodatkowo zasugerowały wprowadzenie programu w klasach IV-VI.

 Odpowiadając na pytanie: Realizacja, których zagadnień sprawia Ci trudności i dlaczego? 5 nauczycieli (38,5%) wymieniło „Zły dotyk” twierdząc, że jest to bardzo delikatna i trudna tematyka, dlatego powinna być prowadzona przez specjalistę, odpowiedzi nie udzieliło 7 osób (53,8%), a tylko 1 (7,7%) stwierdziła, że nie miała problemów z realizacją zagadnień.

 Na pytanie: Czy Twoim zdaniem wiedza dzieci z zakresu bezpieczeństwa jest:

 •   bardzo dobra – odpowiedź wybrało 7 osób (53,8%)

 • dobra – odpowiedź wybrało 6 nauczycieli (46,2%)

 • Ankietowani nie zaznaczali odpowiedzi: dostateczna, słaba, trudno powiedzieć.

4)     Odpowiadając na pytanie: Jak oceniasz zaangażowanie lokalnej Policji w działania prewencyjne na terenie Twojej szkoły?

 •         7 nauczycieli (53,8%) wybrało odpowiedź - bardzo dobrze

 •         6 nauczycieli (46,2%) wybrało odpowiedź – dobrze

 •         Odpowiedź: dostatecznie, źle, bardzo źle, trudno powiedzieć nie  została wybrana przez żadnego nauczyciela.

5)     Na pytanie: Jakiego rodzaju pomocy w działalności profilaktycznej oczekujesz od lokalnej Policji? ankietowani nauczyciele pisali o:

 •   spotkaniach, pogadankach i ćwiczeniach praktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniów

 • częstych wizyt w szkole np. podczas przerw

 •  pedagogizacji rodziców, zapoznaniu rodziców i dzieci z odpowiedzialnością prawną za popełnione czyny

 • rozwiązaniu problemu braku sygnalizacji świetlnej przy SP2 na ulicy Mickiewicza

 • wywiadach środowiskowych w rodzinach patologicznych

6) W odpowiedzi na pytanie: Czy zamierzasz kontynuować realizację   Programu w przyszłym roku szkolnym?

 •  12 nauczycieli (92,3%) odpowiedziało: tak – w pełnym zakresie

 • 1 nauczyciel (7,7%) odpowiedział: tak – w niewielkim zakresie

 • Odpowiedzi przeczącej nie wybrała żadna ankietowana osoba.

7)     Odpowiadając na pytanie: Od czego uzależniasz swoją decyzję o kontynuacji bądź rezygnacji z realizacji Programu? nauczyciele pisali:

 • od programów funkcjonujących na terenie szkoły, zawierających te zagadnienia

 •  ze względu na ważność zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo

 • od właściwie zaplanowanych w czasie poszczególnych, równego przydziału prac dla nauczycieli

 • od decyzji Grona Pedagogicznego


WNIOSKI KOŃCOWE

     Z przeprowadzonej ankiety wynika, że założenia programu spełniły oczekiwani wszystkich nauczycieli. Część ankietowanych uważa, że program powinien być realizowany również w klasach starszych.

   Za trudne zagadnienie nauczyciele uznali „Zły dotyk”, który powinien być realizowany przez specjalistę.

   Aktualną wiedzę dzieci z zakresu bezpieczeństwa wszyscy nauczyciele ocenili jako bardzo dobrą i dobrą. Również zaangażowanie Policji w działania prewencyjne na terenie szkoły zostało ocenione bardzo dobrze i dobrze.

   Nauczyciele liczą na dalszą współpracę z Policją oraz pomoc w zakresie: działań prewencyjnych, pogadanek, ćwiczeń, wiedzy fachowej.

    Wszyscy ankietowani zadeklarowali kontynuację realizowanego programu ze względu na ważność zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo oraz w związku z występowaniem tego zagadnienia w programach funkcjonujących na terenie szkoły.

Opracowały: M. Kasprzyk, A. Piętowska