Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

KALENDARIUM

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH

PROGRAMU

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2020/2021


 
 

19 kwietnia 2021

https://www.facebook.com/suw.kielce/photos/d41d8cd9/2583890395068549/

Zosia Stefaniak z klasy 1 b przeszła do II etapu konkursu "112 zawsze w gotowości". W I etapie było 1569 prac, kapitula wybrała 10- wśród nich jest praca Zosi. II etap polega na " polubieniu" pracy na Facebooku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego . Głosować można od dziś przez 5 dni. Oto wyróżniona praca Zosi:

 

 

 
 

KWIECIEŃ 2021

 

Zdrowie jest podstawowym elementem bezpieczeństwa każdego człowieka. Pamiętają o tym uczniowie klasy 1 b, którzy w trakcie realizacji programu „Czyściochowa Akademia”  przyswajali najważniejsze zasady higieniczne. Dokładnie omówiono zagadnienia dotyczące czystości rąk, ciała i włosów oraz czynności higienicznych, które należy wykonywać rano, po spaniu oraz wieczorem, przed snem. Zwrócono również uwagę na odpowiednie zabezpieczanie ciała w związku z przebywaniem na świeżym powietrzu.   

 

 

 
     
 

Marzec 2021

Numer 112 pełni ważną rolę społeczną, często ratująca życie. W ramach Europejskiego Dnia Numeru 112, Wojewoda Świętokrzyski – p. Zbigniew Koniusz zaprosił uczniów do udziału w konkursie. Jego celem jest rozpowszechnienie wiedzy  na temat numeru alarmowego oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu życia.

Uczniowie z klasy I A obejrzeli ciekawą prezentację na temat znaczenia i roli  numeru 112 oraz przygotowali na konkurs ciekawe prace plastyczne. Oto one:

 

 
 

Luty 2021

Uczniowie klasy 3a w ramach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 przystąpili do konkursu "112 - zawsze w gotowości".

Oto prace plastyczne prezentujące znajomość numerów alarmowych. Brawo dla nich

 

 
 

Styczeń 2021

Uczniowie klasy 1b: Barbara Bukszyńska, Milena Horab, Izabela Kacalińska, Jakub Kwiatkowski, Bartosz Mamiński, Zofia Stefaniak, Jan Trelski, Natalia Zimoląg wzięli udział w konkursie plastycznym „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!”. Konkurs został ogłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Polegał na wykonaniu pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika był wyjątkowy.
Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymali: Zofia Stefaniak, Jakub Kwiatkowski i Bartosz Mamiński. Wszystkim dziękujemy za wykonanie pięknych p
rac.

 KLASA 2a PAMIĘTA O BEZPIECZEŃSTWIE!

 

 

 
 

Styczeń 2021

„Każde dziecko w Polsce zna numer jeden-jeden-dwa.

 Pożar? Kraksa? Szybko dzwoń! Poproś o pomocną dłoń”.

12 uczniów z klasy 2a przygotowało pięknie prace plastyczne o tematyce ratowniczej.

WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY!

 

 
 

Grudzień 2021

„PIERWSZAKI ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY”

Dzieciaki z klasy I a uczestniczyły w akcji Echa Dnia „"PIERWSZAKI 2020/2021 - ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY". W nagrodę za udział w programie nasze pierwszaki otrzymały opaski odblaskowe i dyplom .Wzięły też udział w konkursie na najsympatyczniejsza klasę pierwszą.

 

 
 

Krótki film o koranowirusie  - grudzień 2020

W ramach realizacji programu profilaktyczno - prewencyjnego " 1,2,3 - badź bezpieczny i TY" zaprezentowaliśmy naszym milusińskim ( klasy 1-3) film poświęcony tematyce związanej z pandemią. Dzięki prezentacji dzieci mogły zrozumieć, na czym polega trudność obecnej sytuacji i przypomnieć sobie , jak należy zapobiegać zarażeniu siebie i innych wirusem covid 19.

 

 

 
 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO  - listopad 2020

Pani Beata Wojas - koordynatorka programu "1,2,3...." rozdała uczniom klas pierwszych opaski odblaskowe . Dzieci przypomniały sobie  także zasady  przechodzenia przez jezdnię ( pasy , sygnalizacja świetlna).  Przy okazji pobytu w klasach , pani Beata zwróciła również uwagę na higienę oraz stosowanie środków ochrony osobistej takich jak maseczki , przyłbice i jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące.

 

 

 
 

Pierwszaki poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. - 5 listopada  2020

Pomimo pandemii trzeba pamiętać o sprawach codziennych dlatego nasze pierwszaki uczyły się zasad przechodzenia przez jezdnię , poznawały znaki drogowe i i świetlną sygnalizację. Te zasady utrwaliły także za pomocą wiersza i piosenek. Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym zostały podjęte w ramach  realizowanego w szkole od wielu lat programu "Raz, dwa , trzy - bądź bezpieczny i Ty". 

Poniższe linki do filmów pokazują przebieg zajęć:  

https://youtu.be/x0PL00uD1WE

https://youtu.be/0BTLmsIRp7U

 

 
 

 

Akcja Sprzątania Świata 2020/21

Dbając o bezpieczeństwo swojego najbliższego otoczenia, mimo pandemii, zachowując stosowne środki ostrożności,  przeprowadziliśmy symboliczne sprzątanie świata.  Odbyło się ono  w naszej szkole 18 września 2020r. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, Redukuję. Segreguję."

Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły.Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców do tego, aby ta akcja trwała cały rok.

 


 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2019/2020


 
 

Spotkanie z lekarzem  -  konieczność dbania o higienę  w związku z pandemią koronawirusa.

2 marca 2020 roku klasę 3 a odwiedziła pani Sylwia - lekarz elektroradiolog z Centrum Medycznego „Rokitek”. Pani doktor  opowiadała uczniom, jak ważna jest higiena osobista i dbanie o zdrowie. Mówiła o różnych chorobach zakaźnych m.in. o odrze, ospie wietrznej, salmonelli i koronawirusie. Pokazała, jak prawidłowo myć ręce oraz dezynfekować stoliki. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć ciekawą prezentację na ten temat.

 

 

 
 

DZIAŁAJ CZYSTO  2019/2029

Działania proekologiczne zapewniają nam bezpieczne życie na Ziemi. Dlatego  już po raz piętnasty uczniowie z klas I – VIII zbierali zużyte baterie. Dnia 13.02.2020r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji „DZIAŁAJ CZYSTO” pod patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza. Celem akcji było propagowanie idei ekologicznych oraz kształtowanie obywatelskich postaw w zakresie ochrony środowiska przed jego niszczeniem i degradacją.

 

 

 
 

        BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ

W naszej szkole odbył się powiatowy etap XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „ Bezpieczeństwo na Piątkę”. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn reprezentujących gminy: Sandomierz, Obrazów, Wilczyce, Klimontów. W trakcie konkursu odbywały się konkurencje o charakterze: teoretycznym, sprawnościowym i plastycznym. Każda drużyna miała przed konkursem przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką pod hasłem: „100 lecie Polskiej Policji – zawsze na straży bezpieczeństwa”. Prace te były oceniane podczas zawodów.. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania komisji i popisywali się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. Nasza drużyna otrzymała wyróżnienie i drugie miejsce .

 

 

 

 
 

 

Światowa kampania  "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

 

Od 04.11.2019 do dnia 20.11.2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu po raz pierwszy uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w światowej kampanii  19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Na terenie Polski koordynatorem działań jest Fundacja „po DRUGIE”, która pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na działania edukacyjne i profilaktyczne w naszej szkole składały się:

- akcja panelowa „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”,

- lekcje wychowawcze w klasach starszych dotyczące problemu:

 • przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy z podkreśleniem zapobiegania postawom bierności i obojętności w roli świadka
 • nabycia umiejętności zachowania się wobec agresji i przemocy z naciskiem na relacje z agresywnym i przemocowym dorosłym  
 • sięgania po pomoc w sytuacjach agresji i przemocy

- lekcje wychowawcze w klasach młodszych w tym prezentacja filmu „Gadki” poruszająca tematykę bezpieczeństwa dzieci, złego dotyku, kontaktu z obcym i umiejętności odmawiania

- happeningi prowadzone przez dzieci z grupy Pogotowia Rówieśniczego i Samorządu Szkolnego, czyli liderów dziecięcych w naszej szkole.

konkurs plastyczny oraz wystawa plastyczna pod hasłem: „Nie krzywdź – Stop Przemocy”

pozaszkolna akcja informacyjna „Przemoc. Nie jesteś sam – sięgaj po pomoc!” prowadzona w miejscach użyteczności publicznej w najbliższym otoczeniu szkoły (punktach sprzedaży, aptece, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu )

- działania informacyjne służące szybkiemu sięganiu przez dzieci i rodzinę po pomoc specjalistyczną w sytuacjach kryzysowych w tym:

 • prezentacja podczas wywiadówek materiałów dotyczących przemocy wobec dziecka i przemocy w rodzinie ze wskazaniem kontaktów z instytucjami służącymi udzielaniu pomocy tym podmiotom
 • spotkanie przed wywiadówkami z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat pomocy dziecku w depresji i sytuacjach kryzysowych (klasy VI-VIII)
 • spotkania wychowawców z rodzicami podczas wywiadówek na temat „Czy, jak i o czym rozmawiasz ze swoim dzieckiem?” w oparciu o ulotkę informacyjną (klasy III, V)

- opracowanie i przekazanie przez pedagoga szkolnego nauczycielom szkoleniowych materiałów edukacyjnych „Dziecko krzywdzone”

W tym czasie społeczność szkolna obchodziła Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz Światowy Dzień Życzliwości. Uczniowie
i nauczyciele na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci nosili pomarańczowe wstążeczki.      

 

 
 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia.

Społeczność naszej szkoły dn. 15.11.2019 aktywnie uczestniczyła
w obchodach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Dzień ten obchodzony jest w Europie od 2007 roku i ma na celu kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania oraz informowanie o konsekwencjach złej diety. Liczba dzieci cierpiących na nadwagę w Europie zwiększa się każdego roku o 400 tysięcy. Jest to zjawisko wyjątkowo niepokojące, gdyż nadwaga i otyłość u dzieci często wywołują problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca czy schorzenia wątroby. Także
w dorosłym życiu dzieci te są bardziej narażone na choroby serca, raka, nadciśnienie, udar mózgu i depresję. Wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowali się w przygotowanie tego dnia. Na długiej przerwie mogliśmy degustować pyszne zdrowe ciasteczka i potrawy. Uczniowie mogli również wykazać się zdolnościami kulinarnymi i kreatywnością w przygotowaniu zdrowych sałatek w konkursie
Master Chef Junior, jak również podczas przygotowywania kolorowych kanapek. Obchodom towarzyszyła akcja pieniężnego wsparcia Sandomierskiego Schroniska dla Zwierząt, gdzie uczniowie wykazali się empatią dla naszych czworonogich przyjaciół.

 

 

 

 

 

 
 

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

W tym roku Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa promował następujące tematy przewodnie:

 Cyberhigiena, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania). Nowoczesne technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news. Tegoroczną Miesiąc październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, w którym, już po raz siódmy, odbywała się ogólnoeuropejska kampania organizowana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - ENISA. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich organizowane były wydarzenia, których celem było podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

 

Edycję kampanii honorowym patronatem objęli m.in.: Prezes Rady Ministrów, Ministrowie: Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorczości i Technologii, Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Inwestycji i Rozwoju, a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W dzisiejszych czasach cyberprzemoc jest coraz częstszym zjawiskiem, zaś jej ofiarą może paść każdy. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas w wirtualnym świecie. Ważne jest aby wiedzieć, jak przeciwdziałać cyberprzemocy oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy staniemy się ofiarami takich przestępstw.

Uczniowie naszej szkoły postanowili dołączyć do tego wydarzenia. W czasie trwania kampanii uczestniczyli w zajęciach, na których poruszane były tematy związane z cyberprzemocą oraz cyberhigieną. Na zajęciach informatyki w klasach starszych uczniowie omawiali takie zagadnienia jak: tworzenie bezpiecznych haseł (elementy silnego hasła) oraz rozsądne zarządzanie własnymi hasłami. Starsi uczniowie wiedzą już, jak ważna jest regularna zmiana haseł dostępowych oraz aktualizacja oprogramowania.

Zainteresowanie uczniów klas starszych wzbudziły sensacje typu Fake news. Okazało się, że ta forma dezinformacji (Fake news fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych) jest znana i rozpowszechniania w mediach, w tym na portalach społecznościowych, z których korzystają nasi uczniowie. Świadomość korzystania z pewnych i sprawdzonych źródeł informacji to jeszcze jedna korzyść, jaką wynieśli nasi uczniowi po cyklu zajęć informatycznych związanych z akcją "Październik – Europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa".

 

 

 

 

 
 

Akcja "Pierwszaki" z Jeżem Edkiem w Sandomierzu. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły.

Uczniowie klasy pierwszej, bawili się podczas organizowanej, co roku przez „Echo Dnia” akcji „Pierwszaki - Zdrowo i Bezpiecznie do Szkoły”, która w czwartek 24 października odbyła się w Domu Katolickim. Do zabawy jak zawsze zapraszał Jeż Edek – maskotka „Echa Dnia”. Na scenie zagościli strażacy i policjanci z sandomierskich komend. W bardzo przystępny wytłumaczyli dzieciom, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na ulicach, w drodze do szkoły, a także w domu. Wspaniałe przedstawienie pełne muzyki i rymowanek dali pracownicy oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu. Opowieść o Bąku Okruszku i Pszczółce Kruszynce „przemycała” zasady bezpieczeństwa, jakie powinny obowiązywać w każdym gospodarstwie rolnym oraz w domach. Wspaniałą zabawę zorganizowano dzięki pomocy Burmistrza Sandomierza i Katolickiego Domu Kultury w Sandomierzu.

 

 

 

 

 
 

Akcja "Ratujmy kasztanowce"

Ekologia to także dziedzina, w ramach której dbamy o bezpieczeństwo, czyli bezpieczną przyszłość oraz środowisko, co przekłada się nasze zdrowie. Dlatego też chętnie realizujemy zadania z jej zakresu.

W ramach działań ekologicznych naszej szkoły 25 października 2019 r uczennice z klasy VII a i VIII a wraz z paniami Krystyną Idzik i Teresą Bryłą przystąpili do akcji „Ratujmy kasztanowce”. Wzorem lat ubiegłych patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Sandomierza. Akcja polegała na grabieniu opadłych liści z drzew kasztanowców na terenie Parku Miejskiego w Sandomierzu. Podczas pięknej pogody praca grabienia liści odbywała się z dużym zaangażowaniem. Zebrane do worków liście zostaną zutylizowane po to, aby zniszczyć groźnego dla tych pięknych drzew motyla.

 

 

 

 

 
 

 

Działaj czysto.

Już po raz piętnasty uczniowie z klas I – VIII zbierali zużyte baterie. Dnia 13.02.2020r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji „DZIAŁAJ CZYSTO” pod patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza.Celem akcji było propagowanie idei ekologicznych oraz kształtowanie obywatelskich postaw w zakresie ochrony środowiska przed jego niszczeniem i degradacją.

W roku 2019 uczniowie  zebrali 36 772 sztuki baterii.

 Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ( słuchawki, myszki do komputera, ramki na zdjęcia, ) ufundowane przez Urząd Miejski w Sandomierzu wręczyła laureatom Sekretarz Miasta Sandomierza Pani Aneta Przyłucka wraz z inspektorem ds. ochrony środowiska Panią Darią Mirowską- Bryłą. Pogratulowały one znakomitych wyników i zachęcili wszystkich uczestników konkursu do selektywnej zbiorki odpadów. Ponadto odbyła się lekcja ekologii dotycząca zbiórki baterii przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 
 

Próbna ewakuacja.

W czwartek 10 października , jak co roku. odbyła się próbna ewakuacja. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz jednostka Straży Pożarnej i inspektor BHP. Ewakuacja przebiegła sprawnie . Po przeliczeniu stanu uczniów oraz zgłoszeniu meldunków, uczniowie powrócili na lekcje.

 

 

 
 

Warsztaty ekologiczne.

8 października w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne w których uczestniczyły wszystkie klasy.

Na sali gimnastycznej były stanowiska, na każdym klasa spędzała  10 minut.

Stanowisko eksperckie ochrona ziemi .Dzięki stanowisku eksperckiemu uczestnicy dowiedzą się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady oraz jaki jest jego wpływ na otoczenie.

Dodatkowo każdy odwiedzający stoisko zasięgnie informacji co dzieje się z odpadami po tym jak trafią do pojemników na śmieci. Jak długo żyją śmieci, jakie mamy oznaczenia tworzyw sztucznych? Czym są i jakie wyróżniamy eko - znaki? Dodatkowo każdy chętny weźmie udział w recyklingowym eko twisterze.

 

Stół multimedialny. Obrandowana wyspa wyposażona w osiem ekranów dotykowych. Na każdym z nich  dostępne są aplikacje multimedialne o prawidłowej segregacji odpadów. Aplikacje posiadają zróżnicowany poziom trudności.

Monidło „Zero Waste”. Zero waste,  w dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”, to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Monidło nawiązuje ściśle do idei Zero Waste. Uczestnicy stają się jego częścią pozując do zdjęć i oznaczając się na portalach społecznościowych.

Mini wystawa „cuda recyklingu”Nadawanie odpadom drugiego życia i stworzenie z nich  przedmiotów codziennego użytku.

Gra planszowa XXL W tej grze to uczestnicy są pionkami. Każde pole to inne pytanie z dziedziny zmniejszenia ilości odpadów oraz ochrony powietrza. Wygrywa osoba, która dobrze odpowie na pytania i zdobędzie największą liczbę oczek rzucając kostką.

 

Gra puzze XXL . Mega puzzle, w którym po prawidłowym ułożeniu wszystkich elementów powstaje eko miasto.

 

Segregacja odpadów – bramka celnościowa zdjęcie. Bramka – dmuchaniec, z otworami symbolizującymi pojemniki na śmieci do segregacji.Przy użyciu kolorowych piłek (każdy kolor symbolizuje inny odpad) trafiamy do odpowiednich pojemników.

 

Warsztaty recyklingowe - biżuteria. Tworzenie oryginalnych naszyjników i bransoletek przy użyciu  resztek  różnobarwnych tkanin bawełnianych.

 

 

 
 

 

Europejski Tydzień Sportu.

 

Bezpieczeństwo człowieka wiąże się ściśle z jego stanem zdrowia, dlatego chętnie uczestniczymy we wszystkich zawodach i turniejach o charakterze sportowym. Sport bowiem nie tylko wpływa na kondycję , ale i kształtuje pożądane postawy.

 W pierwszym dniu odbył się Turniej piłki Siatkowej Dziewcząt klas VII-VII. W drugim dniu chłopcy rywalizowali Turnieju Piłki Koszykowej klas VII- VII. Kolejnym wydarzeniem Tygodnia Sportu był Turniej zabaw klas trzecich.

 Oprócz rywalizacji sportowej uczniowie klas trzecich,  czwartej i piątej  uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem Panią Agnieszką Chmielewską. Prelekcja poświęcona była zdrowemu trybowi życia prawidłowej diety  ( piramida żywienia), znaczeniu aktywności   oraz higieny umysłu w życiu każdego człowieka a zwłaszcza młodych ludzi. Uczniowie z Kół Dziennikarskiego i Turystyczno - Krajoznawczego  wraz z opiekunami uczestniczyli w " Spacerze  po zdrowie " po Parku Piszczele. Działania na rzecz aktywnego trybu życia nasi uczniowie podejmują cały rok.

 

 

 

 
 

25 września drugoklasiści spotkali się z panią Agnieszką Otrębską – młodszym aspirantem wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Celem spotkania było utrwalenie zasad bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym.

Dzieci miały okazję przypomnieć sobie w praktyce przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszego. Po spotkaniu w klasie udały się z panią policjant na przejścia uliczne i skrzyżowania. W trakcie tej wycieczki wykazały się znajomością znaków drogowych oraz zasad obowiązujących przy przechodzeniu przez jezdnię. Najciekawsze dla uczniów były, przeprowadzone w klasie , ćwiczenia kierowania ruchem drogowym. Przy okazji uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką niełatwego zawodu policjanta oraz przypomnieli sobie ważne numery alarmowe.

 

 
 

 

Bezpieczny człowiek żyje w bezpiecznym środowisku. Dotyczy to także środowiska naturalnego i jego kondycji.

     "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"  - pod takim hasłem odbyły się w tym roku " Dni sprzątania świata". Symboliczne sprzątanie świata odbyło się w naszej szkole 20 września. Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców do tego, aby ta akcja trwała cały rok. W związku z tym proponujemy:

 Podejmujcie takie działania, aby nie gromadzić niepotrzebnych odpadów, być odpowiedzialnym konsumentem;

 • Sprzątajcie tam gdzie należy sprzątać- angażujcie w to działanie innych;
 • Zmieńcie swoje nawyki, rozmawiajcie z osobami które stanowią prawo, aby było ono przyjazne środowisku (czyste powietrze, rezygnacja z jednorazowych plastików .)

 

 

 

 
 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Gwałtowne zmiany klimatu zagrażają naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu, dlatego młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu przyłączyła się do międzynarodowego protestu klimatycznego. Działania przeciwko pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu odbywają się w 130 krajach na całym świecie. Data 20 września jest nieprzypadkowa - strajk odbywa się w ostatni piątek przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku. Protest ma na celu uświadomienie rządzącym tego świata, że wszystkie działania w sferze ochrony środowiska - podejmowane przez dorosłych mają wpływ na przyszłość dzieci i młodzieży.

 

 

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2018/2019


 
 

W związku z tragicznymi wydarzeniami , które rozegrały się w szkołach podstawowych w Warszawie i Brześciu Kujawskim w 2 połowie maja w naszej szkole , w każdej klasie , odbyły się zajęcia wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu. Omawiano na nich przypadki agresji i przemocy ze strony uczniów,  zagrożenie terrorystyczne i inne niebezpieczeństwa oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w takich sytuacjach. Nauczyciele przypominali także uczniom o zasady odpowiedzialności karnej nieletnich.

 
 

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową

21 maja, mimo nie najlepszej pogody, uczniowie klas czwartych zdawali egzamin praktyczny na Kartę Rowerową. Humory dopisywały, więc chyba jazda nie sprawiła dzieciom kłopotu.

Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów, część praktyczną zdało 26 uczniów. 3 osoby muszą jeszcze trochę poćwiczyć, by zaliczyć jazdę w terminie późniejszym.

Teraz czeka ich jeszcze część trudniejsza -praktyczna. Uczniowie będą musieli wykazać się znajomością znaków i przepisów ruchu drogowego. Trzeba się będzie trochę pouczyć!

 

 

 

 
 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

We wtorek - 15 maja - byliśmy gospodarzami etapu powiatowego XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nasza reprezentacja składająca się się z uczniów klasy VII: Wiktorii Słoniny, Wiktorii Świdnickiej i Kamila Pochecia - zdobyła podczas turnieju II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 
 

Zachowaj Trzeźwy Umysł

( 10 maja) W szkole, podobnie jak w latach poprzednich, ruszyła KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" W tym roku odbywa się ona pod hasłem: "Chce mi się chcieć !" i dotyczy motywacji. W poszczególnych klasach odbywają się warsztaty związane z tym, tak ważnym w życiu kazdego ucznia, zagadnieniem.

 

 

 
 

Młodzież zapobiega pożarom.

2 kwietnia nasze uczennice Marta Kozłowska (kl. 8 a) i Amelia Mazur (kl. 5a) reprezentowały miasto Sandomierz w eliminacjach powiatowych konkursu "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Podczas konkursu uczestnicy musieli się wykazać bardzo dużą wiedzą z zakresu sprzętu pożarniczego, terminów pożarniczych, historii pożarnictwa w Polsce jak i na naszym terenie. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie i ich opiekunowie obejrzeli pokaz umiejętności strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. W kategorii klas IV- VI Amelia Mazur zajęła IV miejsce a w kategorii klas VII - VIII Marta Kozłowska zajęła VI miejsce. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali puchary i nagrody a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i medale.

 

 
 

Dopalacze i narkotyki

We wtorek  ( 2 kwietnia) gościła w naszej szkole starsza posterunkowa Justyna Żmuda, która poprowadziła w ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" krótką prelekcję dla klas najstarszych (7 i 8) na temat zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy i innych substancji narkotycznych. Młodzież miała okazję zapoznać się ze spotem pokazującym w dosadny i sugestywny sposób, czym są dopalacze i jakie mogą być skutki ich zażywania. Następnie uczniowie obejrzeli ciekawy film, w którym lekarz doświadczony w ratowaniu amatorów substancji narkotycznych opowiadał o konsekwencjach kontaktu z dopalaczami, narkotykami oraz tabletkami gwałtu. Na koniec spotkania pani policjantka rozdała siódmo i ośmioklasistom ulotki informacyjne związane z tym zagadnieniem i kalendarzyki. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie.

 

 

 
 

Szkolenie -  Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

1 kwietnia w naszej szkole odbyło się „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej" Organizatorem szkolenia była firma Konsulting Szkolenia Ubezpieczenia.

W  warsztatach wzięli udział  uczniowie z klas 4-8,  ich rodzice, nauczyciele oraz członkowie Rady Bezpieczeństwa Szkoły . Mogliśmy zapoznać się z zasadami resuscytacji i reanimacji oraz przećwiczyć zdobytą lub pogłębioną wiedzę w praktyce na fantomach. 2 godziny szkolenia minęły błyskawicznie. Dziękujemy organizatorom szkolenia.

Zarówno uczniowie jak ich rodzice czy nauczyciele z zapałem ćwiczyli zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia, mając świadomość, iż znajomość zasad pierwszej pomocy może kiedyś przydać się w życiu 

 

 

 
 

Dnia 26 marca odbyło się spotkanie uczniów klas młodszych z policjantami Komendy Powiatowej Policji. Policjanci przestrzegali dzieci przed kontaktami z nieznajomymi. Na przykładzie  wielu sytuacji, z jakimi spotykają się na co dzień, omawiali  przypadki wyłudzania bądź kradzieży mienia.  Wiele sytuacji choć zaskakujących wydarzyło się w naszym mieście bądź okolicach. W trakcie spotkania uczniowie chętnie dzielili się swą wiedzą nt. znanych im wydarzeń. Wielu uczniów  zadawało  konkretne pytania dotyczące sposobu zachowania w różnych sytuacjach. Najczęściej ofiarami  kradzieży padają starsze osoby, dlatego za pośrednictwem naszych uczniów policjanci apelowali do mieszkańców, by byli bardzo ostrożni i nie ufali nieznajomym. Na koniec spotkania każdy uczeń otrzymał ulotkę informacyjną pod hasłem „Seniorze zadbaj o swoje bezpieczeństwo”.

 

 

 
 

 

14. 03.2019 Ekologia jest w naszej szkole traktowana bardzo poważnie. Jest ona oczkiem w głowie pań: Teresy Bryły i Krystyny Idzik. Z ich inicjatywy podejmowane są w szkole liczne działania proekologiczne. One także zainicjowały test ekologiczny dla klas 4-6 pt. „ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.” To bardzo ważne problem, ponieważ nie dbając o środowisko i niszcząc je , tak naprawdę niszczymy także siebie.

 

 

Dlatego cieszy liczebność tej grupy i zapał do pracy. Chętni uczniowie stawili się na konkurs już o godzinie 7.00

 

 
 

 

14. 03.2019

Podobnie jak w latach poprzednich nasza szkoła i tym razem była gospodarzem etapu miejskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na konkursie spotkali się uczniowie szkół średnich, gimnazjów i klas VII- VIII oraz uczniowie klas IV- VI ( 3 kategorie wiekowe). Miło nam poinformować, że w swoich kategoriach wiekowych nasze uczennice- Amelia Mazur z klasy V i Marta Kozłowska z klasy VIII zajęły PIERWSZE MIEJSCA. Brawa dla nich!!!

 
 

VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Sandomierz 2018

5 grudnia w Porcie Kultury na ul. Portowej w Sandomierzu odbyła się ciekawe wydarzenie artystyczne. Uczniowie sandomierskich placówek oświatowych pokazali przygotowane przez siebie spektakle teatralne o tematyce związanej z profilaktyką.

 Nasza szkołę tym razem – pierwszy raz -  prezentowali uczniowie klas młodszych. Dwunastoosobowa grupa z klas; II A, II B oraz III A  zaprezentowała przedstawienie pt. „O tym, co wydarzyło się na przerwie”. Scenariusz poruszał ważne problemy dotyczące środowiska szkolnego; uczył szacunku, podkreślał rolę i znaczenie partnerstwa współpracy  oraz przyjaźni. Poszczególne sceny przeplatane piosenkami z repertuaru Małej Orkiestry Dni Naszych (Piosenka o pomaganiu, szacunku, przyjaźni) ożywiały spektakl wprowadzając dynamiczny charakter oraz stawały się kolejnym środkiem przekazu dla widza.  

Główny bohater Michał – w tej roli znakomity Mateusz Kutek – przechodził na oczach widzów przemianę; zrozumiał zło, jakie wyrządzał i dzięki starszemu i rozsądnemu koledze zmienił swoje postępowanie. Jego dotychczasowy kolega, w tej roli niezrównany Łukasz, również zaczął zastanawiać  się nad swym postępowaniem. Pozostali aktorzy pokazali, jak można korzystać z wolnego czasu, jaką radość i satysfakcję sprawia własne hobby i realizacja swych pasji.

Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniach do przeglądu. Wielokrotnie poświęcali swój wolny czas przed lekcjami lub po lekcjach na liczne próby. Jak na grupę najmłodszych aktorów z naszej szkoły wykazali się dojrzałością
i odpowiedzialnością, nie szczędząc swego czasu i zaangażowania na przygotowania. Bardzo pomocni byli również rodzice, którzy pomagali przygotować kostiumy, scenografię, udzielali się w wielu próbach, wspierając młodych artystów, towarzysząc w imprezie oraz dokumentując wydarzenie.

Spektakl – w ocenie widzów oraz jury- wypadł bardzo dobrze, o czym świadczyły nagrody i liczne oklaski na widowni oraz później w szkole. Pani dyrektor nie szczędziła słów pochwały i uznania dla swych uczniów.

Sami aktorzy doświadczyli wielu pozytywnych emocji. Już w czasie przygotowań dyskutowali na poruszane w spektaklu tematy, uczyli się gry aktorskiej; wyrażania swych emocji poprzez przekaz słowny i ruch sceniczny. Każda z zaprezentowanych przez uczniów postaci stała się swoistą interpretacją, ekspresją myśli i uczuć wykonawców. Przedstawienie postaci pozytywnych oraz negatywnych wymagało wielu umiejętności, których uczyli się młodzi aktorzy. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów zarówno aktorów jak i widzów.

Naszym artystom życzymy kolejnych sukcesów.  Jedno jest pewne – na pewno o nich jeszcze usłyszymy J.

 

 

 
 

7 grudnia, w związku z skracającym się dniem i coraz gorszymi warunkami atmosferycznymi, uczniowie klas II otrzymali opaski odblaskowe. Koordynatorka programu „Raz , dwa trzy- bądź bezpieczny i Ty” pani Beata Wojas wręczając drugoklasistom opaski, przypomniała im o bezpiecznych zasadach poruszania się po drogach publicznych i jeszcze raz wytłumaczyła dzieciom, dlaczego  w warunkach ograniczonej widoczności warto nosić elementy odblaskowe.

 

 

 
 

20.11. 2018 Spotkanie z policjantem z Ruchu Drogowego. Uczniowie klasy I a gościli w swojej pracowni panią Policjantkę z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.  Funkcjonariuszka Policji utrwaliła z dziećmi wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w szkole i w domu oraz w drodze do szkoły i do domu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali się znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa (zachowania w sytuacji zagrożenia czy niebezpieczeństwa). Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

 

 
 

22.10.2018 w Katolickim Domu Kultury odbyło się spotkanie pierwszoklasistów związane z bezpieczeństwem. Policjanci uczyli dzieci poruszania się po drogach publicznych, przechodzenia przez jezdnię, zwracania uwagi na znaki drogowe.

Uwrażliwiali dzieci na ograniczenia związane z kontaktem z obcymi osobami. Upamiętnieniem tego wydarzenia było wspólne zdjęcie klasowe wykonane przez fotografa z Echa Dnia. Jak w poprzednich latach zdjęcia zostały zamieszczone 6 grudnia w dodatku do Echa Dnia.

 

 
 

Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem: „ Żyj zdrowo i kolorowo”

Bezpieczeństwo to także dbanie o zdrowie czyli właściwe odżywianie i aktywny tryb życia.

Szkoła, obok domu rodzinnego, to najlepsze miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się zasad zdrowego stylu życia i odżywiania. Dlatego tez w naszej szkole 16 listopada został zorganizowany Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem: „ Żyj zdrowo i kolorowo”. W ramach tej akcji uczniowie samodzielnie i z zaangażowaniem przygotowywali kolorowe, apetyczne kanapki pełne warzyw. Przynieśli też ciasteczka owsiane i inne zdrowe słodkości, a przepisy na nie zostały umieszczone w wydanej z tej okazji broszurze poświeconej zdrowemu żywieniu.

Zaaranżowana na parterze piramida żywieniowa ,z autentycznymi produktami, zachęcała do uwzględnienia w codziennej diecie odpowiednich produktów spożywczych oraz do podejmowania aktywności fizycznej.

Kolejny punkt programu stanowił konkurs haseł, wierszyków i rymowanek dotyczących zdrowego odżywiania. Uczniowie mogli także uczestniczyć w zajęciach aerobiku, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że apetyt na zdrową żywność i chęć prowadzenia aktywnego trybu życia będą towarzyszyły wszystkim przez cały rok.

 

 
 

Próbna ewakuacja 2018/2019

10 października w naszej szkole odbyła się, podobnie jak w latach poprzednich, próbna ewakuacja. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, asystowali jej funkcjonariusz straży pożarnej oraz inspektor do spraw BHP.

 

 

 
 

 

"AKCJA - SEGREGACJA. 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ"

Dbałość o ekologię i o nasze otoczenie jest jednym z ważnych składników dbania o zdrowie i bezpieczeństwo każdego  z nas. „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. To już 25 lat kiedy w Polsce bierzemy udział w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata.

Głównym celem tej edycji jest wspomożenie segregacji odpadów w gminach. To także wspólna lekcja poszanowania środowiska - promowanie nieśmiecenia. To również obowiązek naszej szkoły, która bardzo chętnie włączyła się do akcji. Posprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz park miejski i park Piszczele.

 


 
 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2017/2018


 
     
 

Bezpieczeństwo naszej  planety to gwarancja bezpieczeństwa żyjących na niej ludzi, dlatego co roku obchodzimy w szkole Dzień Ziemi. W tym roku obchodzony był on pod hasłem „Plastik jest groźny”. Nasze działania miały na celu przybliżyć uczniom rodzicom i społeczeństwu jak dużym zagrożeniem jest nadmierne korzystanie z wyrobów plastikowych. W związku z tym przygotowano prezentację multimedialną o tej tematyce. Każdy kto był obecny tego dnia w szkole mógł ją zobaczyć na naszym szkolnym wideo. Uczniowie klas starszym obejrzeli film pt „Ocean Plastic” który pokazuje plastikową katastrofę ekologiczną mórz i oceanów- jedno wielkie pływające wysypisko.

W ramach zajęć Laboratorium Wiedzy Przyrodniczej odbyły się również warsztaty ekologiczne „Eko- koszulka” przeznaczone dla uczniów klas IV- VI. Głównym celem warsztatów było pogłębienie wiadomości na temat różnorodnych form ochrony środowiska i pokazanie uczniom, że można być eko w każdym wieku.

 Uczniowie klas młodszych również podejmowali różnorodne działania ekologiczne.

Klasa 1a wykonała następujące zadania:

 • Udział w konkursie plastycznym „Nie wyrzucaj tylko wrzucaj!”.
 • Podjęcie akcji zbierania nakrętek na rzecz Kuby
 • Realizacja treści programowych z działu „Ziemia naszym domem”;
  • Wspólne sadzenie roślin doniczkowych w klasie (rozpoczęcie własnej hodowli)
  • Realizacja treści programowych z działu „Woda źródłem życia”; omówienie znaczenia wody w przyrodzie, wdrażanie do oszczędzania wody.
 • Udział ucznia w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Ekologicznej w SP nr 4
 • 16.04.2018 spacer po Parku Piszczele w poszukiwaniu oznak wiosny, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt.
 • klasa I b udała się do Parku Piszczele. Spacer związany był ze zbliżającym się Dniem Ziemi oraz realizowanym tematem: „Woda źródłem życia”. Celem wycieczki było pobranie wody ze źródełka oraz zaobserwowanie jak najwięcej elementów przyrody.

Uczniowie klasy II" a " oglądali film pt. "Od odpadów do nowych produktów'' . Poznali znaczenie recyklingu, zapisywali pomysły jak można wykorzystać śmieci. Z plastikowych butelek wykonali ozdoby, rzeźby, doniczki, zabawki.

Uczniowie klas trzecich poznawali :

 • Parki Narodowe w Polsce
 • Wybrane gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną
 • Niebezpieczeństwa zagrażające współczesnej faunie i florze

Dowiedzieli się - Co to jest „Polska czerwona księga zwierząt i roślin” ? Tworzyli Kodeks Młodego Ekologa.Rozwiązując krzyżówkę ekologiczną zgłębiali trudne pojęcia związane z ekologią jak: kwaśne deszcze, segregacja, recykling, efekt cieplarniany, rezerwaty przyrody, smog itp.

Podsumowaniem tych zagadnień był test – Czy jestem ekologiczny? Pisany przez wszystkich uczniów klasy. Wypadł całkiem obiecująco.

 

 

 

 

 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W tym roku szkolnym OTWP w naszej szkole odbył się 1 marca , wzięło w nim udział 32 uczniów z klas V-VII. Największą liczbę punktów zdobyła uczennica klasy VII a Marta Kozłowska. Która wraz z innymi uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych z Sandomierza wzięła udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju byli Urząd Miasta w Sandomierzu i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sandomierzu. Etap miejski turnieju odbył się 14 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, w którym Marta Kozłowska zajęła II miejsce. Uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki.

 

 

 

 

 
 

Bezpieczeństwo człowieka wiąże się ściśle z bezpieczeństwem środowiska naturalnego, dlatego w naszej szkole prowadzimy szereg akcji o charakterze proekologicznym

Już po raz trzynasty nasi uczniowie z klas I– VII zbierali zużyte baterie. Dnia 6.02.2018r. w szkole odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji „DZIAŁAJ CZYSTO” pod patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza. Celem akcji było propagowanie idei ekologicznych oraz kształtowanie obywatelskich postaw w zakresie ochrony środowiska przed jego niszczeniem i degradacją.

W roku 2017 uczniowie zebrali 31 502 sztuki baterii

 

 

 
 

Certyfikat Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2022

1 lutego w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – przekazania „Certyfikatu Bezpieczeństwa” na lata 2018-2022. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach programu profilaktyczno-prewencyjnego "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i TY". Program realizowany jest w klasach I – III szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy policji. Nasza szkoła uczestniczy w nim 10 lat - od roku 2007 i jest to już nasz 3 certyfikat.

 

W uroczystości oprócz społeczności szkolnej brali udział przedstawiciele instytucji sprawujących nadzór nad realizacją programu. Byli to:

- Pan Tomasz Janik – z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Kielcach

- Pani Marzanna Piórkowska – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Kielcach

- Pani Anna Zielińska –Brudek – podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

- Pan Wojciech Szymczak – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu

- Pan Krzysztof Zielonka – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendy Powiatowej Policji  w Sandomierzu

- Pan Paweł Przyłucki - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu

- Pani Małgorzata Lipa – starszy wizytator Zamiejscowego Oddziału Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Sandomierzu.

W uroczystości brali udział także zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji współpracujących  i zaprzyjaźnionych z naszą szkoła oraz funkcjonariuszki Policji stale współpracujące z nami podczas realizacji programu - panie: Agnieszka Otrębska i Paulina Mróz.

Z tej okazji uczniowie klas młodszych, do których skierowany był program, przygotowali pod opieką nauczycieli i pedagoga szkolnego krótki program artystyczny. Mali aktorzy z nowo utworzonego teatru „ Dwójka Mini” pokazali 2 scenki dotyczące bezpieczeństwa i czyhających na dzieci zagrożeń. Była to historyjka ukazujące perypetie małego Franka związane z nieuwagą podczas drogi do szkoły i zdarzenie, które spotkało nadmiernie ufną Kasię. Dzieci wywiązały się ze swego zadania doskonale. Ich gra była sugestywna i dawała widowni do myślenia. Program urozmaiciły piosenki: „O zasadach na jezdni”, „ O ograniczonym zaufaniu” i  „O niebezpiecznym świecie”.

Po części artystycznej nastąpiło wydarzenie, na które wszyscy niecierpliwie oczekiwali, czyli wręczenie certyfikatu. Niezmiernie ucieszyły nas ciepłe słowa i pochwały, a szczególnie fakt, iż jako jedyna szkoła w powiecie sandomierskim otrzymujemy to wyróżnienie po raz trzeci.

Ponieważ w naszej szkole program „ Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” został rozszerzony także na klasy IV-VII, nie mogło zabraknąć akcentu związanego z zadaniami realizowanymi przez tą grupę naszych wychowanków. Dlatego szkolna grupa teatralna „ Przystanek dwójka” zaprezentowała swój najnowszy spektakl: „Mega supi i co dalej?”. Zanim to jednak nastąpiło młodsi uczniowie, dla których przedstawienie to było zbyt trudne i nie mogliby w pełni zrozumieć jego wymowy, opuścili salę. Jednak zrobili to w sposób niezwykły, prezentując z pomocą pani policjantki, że potrafią przychodzić przez pasy. Przejście dla pieszych stanowiące element scenografii i doskonale nadawało się do tego ćwiczenia.

 

Następnie, gdy na widowni zasiedli uczniowie z klas starszych rozpoczęło się przedstawienie. Nasi młodzi aktorzy wspaniale wcielili się w swoje role. Pokazali, z jakimi borykają się problemami i czego tak naprawdę oczekują od życia. Agresja, odrzucenie przez rówieśników, to bolączki wielu szkół i dlatego warto uświadomić sobie, co jest ważne, a co nie i jakich wyborów życiowych dokonywać. Sztuka wywarła na widowni duże wrażenie tym bardziej , że nasi młodzi aktorzy potrafią grać. Świadczy o tym fakt, że dwukrotnie zdobyli I miejsce podczas Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Kielcach. Jest to ich cegiełka włożona w realizację programu „Raz, dwa , trzy…” i miło nam było, że podczas tej uroczystości mogliśmy pochwalić się także ich umiejętnościami. Ponieważ starsi uczniowie nie uczestniczyli w pierwszej części uroczystości, na koniec programu pani Katarzyna Ciźla – mama należąca do Szkolnej Rady Bezpieczeństwa- zaprezentowała im certyfikat. Na tym uroczystość zakończyła się.

 

 
 

15 grudnia w świetlicy szkolnej odbyło się spotkania  uczniów klas I-III z panią weterynarz  Justyną  Obarą- Gałek z przychodni weterynaryjnej „Vera” w Sandomierzu. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zwyczajów i reakcji psów a także sygnałów, jakie dają człowiekowi, oraz nauka właściwego zachowania w przypadku ataku ze strony tych czworonogów. Pani doktor pokazywała slajdy , omawiała rasy psów potencjalnie niebezpiecznych . Uczyła dzieci,  jak należy nawiązać pierwszy kontakt z psem i jakich zachowań trzeba unikać ( patrzenie prosto w oczy, gwałtowne wyciąganie ręki, krzyk , bieg, podnoszenie rak do góry). Dzieci przećwiczyły pozycję bezpieczną w wypadku ataku ze strony psa. Pani weterynarz przybliżyła także uczniom specyfikę swojej pracy .

 

 

 
 

Spotkanie z panią weterynarz  było okazją do podsumowania konkursu plastycznego „Nie krzywdź”. 27 uczniów otrzymało pamiątkowe dyplomy i słodki upominek w postaci czekolady . Natomiast 10 laureatów konkursu  nagrodziliśmy dodatkowo książkami

 

 
 

12 grudnia 2017r. w Domu Katolickim w Sandomierzu odbył się VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz Świetlicy Środowiskowej. Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów.

W tym roku do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów z sandomierskich placówek oświatowych. Naszą szkołę reprezentowała grupa teatralna  „Przystanek Dwójka” w spektaklu pt. „Mega supi i co dalej?”.  Główny  wątek  sztuki to: agresja rówieśnicza, ocena wartości drugiego człowieka, zmagania nastolatków z życiem,  dokonywanie złych i dobrych wyborów oraz  próba odpowiedzi na pytanie „Co i kto jest supi?”.  Scenariusz do sztuki napisały uczennice klasy VII: Karolina Stawowy i Julia Gołębiowska, a w rolę nastolatków wcielili się utalentowani aktorsko i wokalnie uczniowie klas VI i VII: Emilia Mokrzycka, Karolina Stawowy, Julia Gołębiowska, Urszula Biernicka, Dagmara Słowikowska, Marlena Soboń, Wiktoria Słonina, Julia Gierczak oraz Jan Skobel.

W tym roku jury w składzie: Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dorota Tarnawska członek GKRPA, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila Kremiec-Panek instruktor teatralny postanowiło przyznać wszystkim grupom wyróżnienia.

Warto też zauważyć, że w tym roku szkolnym powstała także  w naszej szkole druga - młodsza grupa teatru profilaktycznego składająca się z uczniów klas I-III - " Przystanek Dwójka Mini "

 

 


 
 

W grudniu odbyło się spotkanie liderów dziecięcych Pogotowia Rówieśniczego. Wspólnie zastanawiano się nad tym, co będzie dobre i bezpieczne dla społeczności szkolnej, ustalano zadania na najbliższy okres.

Następnie w okresie trwającej kalendarzowej zimy i przed nadchodzącymi feriami zimowymi, grupa zajęła się tematami:

 •  Zimą bezpiecznie!

 •  Wypadek - działaj mądrze!

wykonując stosowne gazetki.

 

 

 
 

We wtorek 12 grudnia w klasach trzecich odbyło się przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy,. Dzieci obejrzały film instruktażowy  „ Mały ratownik to ja”,  a następnie ćwiczyły na fantomie resuscytację.

 

 

 
 

W związku z programem profilaktycznym „Raz , dwa, trzy…” w grudniu odbył się w szkole  kiermasz pod hasłem „Nie krzywdź –pomagaj”. Środki uzyskane z kiermaszu zostaną przeznaczone na prezenty do  świątecznych „Paczek nadziei”  organizowanych dla rodzin potrzebujących wsparcia z naszej szkoły.

 

 
 

W trakcie trwania "Szkolnych dni bezpieczeństwa" ogłoszono konkurs dla klas I – VII pod hasłem:. „Nie krzywdź”. Chodziło o uwypuklenie różnych aspektów tego zjawiska: nie krzywdź siebie , innych, przyrody, zwierząt.

Do konkursu przystąpiło 60 osób ( w większości z klas młodszych) . Komisja miała ogromne trudności w wyborze najlepszych prac i starał się uwzględnić różne czynniki wpływające na ocenę takie jak: kreatywność, ciekawe podejście do tematu, samodzielność w wykonywaniu pracy, jej walory plastyczne i estetyczne. Ostatecznie ustalono iż :

W kategorii klas młodszych:

miejsce pierwsze zajęli równorzędnie: Jarosław Albinowski z klasy III b, Victor Pacholczak z kl. III b, Meszek Adrian kl. III b;

- miejsce drugie przypadło: Michałowi Kamińskiemu z klasy III a, Krystianowi Pierzchale III b, Amelii Śmigale kl. III b

- miejsce trzecie zajęli: Bartłomiej Mikus kl. Ib, Wiktoria Król kl. II a, Gabriela Lamparska kl III b

Poza tym w klasach młodszych ustalono 12 wyróżnień .

W kategorii klas starszych:

Komisja przyznała tylko jedna nagrodę – miejsce pierwsze – Igor Pocheć klasa VI a oraz trzy wyróżnienia.

 

 

 
 

 5 grudnia, tuż przed Mikołajem , dzieci z klas pierwszych otrzymały znaczki odblaskowe.  Teraz będą dobrze widoczne na drodze w czasie jesiennej a potem zimowej szarugi.

 

 

 
 

1 grudnia klasy pierwsze wykonywały prace plastyczne „ Sieć pomocy w sytuacjach zagrożeń” . Zawarte były w nich numery telefonów alarmowych  oraz do najbliższych , do który można byłoby zwrócić się po pomoc.  Każde dziecko miało swoją pracę umieścić na lodówce lub w innym widocznym miejscu, tak by można było w każdej chwili skorzystać z zawartych na niej informacji kontaktowych.

 

 

 

 
 

W listopadzie wszystkie klasy młodsze brały udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących tematyki związanej z bezpieczeństwem w kontaktach z obcymi ludźmi.

 

Dzieci obejrzały krótki film animowany pt. „ Gadki z psem” . Uczyły się 5 zasad postępowania w takich przypadkach:

G- Gdy mówisz nie, to znaczy nie.

A -Alarmuj , gdy potrzebujesz pomocy.

D- Dobrze zrobisz , mówiąc o tajemnicach , które cię niepokoją.

K – Koniecznie pamiętaj , że twoje ciało należy tylko do ciebie.

I – Intymne części ciała, są szczególnie chronione.

 

Po filmie pani pedagog uczyła dzieci praktycznego zastosowania powyższych zasad. Na koniec uczniowie słuchali„ Piosenki o ograniczonym zaufaniu” i razem śpiewały refren:

„Bajki , Madre bajki,

lepiej ich posłuchaj,

Miły bądź dla wszystkich

Lecz nie wszystkim ufaj”

 

 

 
 

W dniach od 23 listopada do 15 grudnia odbywały się  „Szkolne Dni Bezpieczeństwa” . Obejmowały one następujące działania:

1.    Spotkanie rodziców z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu  w celu uświadomienia im niebezpieczeństw,   jakie  czyhają na ich dzieci , gdy uczestniczą one jako piesi, rowerzyści  lub pasażerowie pojazdów w ruchu drogowym. Prowadzący spotkanie przypomnieli też  cele szkolnego programu „Raz , dwa,  trzy – bądź bezpieczny i Ty”.

2.    „Ograniczone zaufanie ważna sprawa” – zajęcia wychowawcze w klasach  I-III

3.    Sieć pomocy w sytuacjach zagrożeń  ( numery alarmowe i do bliskich) w klasach pierwszych i czwartych.

4.    Pierwsza pomoc szkolenie dla klas III.

5.    „ Nie krzywdź” konkurs plastyczny na plakat dla klas I-VII.

6.    „Nieszczęśliwe zdarzenia z udziałem dzieci” – prelekcja dla  nauczycieli z zespołu samokształceniowego  klas I-III.

7.    Ostrożnie z psem-  poznawanie zachowań i reakcji psa  oraz nauka przyjmowania pozycji bezpiecznej w trakcie ataku tego czworonoga.

8.    Unikanie zagrożeń - mapa niebezpiecznych miejsc  w naszym mieście

9.    Przeprowadzenie ankiet dotyczących bezpieczeństwa wśród uczniów klas II- IV, ich rodziców i nauczycieli. Analiza uzyskanych danych i wnioski. 

10. Podsumowanie Szkolnych Dni Bezpieczeństwa – wydanie gazetki  „Bezpieczna Dwójeczka”. Praca z gazetka na zajęciach szkolnych w klasach I-III.

 

 

 

 

 
 

W listopadzie w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu „ Zdrowie psychiczne i jak o nie dbam? ”.Są to zajęcia  psychoedukacyjne realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Osobą realizującą projekt jest psycholog mgr Irmina Wójcik - Gronczewska. W szerokiej ofercie skierowanej do uczniów najczęściej wspomina się o patologiach życia rodzinnego i społecznego oraz wynikających z nich konsekwencjach. Taka wizja najczęściej powoduje odwrotny skutek , gdyż dzieci i młodzież nie ulegają strachowi , a powodowane ciekawością, są bardziej skłonne do eksperymentów. Proponowany program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę o zdrowych mechanizmach funkcjonowania psychicznego z poszanowaniem higieny psychicznej, o której, w przeciwieństwie do higieny ciała, rzadko się wspomina.

Pierwsze spotkania odbyły się w listopadzie w klasach V i VI.

 

Program zawiera następujące treści:

- wyjaśnienia podstawowych terminów : psychika, osobowość, zdrowie psychiczne versus choroba, higiena zdrowia psychicznego,

- mocne i słabe strony osobowości ,

-adekwatna samoocena,

-konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

 
 

W związku z programem „ Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i ty” w dniu wywiadówki szkolnej- 23 listopada, na spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III przyszła policjantka z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu , oficer prasowy - pani Paulina Mróz.

Podczas tego zebrania pani policjantka przybliżyła rodzicom zagadnienia związane z bezpieczeństwem dziecka w ruchu drogowym oraz innymi zagrożeniami czyhającymi na najmłodszych w życiu codziennym. Zaprezentowała spoty i krótkie filmy poświęcone tej tematyce. Pokazała zebranym także mapę powiatu obrazującą na bieżąco odnotowywane zdarzenia stanowiące potencjalne zagrożenia i zachęcała do korzystania ze strony policji, na której została ona umieszczona.

Pod koniec spotkania po raz kolejny rodzice zostali poinformowani o realizowanym w szkole programie prewencyjno-profilaktycznym , o jego celach i zadaniach.

 

 
 

Już po raz kolejny odbyła się akcja Echa Dnia „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” - Spotkanie poprowadził miły konferansjer, który razem z maskotką Echa Dnia – Jeżem  Edkiem zapraszał kolejnych gości na scenę. Najpierw pojawili się pracownicy Krajowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy zapoznali dzieci z bajką „Krusikowo”  oraz  odegrali scenkę o trzmielu Okruszku i pszczółce Kruszynce.

Pouczająca historia pszczółki była przypomnieniem zasad korzystania z kąpielisk a rozmowa z ratownikiem uświadomiła dzieciom, że są to miejsca nie tylko wspaniałej zabawy ale również  miejsce niebezpieczne i groźne.   Następnie na scenie pojawili się  strażacy, którzy opowiadali o swojej pracy, prezentowali wyposażenie strażaka oraz przypominali o prawidłowym zachowaniu w sytuacji zetknięcia się z ogniem.

Pokaz kolejnych gości – policjantów ruchu drogowego bardzo podobał się wszystkim dzieciom. Próby naśladowania policjanta kierującego ruchem drogowym w rytm gwizdka i muzyki rozweselił małych widzów. Podsumowaniem spotkania był  konkurs  z nagrodami, w którym uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych klas. Uczniowie przypomnieli, że nie wolno bawić się środkami chemicznymi, ślizgać się po zamarzniętych stawach oraz zawsze należy uważnie przechodzić przez jezdnie. Po zakończeniu spotkania dzieci udały się na scenę, gdzie wykonano im zdjęcia klasowe, które ukażą się w specjalnym dodatku do "Echa Dnia".

Do tematyki bezpieczeństwa nauczyciele powracają wielokrotnie na zajęciach, ucząc dzieci postępowania w niebezpiecznych sytuacjach. Są to tematy niezwykle ważne, gdyż od wiedzy i świadomości  najmłodszych zależy często zdrowie a nawet życie wielu z nich. Dlatego udział w takich akcjach i powracanie do tematyki bezpieczeństwa ma duże znaczenie.

 

W akcji organizowanej przez  Echo Dnia uczestniczymy już od  wielu lat.  Najstarsze pierwszaki, które po raz pierwszy włączyły się w akcję Echa Dnia w 2002 roku mają już 22 lata. Ten czas pokazuje, jak wiele działań profilaktycznych zostało zorganizowanych od  początku istnienia tej akcji.

W ramach akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” – przeprowadzony zostanie plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę pierwszą w województwie świętokrzyskim. Głosowanie rozpocznie się po opublikowaniu zdjęć i zakończy się pod koniec grudnia. Wszystkich sympatyków naszej szkoły oraz rodziców prosimy o udział w tej akcji. Trzymamy kciuki za naszych pierwszaków i życzymy im powodzenia!

 
 

30 października 2017 roku odbyła się próbna ewakuacja z budynku szkoły. Wszystkie klasy, pod opieką nauczycieli, oraz pracownicy szkoły opuścili po sygnale budynek zgodnie z planem ewakuacji .

Następnie zgromadzili się w miejscu oddalonym od szkoły, gdzie nauczyciele sprawdzili obecność uczniów zgodnie ze stanem dzienników z tego dnia i złożyli meldunek dyrektorowi szkoły – pani Elżbiecie Sobolewskiej. Ewakuacji towarzyszyli strażacy. Po zakończeniu ewakuacji uczniowie razem ze swoimi nauczycielami udali sie do klas.


 
 
 

W październiku 2017 r zostało reaktywowane Pogotowie Rówieśnicze. W jego skład weszli uczniowie oddelegowani przez społeczności klasowe, którzy posiadają co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Grupa ta działa zgodnie ze:

 • Statutem

 • Szkolnym Programem Profilaktyczno – Wychowawczym

 • Programem profilaktyczno – prewencyjnym: „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”

Zadaniem tych uczniów jest współdziałanie z nauczycielami  w zapobieganiu zachowaniom niebezpiecznym i agresywnym w szkole.

 
 

"Bezpieczeństwo na Piątkę"

27 października, w piątek, w naszej szkole odbył się powiatowy etap XI edycji Wojewódzkiego Konkursu         „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn reprezentujących gminy: Sandomierz, Obrazów, Wilczyce, Klimontów. Gminę Sandomierz reprezentowała 3 - osobowa ekipa uczniów naszej szkoły. Byli to: Adam Przybysz, Kacper Stawowy i Krystian Dyl. W trakcie konkursu odbywały się konkurencje o charakterze: teoretycznym, sprawnościowym i plastycznym. Każda drużyna miała przed konkursem przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką pod hasłem: „Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”. Prace te były oceniane podczas zawodów. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania komisji i popisywali się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy .Nasza drużyna zajęła zaszczytne drugie miejsce .

 

 

 
 

Spotkanie klas pierwszych z policją

Dnia 12 października odwiedziła naszych pierwszoklasistów pani policjantka z wydziału ruchu drogowego. Dzieci z zaciekawieniem słuchały naszego gościa. Dowiedziały się wiele o pracy policjanta oraz przypomniały sobie ogólne zasady bezpieczeństwa, jakie trzeba zachować w domu i w szkole. Uczniowie mieli  też okazję pochwalić się swoją wiedzą  oraz samodzielnie wykonanymi pracami. Były to znaki drogowe, jakie stoją na klasowej wystawce. Na koniec spotkania wszyscy poszli na spacer ulicą A. Mickiewicza i J. Słowackiego, by sprawdzić w praktyce znajomość znaków drogowych oraz sposób przechodzenia przez jezdnię. Była to ważna lekcja, bowiem rozpoczęcie nauki w szkole to nowe doświadczenie dla uczniów klasy pierwszej a wiedza i umiejętność związane z poruszaniem się po ulicach jest szczególnie ważna. Pani policjantce bardzo dziękujemy za odwiedziny i wspólny spacer ulicami miasta.  

 

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2016/2017


 
 

Test i egzamin praktyczny na kartę rowerową.

5 czerwca w klasie czwartej odbył się test teoretyczny na kartę rowerową, a 21 czerwca  czerwca 14 uczniów przystąpiło do egzaminu praktycznego , który zaliczyło 12 osób.

 

 
 

Czerwiec  i maj  obfitowały w wyjazdy klasowe, przed którymi uczniowie przypominali sobie regulaminy wycieczek i zasady zachowania podczas podróży i wyjść w teren.

Przed końcem roku szkolnego we wszystkich klasach omówiono zagadnienia związane    z bezpiecznym spędzaniem wakacji. Ustalano, jakie są bezpieczne miejsca do zabawy  i przypomniano numery telefonów alarmowych. Zalecano także ostrożność w kontaktach  z obcymi.

 

 
 

Szkolenie na wypadek ataku terrorystycznego na placówkę oświatową

2 czerwca, w piątek w SP1 w Sandomierzu odbyło się szkolenie "Działalność dyrektora szkoły oraz służb porządkowych i ratowniczych w przypadku ataku terrorystycznego na placówkę oświatową".

Przedstawiciele naszej szkoły w osobach pani dyrektor oraz dwójki nauczycieli mieli okazję uczestniczyć w akcji w charakterze obserwatorów, by w razie konieczności znać i umieć zastosować konieczne w takiej sytuacji procedury.

 

 
 

Najżyczliwsi są wśród nas

Aby promować właściwe postawy społeczne i w ten sposób poprawić stan bezpieczeństwa w szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził konkursu pt. „Najżyczliwsi są wśród nas”.
Zwycięzcami w roku szkolnym 2016 /2017 zostali:
Wiktoria Król, Kuraś Kamil klasa I
Amelia Śmigała, Jarek Albinowski klasa IIb
Aleksandra Mazur, Michał Nierubiec klasa IIa
Aleksandra Zimnicka, Emil Kozieł klasa IIIa
Giulia Kpogomou, Kacper Stawowy klasa IVa
Martyna Zielińska, Jan Skobel klasa Va
Emilia Mokrzycka, Tomasz Bukszyński klasa VIa
 

 
 

"Raz, dwa, trzy, bądź bezpieczny i Ty" - Rowerem dookoła świata

23 maja 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu odwiedzili Szkołą Podstawową nr 2  w Sandomierzu.
Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez nas od wielu lat programu prewencyjno- profilaktycznego ,,Raz, dwa, trzy bądź bezpieczny i Ty" pod hasłem  "Rowerem dookoła świata".
Funkcjonariuszka policji - pani Agnieszka Otrębska poprowadziła dla dzieci z klas I-III pogadankę na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, a także bezpieczeństwa pasażera i pieszego. Pod okiem policjantki ćwiczyły one zasady prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz znajomość znaków drogowych. W tych zagadnieniach dzieci wykazały się dużą wiedzą. Policjantka przypomniała też o przepisach wymagających, by dzieci , które nie osiągnęły wzrostu 150 cm korzystały podczas jazdy z fotelika lub podkładki.
W tym samym czasie, przed szkołą, drugi policjant znakował rowery należące do uczniów, by w ten sposób, w razie ewentualnej kradzieży, ułatwić ich odnalezienie. Spotkanie przebiegło w miej atmosferze i było bardzo owocne.

 

 
 

Dzień Dobrych Uczynków

Wpływ na bezpieczeństwo mają  relacje między uczniami i ich wzajemny stosunek do siebie . Dlatego
w piątek 19 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dobrych Uczynków. Już od samego rana członkowie samorządu uczniowskiego wcielili się w postać fotoreporterów i przeprowadzali wywiady z uczestnikami imprezy. Ich zadaniem było uzyskanie informacji, na temat tego, co koledzy i koleżanki wiedzą o Dniu Dobrych Uczynków i co dobrego w ostatnim czasie zrobili na rzecz drugiej osoby. W zamian za odpowiedź i uśmiech wręczali serduszka z życzeniami. Ciepłe słowa kierowali również do nauczycieli i mieszkańców Sandomierza.
Ten dzień w nasze szkole minął w ciepłej i miłej atmosferze. Drobny gest, uśmiech, dobre słowo – tak niewiele a zdecydowanie poprawia relacje międzyludzkie.

 
 

Warsztaty z pedagogiem szkolnym

2017 rok  w ramach Kampanii  "Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbyły się warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego.

11 maja w klasie szóstej, podczas spotkania z pedagogiem , omawiano problematykę uzależnień  i zachowań w przypadku proponowania przez kolegów używek- Mówię nie…”alkoholowi, papierosom, dopalaczom, narkotykom i innym środkom odurzającym". Dla uczniów klas 4–6 SP odbyły się warsztaty też „Ja i moja grupa” – nauka dokonywania wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, promowanie sposobów spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek. Ile jestem wart?” –zajęcia zachęcające do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz promowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.

 

Pedagog szkolny  przeprowadził także dla uczniów klas 1–3  zajęcia „Mój przyjaciel” – ćwiczenie zachowań rozwijających u dziecka postawę dobrego przyjaciela, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie  . Jaki jestem? - Jaka jestem?” –  rozwijanie samoświadomości oraz budowanie poczucia własnej wartości, i nauka  nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami. Przeprowadzone zostały także zajęcia pt. „Krąg zaufania”. Omówiono znaczenie i role osób najbliższych dzieciom, wyjaśniono pojęcie zaufania i dyskutowano na temat , do kogo należy się zwrócić w trudnych sytuacjach.

 

 
 

Bezpieczeństwo w sieci.

Ważnym zagadnieniem omawianym we wszystkich oddziałach było bezpieczeństwo w sieci. Po feriach zimowych, na lekcjach zajęć komputerowych  we wszystkich klasach odbyły się zajęcia pt. Jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny? Dotyczyły one  cyberprzemocy,  zachowania prywatności i ostrożności w kontaktach z obcymi w sieci oraz oznaczeń gier informujących o  wieku odbiorcy i występowaniu w grze ewentualnych elementów przemocy i agresji. Klasy starsze oglądały też film z cyklu Bezpieczny Internet, a klasy młodsze bajkę edukacyjną pt. Baca i owieczki.

 

 
 

"Pozytywny autobus"

W klasie pierwszej przeprowadzono zajęcia  pt. Pozytywny autobus, na których pierwszaki poznawały zasady zachowania się w autobusie i bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 14 lutego w naszej szkole odbył się OTWP , wzięło w nim udział 38 uczniów z klas V-VI. Największą liczbę punktów zdobyły  uczennice z klasy VI a Marlena Soboń i Marta Kozłowska, które wraz z innymi uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych  z Sandomierza wzięły udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju  byli Urząd Miasta w Sandomierzu i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sandomierzu. 

 
 

„Zdrowo jem, więcej wiem”

Sposób jedzenia i styl życia wpływają na nasze zdrowie, a więc i na  bezpieczeństwo.

W związku z tym nasza klasa 3a przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jest on realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Obecna edycja została objęta wyłącznym Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauseer – Dudy.  

 

W ciągu ostatnich lat drastycznie zmienił się styl życia polskich dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów, a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. Dlatego głównym celem projektu jest wykształcenie postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów dla zdrowia szkodliwych. Nasi uczniowie z klasy trzeciej podjęli się wykonania ważnej misji; chcą sami się uczyć, edukować innych oraz skłaniać do zmiany stylu życia.

 

W naszej szkole stworzą środowisko sprzyjające zdrowemu i ekologicznemu żywieniu. Poprzez konkretne działania pokażą wkrótce, jak ważne jest właściwe odżywianie oraz aktywność sportowa. Będą swą misję realizować wśród najmłodszych w tym przedszkolaków oraz starszych uczniów naszej szkoły a także wśród rodziców i innych członków rodziny. 

 

 

 
 

W grudniu 2016  r. szkolna grupa teatralna „Przystanek Dwójka” zajęła podczas V Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, w którym uczestniczy młodzież z sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz Świetlicy Środowiskowej, miejsce pierwsze ze spektaklem „Rodzina patologiczna”  

 

 

 

 

 
 

Bezpieczeństwo na piątkę

9.11.2016 r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy X edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, jak również propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej i w trakcie kibicowania. Zakres tematyczny konkursu obejmował:

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- bezpieczeństwo osobiste,                          

- bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

- plastycznym

- sprawnościowym

W trakcie konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności a także  prezentowali swoje prace plastyczne na temat ”Daj się zobaczyć”. W konkursie wzięły udział drużyny z dziewięciu szkół. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasz powiat podczas finału wojewódzkiego. 


 
 

 

Akcja Pierwszaki

  7   listopada  w Domu Katolickim odbyła się specjalna   lekcja o bezpieczeństwie i zdrowiu, zorganizowana przez redakcję Echa Dnia  w ramach akcji „Pierwszaki”.

Uczestniczyli w niej także uczniowie klasy pierwszej  z naszej szkoły.

Podczas spotkania dzieci zdobyły wiele ważnych informacji. O tym, jak zdrowo się odżywiać, dlaczego trzeba jeść owoce i warzywa oraz jak zachowywać higienę w szkole. O tych zagadnieniach  mówił Piotr Mierneki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. O zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie opowiadał przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu prezentowali specjalistyczny sprzęt, między innymi sygnalizator bezruchu oraz ochronne ubiory, w jakich gaszą pożary. Przypominali również numery alarmowe. Później na scenę wyszły funkcjonariuszki z sandomierskiej policji. Przypominały uczniom, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Jedna z policjantek, której asystował Maciek z „jedynki”, dała prawdziwy popis kierowania ruchem na drodze. Na zakończenie wybrani uczniowie przystąpili do „klasówki”, czyli egzaminu sprawdzającego nabyte podczas lekcji wiadomości. Dzieciaki wypadły wspaniale! Wszystkie odpowiedzi były bezbłędne.

 

 

 
 

Próbna ewakuacja.

6 października 2016 roku ( w czwartek) odbyła się próbna ewakuacja  szkoły. Uczniowie, pod opieką nauczycieli, i pracownicy szkoły  sprawnie  i szybko, zgodnie z planem ewakuacyjnym opuścili budynek. Zatroszczono się także o ucznia, który chwilowo poruszał się o kulach. Następnie  wszyscy udali się   na  boisko szkolne, gdzie nauczyciele, pod czujnym okiem reprezentanta Straży Pożarnej,  sprawdzili stan obecności dzieci. Po tej , trwającej kilkanaście minut, procedurze wszyscy spokojnie wrócili na lekcje. 

 
 

 

SPOTKANIE UCZNIÓW  klas I -III Z POLICJANTEM


W dniu 12 września 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu odbyły się spotkania uczniów klasy I - III z przedstawicielką Policji sierżant sztabowy p. Agnieszka Otrębska. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach programu profilaktycznego :”Raz, dwa , trzy, bądź bezpieczny i Ty". Głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Spotkanie miało dwa etapy. W pierwszym  uczniowie kasy I uczestniczyli w prelekcji i pokazie, a w drugim- uczniowie klasy I odbyli ćwiczenia praktyczne w przekraczaniu jezdni. Podczas spotkania pani sierż. Agnieszka Otrębska przekazała uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
- w ruchu drogowym
- w Internecie
- w kontaktach z obcymi
- podczas korzystania z telefonu komórkowego
- podczas zabawy
- w drodze do i ze szkoły.Dzięki tego typu zajęciom uczniowie mogli zdobyć ważne informacje, wiadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w inny, odmienny od codziennego sposób.  Uczniowie dowiedzieli się że:
- nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet
- należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów
- nie należy przyjmować niczego od osób obcych
-będąc uczestnikiem ruchu drogowego należy stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących pieszych: przechodzić w miejscach do tego przeznaczonych, nie bawić się w pobliżu dróg itd.
- w szkole trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa takich jak: zakaz biegania po korytarzach, słuchanie poleceń nauczycieli.
Te oraz wiele innych zasad zostały przypomniane dzieciom. Podczas spotkania uczniowie także mieli okazję do czynnego udziału w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi
.


 
 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2015/2016


 
 

         


 Ważnym przedsięwzięciem wieńczącym pracę dydaktyczno-wychowawczą realizowaną w ciągu całego roku było podsumowanie w dniach 20-21.06.2016r. Programu  Profilaktycznego „NASZ ŚWIAT”. Koordynatorami projektu byli pani dyrektor, nauczyciele p. Justyna Wesołowska, p. Anna Cież, p. Maria Bernaś,. Bożena Chmielewska oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2. Program dedykowany był całej społeczności uczniowskiej oraz zaproszonym gościom w tym dzieciom z sandomierskich przedszkoli oraz przedstawicielom wielu instytucji, z którymi współpracujemy. W organizacji i przygotowaniach do imprezy aktywnie włączyli się rodzice z poszczególnych klas, nasi absolwenci oraz uczniowie innych szkół, przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA-, uczniowie szkół europejskich, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, zaprzyjaźnione ze szkołą osoby prywatne. Na program składały się następujące wydarzenia:                                     

  1. „Wspólne szczęście”.

To bieg uczniów, nauczycieli, rodzin oraz sympatyków szkoły wyznaczoną trasą zabezpieczoną przez wolontariuszy, policjantów i Grupę Ratownictwa. Bieg rozpoczął realizację całego projektu i miał  na celu integrację organizatorów oraz zaproszonych gości.

rozgrzewka przed biegiem

 

2.      Pokaz dwóch spektakli teatralnych w wykonaniu uczniów z koła teatralnego „Przystanek Dwójka” oraz zaproszonych gości:

„Kraina lodu”.

To pierwsze z przedstawień opowiadające o dwóch siostrach, marzycielskiej Annie i obdarzonej niezwykłą mocą Elzie. Przestrzenna aranżacja sceny polegająca na prezentowaniu akcji w trzech kolejnych salach różniących się panującym nastrojem i odmiennością akcji, stopniowe podnoszenie napięcia połączone z koniecznością przemieszczania się -  sprawiła, iż prezentowany świat fantazji, bajkowych bohaterów i ich przygód spodobał się wszystkim oglądającym  spektakl.

Pan Burmistrz z aktorami ze spektaklu "Kraina lodu"

 

 

Zdjęcia ze spektaklu "Kraina Lodu"

Drugie z przestawień to spektakl pt. „Inny”. Był on okazją do pokazu, jak  funkcjonuje  teatr wielopokoleniowy, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice i absolwenci naszej szkoły. Przedstawienie poruszało współczesną problematykę tj. brak empatii i wrażliwości na problemy drugiego człowieka. To także udana próba zwrócenia uwagi widza na kwestię dyskryminacji i wykluczenia ze społeczeństwa poprzez skazanie go na odosobnienie i samotność.

 

 

zdjęcia ze spektaklu "Inny"

3.      „Teatr nocą”

Był propozycją zajęć warsztatowych dla uczniów uzdolnionych artystycznie ze szkolnej grupy teatralnej „Przystanek Dwójka”, dorosłych miłośników teatrów - absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 i zaproszonych gości. Wspólne zajęcia stały się okazją do wdrożenia różnorodnych metod pracy z grupą teatralną oraz przyczyniły się do integracji całego zespołu.

4.      Konkurs „W świecie Lego”

Był okazją do zaprezentowania swoich prac przez uczniów z  sandomierskich szkół i przedszkoli oraz do spotkania i wymiany doświadczeń młodych konstruktorów. Do nich zaliczyć należy Michała Łatkę i Michała Nierubca z klasy I A, którzy zajęli drugie miejsce, uczniowie klasy 1b Szymon Żmijewski i Mateusz Baszak zajęli  I i III miejsce.

Prezentacje i prelekcję potrzebną do prowadzenia konkursu, jak również elementy dekoracyjne przygotował i przedstawił uczeń klasy trzeciej Adam Nowosielski.

Komisja oceniająca prace i nagrodzeni uczniowie

Prace uczniów

5.      Angielska kawiarenka i spacer po Londynie „London walk”

To wydarzenie było dużą atrakcją i niespodzianką dla wszystkich przybyłych. Ciekawa aranżacja drugiego piętra naszej szkoły połączona z galerią prac nawiązujących do najciekawszych obiektów i symboli Londynu oraz przewodnicy posługujący się językiem angielskim zachwycali zwiedzających. Dodatkowa propozycja angielskiej herbatki i degustacja słodkości przygotowanych przez rodziców cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Język angielski został wykorzystany jako klucz do dialogu z ludźmi z innych krajów.

6.      Świat przez Skype’a  „Rozmowy z przyjaciółmi z całego świata”

To organizacja centrum multimedialnego oferującego dostęp do najodleglejszych zakątków świata dzięki najnowszej technologii informacyjnej. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję do rozmowy video z użytkownikami skypa na różnych kontynentach.

dzieci rozmawiają przez Skypa z p. Ewą mieszkającą obecnie w Kanadzie

 

Drugi dzień realizacji programu był odmiennym przedsięwzięciem. Odbywał się na terenie szkoły -  placu i boiskach. Były to następujące atrakcje:

 

1.  Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników. Ćwiczenia naszych uczniów pod fachową opieką ratowników.

 

 

 

 

 

2.      Rozmowa z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, pokaz tresury psa policyjnego.

 

 

 

 

3.      Konkursy i zabawy  z nagrodami prowadzone przez animatorów.

 

 

 

4.      Prezentacja muzyczne - gra na keyboardzie w wykonaniu uzdolnionych

         uczniów.

5.      Mini koncert muzyczny    

 

 

                                                                           

6.      Świat Zabaw, który cieszył się największym zainteresowaniem w tym dniu. Dzieci miały do dyspozycji bogaty wybór dmuchanych urządzeń rekreacyjnych; w tym m.in. zjeżdżalnię, trampoliny i zamek. Nasi uczniowie chętnie próbowali również swych umiejętności na Euro-Bungee .

 

 

 
     
 

W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych uczęszczali systematycznie pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego w zajęciach na basenie. W ten sposób realizowano pierwszy etap nauki pływania pod nazwą „Czas zacząć”. Na zakończenie realizacji projektu 17.06.2016 r. na basenie odbył się sprawdzian umiejętności pływackich pod nazwą „Już pływam” połączony z podsumowaniem całorocznej nauki. Każde dziecko, które przepłynęło 25 metrów otrzymało dyplom i pamiątkową odznakę.                                      

W zajęciach na basenie uczestniczyli również uczniowie klasy drugiej, którzy w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego zwiedzili budynek basenu zapoznając się z jego ofertą oraz uczestniczyli w zajęciach, które poprowadził ratownik. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało poza wychowawcą dwoje rodziców .     

W ten sposób uczniowie praktycznie poznawali zasady bezpieczeństwa nad wodą.   

        

                       

 
 
 

18 maja, podobnie jak w latach poprzednich, odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Przystąpiło do niego 19 uczniów z klasy V. Uczniowie ci wcześniej, na zajęciach techniki, poznawali przepisy ruchu drogowego,  budowę roweru oraz zasady poruszania się po jezdni pojazdem jednośladowym.

Po egzaminie praktycznym 11 uczniów otrzymało karty rowerowe. Pozostali musieli jeszcze poćwiczyć jazdę, by w październiku móc przystąpić  do ponownego sprawdzianu swoich umiejętności.

 
 

W maju w realizacji zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa wspierała wychowawców pedagog pani Justyna Wesołowska. W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w klasach młodszych odbył się cykl lekcji poświęcony różnorodnej tematyce związanej ze sposobami spędzania wolnego czasu i dbaniem o własne zdrowie. Nauczyciele otrzymali ciekawe ulotki dla każdego ucznia, propozycje scenariuszy oraz odpowiednie instrukcje i pomoc. Lekcje pod hasłem „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” oraz „Kto mi pomoże? cieszyły się zainteresowaniem dzieci. Uczniowie klasy drugiej mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach z panią pedagog poświęconych różnym sposobom rozwiązywaniu konfliktów i reagowania w sytuacjach napięcia emocjonalnego.

 

 
 
 
 

 Kwietniowe obchody Dnia Ziemi miały na celu przybliżenie społeczeństwu problemów związanych ze współczesną ekologią. To również doskonała okazja, aby pomyśleć w jaki sposób możemy chronić naszą piękną planetę zachować równowagę między zdobyczami współczesnego świata a środowiskiem naturalnym. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na ochronę powietrza i przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń  a to ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i kondycję człowieka. Z okazji  Dnia Ziemi cała społeczność szkolna dostosowała swój ubiór do barw ziemi. Na korytarzu pierwszego piętra pojawiły się gazetki, hasła o tematyce ekologicznej.

Uczniowie rozpoczęli dzień od udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Ekotest”. Wzięło w nim udział 37 uczniów z klas III-VI. Na przerwach międzylekcyjnych demonstrowali przeciw zanieczyszczaniu planety, głosili hasła i śpiewali piosenki ekologiczne. 

Następnie uczniowie  z hasłami, instrumentami muzycznymi i zielonymi balonami wyruszyli z placu szkolnego na ulice Sandomierza. Przemarszem głównymi ulicami miasta uczniowie chcieli poszerzyć świadomość ekologiczną mieszkańców i zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie związane z ochroną środowiska.

 Zwieńczeniem Dnia Ziemi było posadzenie drzewa  magnolii przed szkołą  przez panią przedstawicieli uczniów szkoły.

 

 
 

marcu  w klasie trzeciej , w czasie zajęć lekcyjnych,  realizowano   cykl  lekcji dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem  „Odpowiedzialny kierowca”. Miał on na celu przygotowanie dzieci do zdobycia w starszych klasach karty rowerowej.                                                                             

 
 

Aby nauczyć dzieci efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania czasu wolnego w klasie trzeciej odbył się cykl zajęć lekcyjnych pod hasłem „ Pokaż siebie i swoje zainteresowania” na których omawiano, jak dzieci spędzają wolny czas. Uczniowie wykonali rysunki, na których przedstawiali swoje zainteresowania i zabawy w czasie wolnym.

Uczniowie klasy drugiej realizowali pod okiem wychowawcy projekt „Trening czyni mistrza”. Był to cykl zajęć prowadzonych metodą projektu poświęconych zainteresowaniom dzieci. Końcowym etapem było zaprezentowanie swoich umiejętności, poprowadzenie zajęć na lekcji wychowania fizycznego  bądź pokaz własnych prac. Lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

W celu rozwijania zainteresowań klasy pierwsze odbyły lekcję biblioteczną podczas której miały okazję pierwszego kontaktu z książką Natomiast wszyscy uczniowie naszej szkoły  przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Promującej Czytelnictwo pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” . Organizatorem akcji był Miesięcznik „Biblioteka w Szkole”

 

 

 
 

W dniu 05.02.2016r gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu panie: Annę Suchecką i Mariolę Ziębę.

Spotkanie edukacyjne pt. „Związki żywności i żywienia ze zdrowiem” przeznaczone było dla uczniów klas III- VI.

Panie opowiedziały, jak należy się zdrowo odżywiać. Uczniowie otrzymali wiele cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania czy szkodliwości nadmiaru soli. Przedstawiły „5 kroków bezpieczniejszej żywności”, których należy przestrzegać, aby cieszyć się dobrą kondycją i zdrowym organizmem.

Oto one:

1.    UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ

2.    ODDZIELAJ ŻYWNOŚĆ SUROWĄ OD UGOTOWANEJ

3.    GOTUJ DOKŁADNIE

4.    UTRZYMUJ ŻYWNOŚĆ W ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE

5.    UŻYWAJ BEZPIECZNEJ WODY I ŻYWNOŚCI

Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki.

 

 
 

31 marca  w naszej szkole odbył się  I etap OTWP , wzięło w nim udział 45 uczniów z klas V-VI. Największą liczbę punktów zdobył  ponownie uczeń klasy VI b Olaf Ryznar.  Reprezentował on szkołę w II etapie  miejskim turnieju , w którym zajął II miejsce.

 

 

 

 

 

 
 

   


W pierwszym półroczu roku szkolnego roku szkolnego 2015/2016 szkoła realizowała rządowy program profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą „Bezpieczna+” Objął on uczniów klas I-VI. Projekt ten miał na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Realizowany był w dniach od 4.11.2015 do 18.12.2015 pod hasłem „W przyjaźni". Uwzględniał następujące działania:                       

a.          Zajęcia warsztatowe z psychologiem dla wychowawców klas

b.      Zajęcia warsztatowe  z psychologiem dla rodziców

c.       Zajęcia warsztatowe z psychologiem dla liderów dziecięcych

d.      Zajęcia wspólne  z psychologiem (nauczyciele, rodzice i uczniowie)

e.      Cykl zajęć w klasach prowadzonych przez przeszkolonych uprzednio nauczycieli ,  

         mających uprawnienia do realizacji programu „Spójrz inaczej na agresje”

f.       Działalność teatru profilaktycznego.

g.      Zajęcia logopedyczne –zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci z wadami

         wymowy

h.      Gimnastykę korekcyjno – edukacyjną  dla dzieci z nadwagą 

i.        Współpracę z dietetykiem i psychologami  Sandomierskiego Ośrodka Psychoterapii i

          Psychologii Zdrowia.

Założone cele zostały w pełni zrealizowane:

a.       Nastąpił wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców w zakresie mediacji i negocjacji, co spowodowało polepszenie ich wzajemnych relacji i skuteczniejsze współdziałanie w sprawach wychowawczych

b.      Zwiększyła się integracja zespołów klasowych oraz grup objętych programem, wzrósł poziom otwartości uczestników.

c.       Nastąpił u uczniów wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i przemocy. Uczniowie wykazują się zwiększoną tolerancją i współpracą.

d.      Zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych wśród uczniów szkoły, nastąpiło poszerzenie zachowań świadczących o tolerancji i współpracy, w tym wzajemnej pomocy.

e.       Wzrosła umiejętność rozwiązywania problemów  między nauczycielem, rodzicami i uczniami.

f.       Uczniom odpowiadały stosowane formy i metody pracy, byli zainteresowani i zaangażowani podczas zajęć, pozytywnie oceniali sposób prowadzenia zajęć.

g.      Nauczyciele, rodzice i uczniowie zadeklarowali chęć kontynuacji projektu.

h.      Rodzice uzyskali informacje na temat stanu wymowy swych dzieci, niektórzy zostali skierowani na konsultacje do specjalistów (ortodonty oraz laryngologa), nauczyli się szeregu ćwiczeń wspierających wymowę. Wszyscy rodzice otrzymali wskazówki do dalszej pracy.

i.        Nauczyciele ukończyli szkolenie „Mediacje i negocjacja w relacjach rodzic, nauczyciel, uczeń”

j.        W wyniku przeprowadzonego programu powołano nowy skład Rady Bezpieczeństwa Szkoły.

l.         Nasza szkoła miała możliwość poszerzenia swej oferty edukacyjnej proponując konsultacje z psychoterapeutą, dietetykiem, logopedą na terenie szkoły w dogodnych terminach.

m.    Rodzice i wychowawcy zyskali wsparcie w procesie wychowania i nauczania.

 

Rekomendacje

1.      Kontynuować dotychczasowe sprawdzone  działania na rzecz bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole. W opinii nauczycieli  oraz rodziców podjęte środki na rzecz bezpieczeństwa przynoszą spodziewane efekty.

2.      Wykorzystywać  w praktyce wiedzę zdobytą w czasie szkoleń w trakcie realizacji projektu przygotowanych dla nauczycieli oraz warsztatów dla uczniów i rodziców.

3.      Kontynuować wybrane - możliwe do zrealizowania - działania wprowadzone dzięki wdrożeniu projektu „Bezpieczna+”.

Podsumowaniem realizowanego programu został raport:   "Analiza działań wychowawczych w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań" Raport poprzedziła ankieta skierowana do uczniów i ich rodziców.

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 
 

 

7 grudnia 2015r w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum Kultury odbył się IV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Celem przeglądu było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, a także wobec zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Przegląd Spektakli Profilaktycznych był alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.W tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiło się 7 zespołów z sandomierskich placówek oświatowych. Naszą szkołę  reprezentowała  grupa „Przystanek Dwójka” 

 Nasi młodzi artyści przedstawili spektakl pt. „Czy na pewno artykuł kolekcjonerski?”, który wywoływał  wiele emocji i skłonił widzów do głębokich przemyśleń oraz refleksji dotyczących używania tzw. dopalaczy. Grupie „Przystanek Dwójka” przyznano II miejsce

 Wszyscy uczniowie naszej szkoły oglądali z zainteresowaniem  wyróżniony w konkursie spektakl. Tematowi „Dopalaczom mówimy „nie” poświęcono również zajęcia plastyczne, na których wykonano plakaty związane z tą tematyką oraz lekcje wychowawcze

 

 
 

17 grudnia 2015 r. w szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie – Dzień Ciszy. W akcję tę zaangażował się Samorząd Uczniowski, który przygotował różne propozycję działań. Ogłoszono konkursy na najcichszego ucznia i najspokojniejszą klasę. Uczniowie mogli mówić szeptem, porozumiewać się na „migi” lub pisać wiadomości na karteczkach. Rozmieszczone na korytarzach hasła przypominały o ciszy  i  właściwym zachowaniu.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego wręczali najspokojniejszym uczniom kolorowe karteczki. Natomiast nauczyciele przyznawali klasom punkty za właściwe zachowanie.

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki konkursu:

I miejsce zajęła uczennica klasy V a  Emilia Mokrzycka

I miejsce zajęła klasa III a

 

 
 

17 listopada 2015 odbyła się akcja Echa Dnia „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” - Spotkanie poprowadził konferansjer razem z maskotką Echa Dnia – Jeżem  Edkiem.

Celem spotkania było edukowanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa na drodze, zapobiegania pożarom i dbałości o zdrowie . Policjanci , strażacy i pielęgniarka uczyli dzieci , jak należy zachowywać sie w różnych sytuacjach, aby być zdrowym i bezpiecznym.  Pod koniec spotkania, wytypowane dzieci z poszczególnych klas odpowiadały na pytania z poruszanego zakresu. Impreza była udana , zabawna, przeplatana piosenkami,  dzieci doskonale sie bawiły  i na pewno na długo zapamiętają to spotkanie . Tradycyjnie klasy pierwsze zostały uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach.

 

 

 

 
 

Na początku listopada, podobnie jak w innych latach, przeprowadzona została próbna ewakuacja. Przebiegła sprawnie pod nadzorem zastępu Straży Pożarnej w Sandomierzu. Przy okazji dzieci miały możliwość obejrzenia wozu strażackiego oraz jego wyposażenia. Szczególnie zainteresowało to uczniów z klas I-III.

 

 

 
 

W dniu 22 października, w świetlicy, o godzinie 16.00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Dzieci zostały poddane surowemu egzaminowi przez dostojnego króla Ołówkosa, który sprawdził  ich umiejętności i wiedzę. Dzieci  między innymi musiały udowodnić, że doskonale znają przepisy ruchu drogowego i potrafią przechodzić na drugą stronę jezdni. Zaśpiewały  również piosenkę o znakach drogowych.  Zdały ten egzamin na piątkę.

 


 
     
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2014/2015


 
 

Pod koniec roku , w czerwcu  w ramach podsumowania kampanii "Zachowaj Trzeźwy umysł " pod hasłem "Warto pomagać"  odbył się "Konkurs talentów". Dzieci, grały śpiewały , tańczyły i pokazywały układy taneczne mażonetek. Popisywały sie przed publicznością składającą się z uczniów klas I-III. Prezentowane talenty były propozycją rozwijania zainteresowań i alternatywą do spędzania wolnego czasu w zdrowy, bezpieczny sposób i nie uciekania w nałogi. Nagrodą dla występujących były gromkie brawa.

 

 
 

W maju 2015 r. uczestniczyliśmy we współpracy z Sanepidem w antynikotynowym programie o zasięgu ogólnopolskim . W klasach 1-3 obywał się on pod hasłem: „ Nie pal przy mnie , proszę” , a w klasach 4-6 „ Znajdź właściwe rozwiązanie”. W ramach programu uczniowie razem z wychowawcami i pedagogiem szkolnym podjęli szereg działań. Odbyły się zajęcia warsztatowe na temat: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, gdy dymi papieros?”, „Co się dzieje , gdy ludzie pala papierosy?” i „ Jak unikać dymu papierosowego?”. Podczas wywiadówek uczniowie odczytywali zgromadzonym w salach rodzicom list z prośbą  o niepalenie papierosów i niezatruwanie w ten sposób otoczenia i najbliższych..

W zerówce program nosił nazwę " Czyste powietrze wokół nas" celem programu dla maluchów było zwiększenie  umiejętności dziecka w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Sześciolatki odbywały wycieczki po okolicy wyszukując miejsc, w których wydobywał sie dym. Uczestniczyły w zajęciach warsztatowych.

 

 
 

W  kwietniu 2015 roku kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł" odbywała się pod hasłem „Warto pomagać” . W jej ramach przeprowadzona została  m. in. akcja pt. „Ja , ty, my”. Każda klasa wykonywała klasowy kwiatek , ujmując na jego płatkach swoje mocne strony , atuty i umiejętności. Zajęcia wykazywały, odmienność i różnorodność   charakterów i upodobań oraz to, że można się pięknie wspierać i  uzupełniać a siłę stanowi bycie razem. W ramach kampanii uczniowie klasy III wysłali kartki pocztowe do trójki wybranych dzieci należących do „Marzycielskiej poczty”. To zadanie miało ich uwrażliwić na potrzeby innych, ponieważ marzeniem małych adresatów było otrzymanie dużej ilości korespondencji od rówieśników z Polski i świata.

 

 
 

Na początku kwietnia klasy I – III opracowywały na lekcjach znaki zakazu dla kierowców nakłaniające do wolniejszej jazdy w ramach akcji „Mamo , tato zwolnij”Następnie klasa III b wraz z wychowawcą, panią pedagog i pod opieką policjantki z wydziału Ruchu Drogowego  wyszła na sandomierskie ulice, by rozdawać kierowcom wykonane wcześniej znaki.  Celem  akcji było przypomnienie o bezpiecznej jeździe i  konieczności zmniejszenia prędkości w pobliżu szkół i przedszkoli.

 

 


 

 
 

W kwietniu 2015 miało miejsce szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Prowadzącym szkolenie był zaprzyjaźniony z naszą szkołą, ratownik medyczny - pan Grzegorz Słotwiński. Uczniowie klas IV i V uczyli się m. innymi jak postępować
w razie wstrząsu epileptycznego, zakrztuszenia, krwotoku z nosa itp. Dzieląc się na grupy ćwiczyli opatrywanie i bandażowanie ran, tamowanie krwotoków oraz resuscytację.

 

 

 
 

20 marca 2015r. uczniowie naszej szkoły wraz z innymi uczniami szkół  z Sandomierza wzięli udział w biegu ulicznym „Sandomierz Biega”. Trasa tegorocznego biegu rozpoczynała się na stadionie MOSiR, wiodła przez ul. Koseły, Park „Piszczele”, Ciągi rowerowo-piesze, Podwale Dolne i zakończył się na stadionie. Akcja była promocją zdrowego stylu życia

.

 

 
 

 

Bezpieczeństwo  to także dbałość o zdrowy styl życia i odżywianie, dlatego warto wspomnieć, iż 27 marca (piątek) w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się impreza promująca  zdrowe jedzenie a w szczególności  picie mleka oraz spożywanie  owoców i warzyw.

Spotkanie pt. „Mleko naszym najlepszym przyjacielem” zainicjował  partner programu „Mleko w Szkole” – pan Mateusza Ziarko.  Prezentację na temat wartości odżywczych oraz roli mleka  w rozwoju młodego organizmu poprowadził gość specjalny – profesor Wojciech Cichy - kierownik Katedry Pediatrii Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  w Poznaniu.  Pan profesor  nawiązał  z dziećmi  naprawdę serdeczny kontakt i w przystępny, ciekawy sposób opowiedział im o zaletach spożywania mleka.

Następnie młodzi aktorzy z naszej szkolnej grupy teatralnej „Przystanek Dwójka” przenieśli widzów do domu łakomego Piotrusia, który zapomniał o zasadach zdrowego żywienia, przez co się rozchorował.  Na szczęście pod wpływem mądrych rad lekarza przestał unikać mleka oraz polubił owoce i warzywa. Dzięki jego doświadczeniom cała rodzina zaczęła prowadzić zdrowy tryb życia. Piotrusia odwiedzili także krewni z Jarzynkowa - gorący zwolennicy świeżych owoców i warzyw.

Dużą atrakcją akcji promocyjnej stało się rozstrzygnięciem konkursu „Rzeźby z kartoników mleka” oraz wręczeniem nagród jego laureatom. Nasza szkolna „drużyna” z klasy III a pod opieką pani Marii Bernaś zajęła w konkursie III miejsce. Impreza zakończyła się degustacją napojów mlecznych i jabłek.

 

 

 
 

17 lutego  2015 r w naszej szkole odbył się   I etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.  Wzięło w nim udział 58 uczniów z klas V-VI. Największą liczbę punktów zdobył  uczeń naszej szkoły - Olaf Ryznar.  II etap miejski turnieju odbył się 30  marca w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu,  w którym Olaf Ryznar  zajął III miejsce.

 


 

 
 

 

W dniu 9.02.2015r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji „DZIAŁAJ CZYSTO” pod patronatem Burmistrza Sandomierza.

Celem akcji było propagowanie idei ekologicznych oraz kształtowanie postaw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska przed jego niszczeniem i degradacją.

W imieniu burmistrza miasta nagrody za największą ilość zebranych baterii wręczyła asystent burmistrza pani Katarzyna Zioło oraz pracownik Wydziały Nadzoru Komunalnego pani Daria Mirowska. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody. Akcja ta jednocześnie uświadamia dzieciom ,że nasze bezpieczeństwo zależne jest od „bezpieczeństwa” środowiska , które nas otacza. Uczy prawidłowych zachowań i postaw.

 

a
 

 

W piątek 16 stycznia 2015 w świetlicy szkolnej wystąpiła grupa teatralna „Przystanek Dwójka” w spektaklu profilaktycznym pt. „Julka  i komputer. Przedstawienie dotyczyło problemów uzależnienia od komputera oraz wpływu jaki  ma ono na relacje rodzinne, przyjaźń, szkołę i codzienne życie.  Młodzi aktorzy ze szkolnej grupy teatralnej zdobyli po raz kolejny I miejsce w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Spektakl wyreżyserowała pani Anna Cież, a w przygotowaniu scenografii i pracy z grupą teatralną pomagały panie: Justyna Wesołowska i  Małgorzata Drzymalska. Muzykę i adaptację tekstów piosenek opracowała pani Anna Cież. Artyści jak zwykle zaimponowali wszystkim talentem i umiejętnościami aktorskim. Brawo!

 

 

 
 

 

Dnia 11 grudnia 2014r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie II Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Wzięło w nim udział 9 zespołów ze szkół podstawowych, świetlic socjoterapeutycznych i gimnazjów.

Naszą szkołę reprezentowała szkolna grupa teatralna "Przystanek Dwójka". Tym razem uczniowie zaprezentowali spektakl pod tytułem "Julka i komputer. Komisja oceniła, że nasz spektakl  był najlepszy i przyznała nam  I miejsce

 

 
 

Listopad 2014 poświęcony jest zapobieganiu agresji. W klasach IV- VI odbyły się pogadanki na temat agresji słownej i fizycznej. Uczniowie opracowali gazetki dotyczące zachowań agresywny.

 

 

 
 

 

Tradycyjnie już od wielu lat  "Echo Dnia" przeprowadziło akcję "Pierwszaki" W tym roku odbyła się ona pod hasłem " Pierwszaki 2014/2015 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły".

30 października nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawym programie przygotowanym przez redakcję czasopisma, straż pożarną, policję oraz służbę zdrowia. Głównym celem przedsięwzięcia było przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie  zdrowego stylu życia.  Odbyła się  "lekcja" poprowadzona przez panią doktor  na temat zasad zdrowego odżywiania i zasad higieny osobistej, następnie policjant wyjaśnił dzieciom jak reagować w sytuacji zagrożenia i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Pierwszaki dowiedziały się też, na czym polega praca strażaka oraz jak należy zachować się, gdy zagrożone jest nasze zdrowie i życie. Odbył się także ciekawy konkurs, a wszyscy uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe.   Podczas imprezy czas dzieciom umilała maskotka "Echa Dnia"  - sympatyczny jeż Edek.

 


 
 

Jak co roku  w październiku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Spośród  10 osób z klas szóstych i 24 z klas piątych egzamin teoretyczny ze znajomości znaków drogowych i przepisów prawa ruchu drogowego zaliczyło 25 osób.

        W środę 22 października pod okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego
w Sandomierzu na boisku szkolnym odbył się egzamin praktyczny.                                  Z powodzeniem zaliczyło go 23 uczniów. Byli to:

1. Agnieszka Mróz

2.    Julia Piotrowska

3.      Gabriela Zych

4.      Dominika Sajur

5.      Zofia Libicka

6.      Bartłomiej Łukawski

7.      Bartłomiej Solarz

8.      Wiktoria Kos

9.      Jakub Lipiec

10.   Klaudia Piwowar

11.   Klaudia Ragan

12.   Weronika Król

13.   Olaf Ryznar

14.   Wiktor Kisiński

15.   Katarzyna Szemraj

16.   Eryk Walas

17.   Antonina Budzyń

18.   Kacper Długosz

19.   Jan Kras

20.   Marta Padalets

21.   Mateusz Zawadzki

22.   Radosław Chmiel

23.   Patryk Ciak

24.   Kacper Pacholczyk

Wkrótce otrzymają "Kartę rowerową" uprawniającą ich do poruszania się po drogach publicznych.

 
 

W tym samym czasie w klasach drugich i trzecich odbył się  test na " Małą kartę rowerową" . Dzieci zmagały sie z 22 pytaniami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponad polowa uczniów , wykonała test poprawnie, co dobrze wróży na przyszłość, kiedy będą zdawać egzamin na prawdziwą kartę rowerową. Gratulacje .

 
 

 

"Zachowaj trzeźwy umysł" - podsumowanie kampanii

    W związku z zakończeniem pierwszego etapu działań w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł", dnia 21 października br. w sandomierskim Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom wyróżnionym w pięciu kampanijnych konkursach: dwóch skierowanych do uczniów szkół podstawowych, zaś trzech do gimnazjalistów.
    Celem akcji było przede wszystkim promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
    Nasza szkoła  w ramach tej kampanii wzięła udział w w konkursach.  W konkursie plastyczno-literackim "Mój czas" dotyczącym sposobów spędzania wolnego czasu 2 uczennice zostały wyróżnione. Buły to:

 • Dobrawa Róg  kl. VI

 • Katarzyna Głowacka kl. III

Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu podziękowała laureatom i ich opiekunom  oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
   

 

 

Bezpieczeństwo na piatkę.

21.10.2014r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, jak również propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej i w trakcie kibicowania.

Zakres tematyczny konkursu obejmował:

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- bezpieczeństwo osobiste,

- bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

 

W trakcie konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności a także  prezentowali swoje prace plastyczne na temat ”Myśl jak idziesz - Rok 2014 Rokiem Pieszego”. W konkursie wzięły udział drużyny z dwunastu szkół. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci piłek, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

 

 

 
 

11 października dzieci z klasy pierwszej i zerówki gościły policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Sandomierzu. Celem wizyty było bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Policjanci mogli przekonać się, jaką wiedzę zdobyły dzieci  w czasie zaledwie miesięcznej nauki szkolnej. Były więc trudne pytania,  bystre odpowiedzi uczniów oraz pokaz przejścia przez jezdnię zgodnie z poznanymi pięcioma zasadami. 

Wiedzę teoretyczną dzieci będą utrwalać przy kolejnym spotkaniu, na które zaplanowany jest spacer wokół szkoły. A tymczasem dzieci nauczyły się już rozpoznawać znaki drogowe w najbliższej okolicy oraz poruszać się po chodniku i sprawnie przechodzić przez pasy.

Na koniec spotkania pani policjantka rozdała dzieciom słodycze.

 

  

 
 

 

9 października 2014 roku   o godzinie 10.00 w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Zgodnie z procedurą ewakuacyjną,  po określonym  sygnale dźwiękowym, wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli, specjalnie wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, opuścili budynek i udali się na pobliskie boisko. Tutaj zostały sprawdzone listy obecności i zliczony stan dzieci w poszczególnych klasach. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzeć akcję ratunkową zainscenizowaną przez strażaków. Przy okazji mogli też podziwiać specjalistyczny strój i sprzęt strażacki .

Akcja przebiegła sprawnie i bezproblemowo, wróciliśmy więc  do klas, by spokojnie kontynuować naukę.

 

 

 
 

 

W dniu 19 września 2014 r. ulicami starówki przeszedł marsz zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Odbył się on pod hasłem przeciwdziałania przemocy i sprzeciwu wobec uzależnień w ramach programu „ Profilaktyka receptą na lepsze jutro”. Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły. Nieśli transparenty z hasłami wyrażającymi sprzeciw wobec przemocy oraz symboliczne białe gołębie. Marsz odbył się w Światowym Dniu Pokoju.

 

 

 

 
 

 

Uczniowie klasy pierwszej uroczyście rozpoczęli 1 września rok szkolny. Początkowe obawy i niepokoje zastąpiła radość ze wspólnych spotkań i zabaw. Aby dzieci mogły w pełni odnaleźć się w nowej sytuacji wychowawca oraz pani pedagog opracowały i realizują "Program adaptacyjny" , którego głównym celem jest pomoc dzieciom oraz ich rodzicom w przezwyciężeniu wszelkich trudności związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Na pierwszych zajęciach z panią pedagog - Justyną Wesołowską dzieci  poznawały się wzajemnie, opowiadając o swoich zainteresowaniach oraz zbudowały "Drzewko Przyjaźni". Wisi ono teraz na klasowej gazetce  pośród portretów pierwszoklasistów.

 

 

 


 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2013/2014


 
 

Festiwal Młodych Artystów

29 czerwca br. szkolna grupa teatralna "Przystanek Dwójka" wystąpiła na rynku Starego Miasta z przedstawieniem profilaktycznym "Piotrze nasz kochany, bardzo boli brzuszek". Przedstawienie zostało zaprezentowane w ramach "Festiwalu Młodych Artystów". Wcześniej  w Przeglądzie Szkolnych Teatrów Profilaktycznych, który odbył się w grudniu 2013 r. przedstawienie to zdobyło  I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Nad całością przygotowań czuwały panie Małgorzata Drzymalska i Anna Cież

 

 
 

 

Przed wakacjami, jak zawsze w tym okresie , w poszczególnych klasach podczas lekcji wychowawczych poruszona została tematyka bezpiecznych wakacji. Uczniowie przypomnieli sobie zasady postępowania w czasie pobytu w górach, nad wodą i ogólne zasady bezpieczeństwa.

 

 
 

KONKURS PROFILAKTYCZNY

16 czerwca bieżącego roku w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu profilaktycznego "Moje miejsce w świecie mediów" połączone      z wręczeniem nagród zwycięskim zespołom.  Organizatorem konkursu był Urząd Miejski  oraz Gminna   Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych (komputer, telefon komórkowy, Internet, TV). W zależności od kategorii wiekowej uczestnicy konkursu tworzyli prace w określonym formacie tj. kl. I-III plakat, a kl. IV-VI komiks.

Z naszej szkoły w konkursie dyplomem uczestnictwa łącznie nagrodzono 13 osób. Natomiast  grupa uczniów z klasy VB w składzie Sandra Krzemińska, Wiktoria Styczeń, Dobrawa Róg i Weronika Ramus,   w Kategorii  3 Szkół Podstawowych zajęła III miejsce i oprócz dyplomów otrzymała nagrody rzeczowe.

 

 

 
 

W trakcie całego półrocza pedagog szkolny z pomocą wychowawców przeprowadził szereg zajęć o charakterze profilaktycznym.

 Zajęcia przeprowadzone zostały w następujących klasach:

-        I A - " Nasza klasa", "Rozpoznajemy i nazywamy nasze uczucia", zajęcia miały na celu zintegrowanie klasy, uświadomienie uczniom, że tworzą grupę oraz pokazanie jak sobie radzić z okazywaniem uczuć i emocji.

-        II A - "Inni czy tacy sami?", zajęcia dotyczące różnic i podobieństw między ludźmi

-        III A - "Co to jest empatia?", zajęcia poruszające temat współczucia i rozumienia innych

-        IV B - "Czy jestem kreatywny?"

-        V A - "Mam wybór - agresja czy asertywność?", "Uzależnienia" (ze szczególnym zwróceniem uwagi na papierosy i alkohol oraz ich wpływ na organizm  młodego człowieka)

-        V B - "Agresji stop", "Co to znaczy być asertywnym", "Odkrywamy własny styl uczenia się"

-        VI A - "Odkrywamy własny styl uczenia się", "Napoje energetyczne i dopalacze"

 

 
 

W dniu 16 maja 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z podróżnikiem grupy "Trzask", panem Grzegorzem Chachurą, który opowiadał o swojej podróży do Meksyku. Podróżnik w atrakcyjny sposób przybliżył uczniom ten niezwykły kraj w  Ameryce Północnej. Uczniowie dowiedzieli się o roślinach, zwierzętach, zwyczajach mieszkańców, ich codziennym życiu i kulturze. Przywiózł również rekwizyty: sombrero, maski , itp.

Prelekcja miała na celu nie tylko pokazanie innej kultury, ale także miała zachęcać do rozwoju swoich zainteresowań, zwiedzaniu w bezpieczny sposób innych ciekawych krajów. Uczyła jak zachować się w danym miejscu i jak przygotować się do podróży np. przez przeprowadzenie stosownych szczepień. Wzbudziła żywe zainteresowanie.

 

 

 
 

13 maja w naszej szkole odbyła się impreza o charakterze prozdrowotnym pt. "Pij dużo doskonałego mleka bo, kosmiczna podróż czeka" połączona z promocją zdrowych produktów żywnościowych. Wśród zaproszonych gości oprócz uczniów okolicznych szkół i rodziców byli również przedstawiciele władz miasta. Gościem honorowym natomiast był generał Mirosław Hermaszewski, który zachęcał do inwestowania w siebie, w swoją wiedzę i umiejętności a także rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Pan generał opowiadał również o swojej przygodzie z kosmosem.

 

 

 

 
 

W ramach współpracy z Policją dzielnicowa p. Aneta Jagieło przeprowadziła w klasie VI zajęcia dotyczące zjawiska cyberprzemocy i przemocy w szkole. W czasie spotkania uczniowie obejrzeli filmy związane z  tym problemem, dowiedzieli się również, jaka jest odpowiedzialność karna wobec osób nieletnich.

 

            W kwietniu rozpoczęła się realizacja Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod hasłem "Teraz Twój czas". W ramach działań wychowawczych przeprowadzane zostały w klasach zajęcia o różnej tematyce z wykorzystaniem ulotek profilaktycznych, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne oraz imprezy okolicznościowe. W klasach piątych przeprowadzona została również ankieta profilaktyczna dotycząca uzależnień od nikotyny  i alkoholu pod hasłem "Młodzi i substancje psychoaktywne 2014".

Do szczegółowych działań należały:

-        W ramach wywiadówek spotkania dla rodziców z ulotką profilaktyczną "Poznaj świat swojego dziecka" i "Pokaż dziecku swój świat" ( we wszystkich klasach I - VI)

-        Zajęcia wychowawcze w oparciu o ulotkę profilaktyczną "Bez tajemnic", których celem było uświadomienie uczniom, dlaczego warto dzielić się z rodzicami informacjami o swoich przyjaciołach, kolegach i wspólnych planach .

-        Konkurs plastyczno-literacki "Mój czas" o sposobach spędzania wolnego czasu (klasy I-VI)

-        Zajęcia wychowawcze w klasie VI z wykorzystaniem ulotki profilaktycznej "Mistrzowie obok  nas", których celem było zachęcenie uczniów do zaangażowania się w życie społeczności lokalnej i rozwijania własnych zainteresowań .

-        Zajęcia wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wsi,  w mieście i kulturalnego zachowania w komunikacji miejskiej z wykorzystaniem ulotek "Ruszam na wieś", "Ruszam do miasta" i "Pozytywny autobus" (klasy I-III ,klasy IV-VI )

-      Test wiedzy o ruchu drogowym (klasy IV )

 

 

 
 

W  marcu w ramach aktywnej przerwy , po raz kolejny  Rada Uczniowska zorganizowała obchody Dnia św. Patryka. Na korytarzu przygotowano "Słodkie irlandzkie stoisko", w którym za niewielką odpłatnością można było skosztować zielonych specjałów. Uczniowie mogli także sfotografować się na tle trójlistnej koniczynki.  Wszyscy tego dnia ubrani byli w barwy zieleni. Dzieciom podczas przerwy towarzyszyła też irlandzka muzyka.

 

 
 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju  byli Urząd Miasta w Sandomierzu i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sandomierzu.  W  tym roku  etap miejski turnieju odbył się 9 kwietnia w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu. Uczennica klasy VI - Weronika Ciźla zajęła w konkursie  III miejsce. Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy uczestnictwa, nagrody książkowe oraz smycze z logo miasta.

 
 

W marcu gościliśmy w naszej szkole teatr profilaktyczny "Maska" z Krakowa  z przedstawieniami "Wielka ucieczka" dla klas I-III i "Moda na nieuczenie" dla klas IV-VI. Celem przedstawień było w klasach młodszych kształtowanie umiejętności rozróżniania bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw oraz ukazanie sposobów właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych. W klasach starszych natomiast przedstawienie miało na celu ukazanie uczniom, jak wielką rolę w życiu człowiek odgrywa nauka.

 

 

 
 

W lutym szkoła zaczęła realizację ogólnopolskiego programu antynikotynowego.

W klasach II A i III A prowadzone były przez pedagoga szkolnego i p. Beatę Wojas zajęcia  "Nie pal przy mnie proszę". Cel programu to przede wszystkim uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Były to zajęcia o tematyce:

1.      Co to jest zdrowie?

2.      Co szkodzi naszemu zdrowiu?"

3.      Od czego zależy nasze zdrowie?

4.      Co zrobić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?

5.      Nie pal przy mnie proszę - podsumowanie zajęć, projektowanie znaczka promującego hasło programu.

Łącznie w obu klasach  przeprowadzono 10 godzin zajęć. Uczniowie obejrzeli również film pt. "Nikotyna legalny narkotyk". W ramach realizacji tego programu uczniowie klas II i III wzięli także udział w konkursie na rymowankę o tematyce antytytoniowej ogłoszonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach.

W klasach trzecich odbył sie również konkurs na znaczek antynikotynowy.

            W klasach starszych natomiast program nosił nazwę "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Oprócz zajęć prowadzonych w klasach przez wychowawców uczniowie klas IV przygotowali przedstawienie pt. "Sąd na papierosem", wykonali plakaty oraz napisali listy do rodziców, w których przedstawili zagrożenia wynikające z palenia nikotyny. Wybrane listy odczytane zostały rodzicom we wszystkich klasach w czasie jednej z wywiadówek. Tu również odbyła się projekcja filmu "Nikotyna legalny narkotyk".  Nad realizacją programu czuwały panie Krystyna Idziak i Teresa Bryła.

Na korytarzu szkolnym  przed spotkaniami z rodzicami znalazły się tablice informujące o realizacji programu w klasach  I-III oraz IV-VI a także plakaty i w/w projekty znaczków wykonane na zajęciach lekcyjnych w ramach tego programu.

 

 
 

W czasie ferii zimowych w szkole zorganizowane były zajęcia dla uczniów. Mogli oni skorzystać z pracowni komputerowej i sali gimnastycznej.  Pod opieką dyżurujących nauczycieli mogli oni bezpiecznie  i pożytecznie spędzić  wolny czas. W ramach zajęć komputerowych uczniowie obejrzeli filmy dedykowane dzieciom  "Bezpieczeństwo w sieci"

 

Natomiast  w sali gimnastycznej odbywały się liczne gry i zabawy ruchowe.

 
 

 

Przed feriami we wszystkich klasach I-III  i grupie przedszkolnej poruszona była tematyka bezpiecznego spędzania wolnego czasu .  Dotyczyła zabaw na świeżym powietrzu oraz bezpieczeństwa w domu.  Na korytarzu I piętra pojawiła się gazetka ostrzegająca przed kontaktem z obcymi ludźmi.

 

 
 

 

 W styczniu  w naszej szkole odbyły się  prelekcje dla rodziców z udziałem zaproszonych specjalistów pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu:

 •    dla rodziców dzieci grupy przedszkolnej: "Wspierająca rola rodziców w kształtowaniu umiejętności edukacyjnych oraz emocjonalno-rozwojowych w sytuacji szkolnej dziecka 5-6 letniego"

 •  dla rodziców dzieci klas I-III: "Odpowiedzialność rodzica, rozwijanie konsekwencji w działaniu w aspekcie procesu wychowania młodego człowieka. Higiena pracy umysłowej"

 •  dla rodziców uczniów klas IV-VI: "Wpływ problemów rodzinnych na funkcjonowanie dziecka"

 

 
 

 

 •  Przystąpienie szkoły do programu edukacji antynikotynowej we współpracy z sandomierskim Sanepidem: „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I – III, „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas IV – VI (realizatorzy programu pedagog, p. B. Wojas, p. K .Idzik, p. T. Bryła)

 

 
 

 

 • 11 grudnia 2013r. w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum Kultury odbył się II Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Kolejny raz również i nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym wydarzeniu. Szkolna Grupa Teatralna pod nazwą "Przystanek Dwójka" zaprezentowała w nim spektakl pt. "Piotrze nasz kochany, bardzo boli brzuszek". Tematem tego spektaklu była promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie prozdrowotnych wzorców postępowania wśród dzieci i młodzieży. Przygotowaniami do udziału w przeglądzie kierowały panie Anna Cież nauczyciel języka angielskiego i Małgorzata Drzymalska pedagog szkolny. Nasza grupa teatralna licząca trzynaście osób wystąpiła na scenie jako czwarta i rywalizowała z innymi grupami z sandomierskich szkół podstawowych ora świetlic socjoterapeutycznych "Bajka" i "Przystań". Komisja oceniająca zmagania konkursowe wysoko oceniła nasz występ i przyznała pierwsze miejsce właśnie grupie "Przystanek Dwójka". W nagrodę szkoła otrzymała telewizor, a członkowie grupy teatralnej drobne upominki. Pamiątkowymi dyplomami nagrodzono również opiekunów dziękując im za zaangażowanie oraz szerzenie kultury żywego słowa i wzorców prozdrowotnych.

 

 

 

 

 
 

 

 • III ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowiu i jego ochronie

  Dnia 13.listopada 2013 r. w szkole odbył się konkurs "Meditest". Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębianie znajomości budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, zwiększenie ich świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.
  W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas III- VI. Gratulujemy i czekamy na wyniki.
  Koordynatorzy konkursu były panie Teresa Bryła i Krystyna Idzik

   

   

 
 
 
 • We wtorek 29 października uczniowie klas piątych przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Wcześniej piątoklasiści pisali test teoretyczny. Znajomością przepisów i znaków drogowych wykazało się 24 na 39 piszących uczniów. Tylko oni mogli przystąpić do egzaminu praktycznego. Dla nich sprawdzian z jazdy na rowerze nie stanowił problemu . Bez trudu pokonywali tor ułożony przez panów policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Sandomierzu.

W końcowym efekcie kartę rowerową otrzymali:

1. Krystian Słowikowski

2. Małgorzata Kozłowska

3. Maria Cieślik

4. Dominika Mazur

5. Iga Domańska

6. Wiktoria Podleśko

7. Jakub Zwolski

8. Aleksandra Capek

9. Karol Gałka

10. Jakub Czerwiński

11. Sebastian Kędziora

12. Wiktoria Styczeń

13. Jakub Maksim

14. Wiktoria Michta

15. Wiktoria Peda

16. Weronika Ramus

17. Przemysław Piętowski

18. Natalia Grębowiec

19. Waleria Marczyk

20. Przemysław Czerwiec

21. Dobrawa Róg

22. Kacper Lesiak

23. Wiktoria Kuraś

24. Natalia Bociek

 

.

 

 
 
 
 • 25.10.2013r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, jak również propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej i w trakcie kibicowania.

 

 • Zakres tematyczny konkursu obejmował:

  - bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

  - bezpieczeństwo osobiste,

  - pierwsza pomoc przedmedyczna,

  W trakcie konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności a także prezentowali swoje prace plastyczne na temat ”Myśl jak idziesz - Rok 2013 Rokiem Pieszego”. W konkursie wzięły udział drużyny z dwunastu szkół.

  Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci piłek, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

  Zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasz powiat podczas finału wojewódzkiego. Organizatorami etapu powiatowego byli: Komenda Powiatowa Policji, PCK i Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu

 

 

 
 

 

 • 24 października 2013 r. - na terenie szkoły odbyła się próba ewakuacyjna. Uczniowie pod opieką nauczycieli zgodnie ze szkolną procedurą ewakuacji opuścili budynek i zgromadzili się na placu przy szkole. Później obejrzeli prezentację sprzętu strażackiego.

   

   

 
 

 

 • Dnia 30.09.2013 r. i 03.10.2013 r. w naszej szkole- w klasach starszych zostały przeprowadzone warsztaty korekcyjno-profilaktyczne z elementami Treningu Umiejętności Kontroli Zachowań związanych z alkoholem i narkotykami opracowanego przez Witolda Skrzypczyka. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej p. Agnieszkę Krasoń - socjoterapeutkę i p. Lecha Gacha- instruktora terapii uzależnień.

  W klasach V a, V b i VI a warsztaty dotyczyły problemu uzależnienia od nikotyny, uświadomienia uczniom skutków palenia papierosów oraz budowania poczucia własnej wartości. W czasie zajęć uczniowie w wyniku przeprowadzonego ćwiczenia mogli sami doświadczyć w sposób behawioralny skutków nadużywania nikotyny.

  W klasach IV a i IV b natomiast zajęcia miały na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat agresji, uświadomienia sobie jej skutków zarówno tych emocjonalnych jak też prawnych oraz informacji jak sobie radzić z agresją. Dzieci mogły też uczestniczyć w ćwiczeniu, którego głównym celem było zwiększenie poczucia własnej wartości.

  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Obejmowały 5 godzin lekcyjnych wzięło w nich udział 107 uczniów. Były jednocześnie kolejnym punktem w realizacji Programu Profilaktyki Szkoły, a nad ich organizacją i przebiegiem czuwał pedagog szkolny.

   

   

   

   

 
 

 

 • W dniu 11 września 2013 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu: starszy posterunkowy Aneta Jagieło, aspirant Jacek Kulita i starszy sierżant Jarosław Ostrowski odwiedzili uczniów klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu.

  W czasie spotkania pierwszoklasiści poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły. Policjanci przekonywali także do noszenia odblasków. W trakcie spotkania każde dziecko otrzymało odblaski.

  Dzięki nim dzieci będą lepiej widoczne na drodze, co jest szczególnie ważne jesienią i zimą, kiedy na dworze szybko zapada zmierzch. Uczniowie poznali także ciężką i odpowiedzialną pracę policjanta. Na zakończenie pierwszaki wzięły udział w spacerze edukacyjnym.

  Nauczyciele, rodzicie i uczniowie są wdzięczni za przeprowadzone zajęcia i praktyczną naukę bezpiecznego poruszania się po drogach.

   

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2012/2013


 
 
 
 •  W czasie całego roku szkolnego wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzili cykl zajęć w klasach pierwszych i drugich.
 • W klasie pierwszej były to tematy: "Mój portret - budowanie tożsamości dziecka", " Świat uczuć- nazywanie , wyrażanie  przeżywanych przez siebie uczuć" , "Złe i dobre dni - rozpoznawanie i wyrażanie nastroju przeżywanego przez siebie i innych ludzi" , "Złość - jak sobie z nią radzić" oraz "Agresja i przemoc - jak się przed nią chronić , gdzie szukać pomocy".
 • W klasach trzecich przeprowadzono cykl zajęć o tematyce : świadomość własnego ciała, określenie własnego miejsca w grupie, jego znaczenie w rozwoju ucznia, rozpoznawanie własnych potrzeb i upodobań, akceptacja odmienności i niedoskonałości oraz ograniczeń innych ludzi - tolerancja.
 • W klasach starszych przygotowując uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wychowawcy omawiali zadania dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwych relacji w klasie, poruszano kwestie, co robić , by być lubianym , uprzejmym , jak być dobrym kolegom, omawiano zasady savoir-vivre. Uczniowie oceniali postawy własne i rówieśników. Współuczestniczyli w przyznawaniu odznak "kumpel na sześć", "pomocna dłoń"

 

 
 
 • Czerwiec - przed letnim wypoczynkiem w klasach młodszych odbyły się warsztaty z pedagogiem szkolnym na temat "Bezpieczne wakacje poza domem"  W oparciu o broszurę "Ruszamy na wakacje" dzieci  poznawały zasady postępowania w czasie nieobecności rodziców w domu, podczas pobytu w górach , nad wodą , na wycieczce i zabaw na podwórku. Utrwalały także znajomość telefonów alarmowych używanych w razie niebezpieczeństwa.

 

 

 

 
 
 • 7 czerwca w Ośrodku Pomocy Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu profilaktycznego pod hasłem "Nie dla przemocy" ( konkurs plastyczny)  . Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem działania było dostrzeganie problemów przemocy, uwrażliwienie na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz rozwijanie świadomości  i wyrażanie własnych uczuć. Z naszej szkoły nagrodzeni  zostali uczniowie: Maria Cieślak i Krystian Słowikowski.

 
 
 • 27 maja - ogólnoszkolna akcja "Żyj bezpiecznie, czyli bezpieczna Dwójka" podsumowująca prowadzony przez  cały rok program "Raz, dwa , trzy bądź bezpieczny i Ty" , ogólnokrajową kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem.

          W sali gimnastycznej dla całej społeczności szkolnej i zgromadzonej publiczności zorganizowany został  "Turniej rodzin" , w którym rywalizowało ze sobą 6 rodzin. Każde z zadań, które rodziny musiały pokonać dotyczyło bezpieczeństwa w różnorodnych aspektach życia. Zadania oceniała komisja, w skład której  weszli :  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich-  pani A. Przyłucka z Urzędu Miasta oraz policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu.

Po zmaganiach rodzin odbył się happening " Bezpieczna podróż"  w czasie której pod eskortą  wozów policyjnych przejechaliśmy na Starówkę, niestety nie dopisała pogoda , więc musieliśmy zrezygnować i innych zaplanowanych atrakcji.

 

 

 

 

 
 

 

 •   maj  - 13 uczniów klas starszych wzięło udział w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na Temat Zdrowia i Jego Ochrony. Celem konkursu było propagowanie zdrowego trybu życia, funkcjonowanie i budowa organizmu i zwiększenie świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia.  
 
 

 

 •  maj  -  klasy  trzecie wzięły udział w programie poświeconym  bezpieczeństwu dzieci pod hasłem "Jeśli ci się dziej źle , krzyknij NIE" uczestnicząc w przedstawieniu teatralnym w Domu Katolickim , w którym występowała młodzież gimnazjalna.

 

 

 
 
 

Od 9 kwietnia szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" . W naszej szkole akcja ta realizowana jest od kilku lat, obejmuje problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowania konstruktywnych postaw , zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy do wielu patologii  ( picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków ,stosowania przemocy itp.)

 Tegoroczne, przyjęte przez szkołę hasło brzmiało" Piękny człowiek, piękny świat" .

Do niektórych działań należały :

 •  udział w happeningu "W zgodzie z sobą i naturą"

 • Konkurs plastyczno-literacki "Na tropie piękna"

 • Zajęcia wychowawcze "Piękno otwiera nam świat" , oraz w oparciu o ulotkę "Zdrowo na sportowo", "Ruszajmy na wakacje"

 • Zajęcia profilaktyczne "Wzywanie pomocy"

 
 
 
 • kwiecień - poświęcony był budowaniu prawidłowych relacji i kontaktów rówieśniczych. Klasa I jako nowa w społeczności szkolnej uczestniczyła w zajęciach z pedagogiem szkolnym dotyczących własnej tożsamości i relacji z innymi ludźmi. Podczas kolejnych lekcji, dzieci omawiały sytuacje konfliktowe, ich przyczynę i narastanie agresji, a następnie uczyły się rozładowywać w bezpieczny i " zdrowy" sposób swoją złość. Momentem kulminacyjnym było podpisanie  kontraktu z uczniami.

 

 

 

 
 
 • 26 marca nauczyciele odbyli trening umiejętności wychowawczych zorganizowany przez Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa perspektywa". Tematem szkolenia były nowe metody pracy z uczniem agresywnym oraz „rozminowywanie” sytuacji konfliktowych – rozpoznawanie, pierwsza reakcja, jako podstawa do dalszych czynności, mediacja, negocjacje, praktyczne ćwiczenia. Na koniec wspomniano o najbardziej typowych uzależnieniach młodzieży na danym etapie rozwoju ( alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki) . Podkreślono wagę pierwszego  kontaktu z uczniami eksperymentującymi z używkami-  tego jak zareagować (aspekt prawny), jak rozmawiać, jaką alternatywę zaproponować.
 
     
 
 •  W dniach 13-14 marca grono pedagogiczne uczestniczyło w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym przez odział rejonowy PCK w Sandomierzu.  W czasie 10 - godzinnego kursu nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu :

 

 • udzielania pomocy osobom nieprzytomnym
 • wzywania pomocy do poszkodowanego
 • postępowania w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia ( resuscytacji krążeniowo- oddechowej)
 • opatrywania ran i urazów
 • pozstępowania w wypadku omdlenia , krwotoku, wstrząsu, oparzenia , złamania, zadławienia, ataku padaczki, itp.
 
 

 

We wtorek 5 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu.  Z tej okazji w naszej szkole na korytarzach pojawiły się plakaty, wykonane przez starszych uczniów , informujące o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu.

 Takie zagrożenia podzielić można na:

 Fizyczne - wzrok, postawa

·Psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość, oderwanie od życia

·Moralne - łatwy dostęp ( nie kontrolowany) do niepożądanych informacji

·Społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak zahamowań

·Intelektualne - bezkrytyczne zaufanie do możliwości i umiejętności „maszyny”, szok informacyjny

Uczniowie klas młodszych z tej okazji obejrzeli na lekcjach krótkie filmiki mówiące o bezpieczeństwie w sieci. Oglądane kreskówki powstały w ramach „Projektu 3…2…1…Internet” – przedsięwzięcia Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Ambasadorem tego projektu jest Krzysztof Hołowczyc.

 

A oto test dr Kimberly Young pozwalający na wykrycie uzależnienia od Internetu:

1. Czy czujesz się zaabsorbowany Internetem (gdy myślisz o ostatniej lub następnej sesji, pobycie w sieci)?
2. Czy czujesz potrzebę stałego zwiększania czasu spędzonego w sieci?
3. Czy próbowałeś kilkakrotnie i bez powodzenia kontrolować, ograniczać czas lub w ogóle zaprzestać korzystania z Internetu?
4. Czy czujesz się niespokojny, markotny, zirytowany lub bliski depresji, gdy próbujesz ograniczać czas przebywania w Internecie lub zaprzestać korzystania z niego?
5. Czy pozostajesz w sieci dłużej niż pierwotnie planowałeś?
6. Czy z powodu Internetu naraziłeś na szwank związki z innymi ludźmi, karierę, pracę lub szkołę?
7. Czy oszukiwałeś kogoś (bliskich lub terapeutę), aby ukryć narastające problemy związane z Internetem (np. czy okłamywałeś kogoś, ukrywając jak wiele czasu naprawdę spędzasz w sieci)?
8. Czy używasz Internetu jako sposobu na ucieczkę przed problemami lub na uśmierzenie pogorszonego nastroju (poczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

Za uzależnioną uważa się osobę, która odpowie twierdzącą, na co najmniej pięć pytań.

(na podst. strony www.netaddiction.com)

 

 

 

 


 
 
 • Dnia 21 stycznia w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia „Certyfikatów Bezpieczeństwa”. W tym roku tylko 4 szkoły w województwie otrzymały to zaszczytne wyróżnienie. Cieszy więc nas fakt, że jesteśmy w gronie najlepszych. Otrzymanie certyfikatu Bezpieczeństwa jest sukcesem całego zespołu nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Dużą pomoc w realizacji zadań otrzymaliśmy również ze strony Komendy Policji w Sandomierzu. Na uroczystości wręczenia Certyfikatu reprezentowała nas koordynator wspomnianego projektu - p. Beata Wojas oraz pani Bożena Chmielewska. Dużą satysfakcję sprawiły nam gratulacje ze strony Wojewody Świętokrzyskiej pani B. Pałki - Koruby, Kuratora Oświaty - p. M. Muzoł, Wiceburmistrz Miasta Sandomierza p. dr E. Kondek oraz przedstawiciela Komendy Policji w Sandomierzu.

 


 
 
 •  W pierwszych dniach stycznia we wszystkich klasach młodszych poruszona była tematyka bezpiecznych ferii zimowych. Omawiano m. in.  jak unikać niebezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i uprawiania sportów zimowych. Uwrażliwiano także dzieci na zagrożenia płynące z kontaktu z obcymi ludźmi.
 
 
 • W niektórych klasach starszych ( V a, VI a ,b)  prowadzone były zajęcia psycho-edukacyjne  i korekcyjno-profilaktyczne z elementami treningu umiejętności kontroli zachowań.

-  w Va zajęcia prowadziła pani Małgorzata Kobuszewska  ze Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Spotkanie miało na celu wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zachowań zastępujących agresję.

- w klasach VI zajęcia prowadzone były p74rzez panią Agnieszkę Krasoń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu . Uczniowie poszerzyli swą wiedzę na temat zdrowego odżywiania,  skutków uzależnienia od nikotyny i poczucia własnej wartości.

 
 
 •  grudzień - w klasach młodszych pedagog szkolny  pani Justyna Wesołowska prowadziła zajęcia "Telefony alarmowe". Celem zajęć było samodzielne wykonanie ulotki z numerami telefonów alarmowych, a także z numerami telefonów najbliższych osób. Dzieci ćwiczyły zapamiętanie numeru telefonu 112 , wzorując sie na plakacie ułatwiającym zapamiętanie.

 

 

 
 

 

 •  5 grudnia 2012 -  Grupa 0 oraz klasy I i II przeszły szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła Ratownik Medyczny - pani Anna Dajnowska. Dzieci dowiedziały się, jak należy zgłaszać do odpowiednich służb zaistniałe niebezpieczne zdarzenie. Pani ratownik uczyła , jak udziela się pomocy w takich przypadkach jak: zakrztuszenie, zranienie, omdlenie, atak epileptyczny, resuscytacja.

 

 

 

 

 

 

 
   
 • 4 grudnia 2012  - uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w konkursie teatrów profilaktycznych , który odbył się pod patronatem UM Sandomierz.  Spektakl wystawiony przez naszą grupkę nosił tytuł " Pierwszy dymek - czyli o jeden papieros za dużo". Praca uczniów i pod opieką pedagoga szkolnego i nauczyciela j. angielskiego została doceniona - zespół zdobył II miejsce.

 

 
   
 • 27 listopada 2012 - dla wszystkich klas 0-III  odbył się pokaz psów policyjnych.  Najpierw policjanci prezentowali swoich podopiecznych i ich umiejętności obronne i tropicielskie. Następnie  dzieci ćwiczyły pozycję obronną,  jaka należy przyjąć w   wypadku ataku agresywnego psa. Goście  pokazali także w jakim stroju pracują w  sytuacji zagrożenia (np. zamieszki, mecze piłkarskie). Na koniec jeden z policjantów rozdał uczniom  znaczki odblaskowe. Spotkanie wywarło na dzieciach duże wrażenie , a goście i ich pupile nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
.

 

 

 
 
 • 26 listopada 2012 - klasa II  pod opieką wychowawcy i  policjantki udała się do pobliskiego parku Piszczele ,  gdzie w praktyczny sposób uczyła się , jak bezpiecznie poruszać się na rowerze. Pani policjant przypomniała dzieciom i podkreśliła, że ponieważ nie mają jeszcze 10 lat i nie uzyskali Karty Rowerowej wolno im poruszać się na rowerze tylko w towarzystwie dorosłych opiekunów. Pokazała też jak wyposażony powinien być sprawny rower i uświadomiła uczniom , że od tego    zależy  w dużej mierze ich bezpieczeństwo.
 
 
 • 19 listopada 2012 -  klasy III-V brały udział w lekcjach profilaktyczno- wychowawczych  z udziałem terapeutów ze Studia Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. Tematyka zajęć dotyczyła:

 • - kl. III – „Jak poskromić wewnętrznego złośnika” – profilaktyka zachowań agresywnych oraz trening radzenia sobie ze złością;

 • - kl. IV –V  - „Na tropie niewidzialnych śladów” – profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej oraz Cyberprzemoc.

 •  seminarium dla nauczycieli "Rozmawianie zamiast mówienia, czyli o skutecznej komunikacji"

Warsztaty pozwoliły uczniom zgłębić wiedzę na temat objawów złości , gniewu , sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Dzieci nauczyły się rozróżniać właściwe i niewłaściwe zachowania będące reakcją na złość. Poruszona została także tematyka Cyberprzemocy  jej konsekwencji oraz sposobów udzielania pomocy ofiarom i świadkom takich działań.

Seminarium dla nauczycieli dostarczyło szeroki zakres wiedzy merytorycznej  na temat procesu komunikacji , jego zakłóceń i sposobu zapobiegania.

 
 
 
 • 13 listopada 2012-  na terenie szkoły odbyła się akcja ewakuacyjna .  Pod opieką nauczycieli  uczniowie  zgodnie z szkolna procedura ewakuacji  opuścili budynek i zgromadzili się na placu przy szkole. Tam następnie obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu  oraz prezentację  sprzętu strażackiego.  

 

 
 
 
 • W listopadzie  podczas zajęć lekcyjnych  omawiano  w klasach I-III tematykę "Pies - mój przyjaciel - bezpieczna zabawa z psem"
 
 
 • 26.10.2012r. - w naszej szkole odbył się etap powiatowy VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, jak również propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej i w trakcie kibicowania.

Zakres tematyczny konkursu obejmował:

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- bezpieczeństwo osobiste,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

- bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

 

 • W trakcie konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności a także prezentowali swoje prace plastyczne na temat ”Moja bezpieczna droga do szkoły”. W konkursie wzięły udział drużyny z pięciu szkół.

 Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci piłek, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasz powiat podczas finału wojewódzkiego. Organizatorami etapu powiatowego byli: Komenda Powiatowa Policji , PCK i Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu.

 

 

 
 

 

 • Klasy piąte przygotowywały się  do konkursu " Bezpieczeństwo na pięć"  . W ramach przygotowań odbyły się spotkania z ratownikiem medycznym i z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego.

 

 

 
 
 • W październiku - najmłodsza grupa "0" zgłębiała wiadomości i zdobywała umiejętności związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze . Dzieci obejrzały film poglądowy ,        a następnie analizowały bezpieczne poruszanie się po jezdniach  z wykorzystaniem specjalnej planszy magnetycznej. Ćwiczyły też przechodzenie przez jezdnię oraz reagowanie na odpowiedni kolor sygnalizacji świetlnej.

 

 
 
 • 23 października - uczniowie klasy pierwszej udali się do Domu Katolickiego na imprezę edukacyjną zorganizowaną przez redakcję Echo Dnia: „Pierwszaki 2012/2013 - zdrowo        i bezpiecznie do szkoły”. Głównym celem tej akcji było przekazanie dzieciom najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego              i higienicznego stylu życia. W trakcie zabawy i śpiewu miały miejsce krótkie wystąpienia       i prezentacje przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i Ratowników Medycznych – czyli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

 • Pod koniec imprezy odbył się „sprawdzian wiedzy”     z tego zakresu, który pozytywnie zdali wszyscy delegaci klas pierwszych. Następnie dzieci zostały obdarowane znaczkami odblaskowymi i ustawione do pamiątkowych fotografii.

 

           Oto przedstawicielka I klasy - Wiktoria w trakcie trwania konkursu.

 

 
 
 • 15, 18 października 2012  w ramach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu – w klasach szóstych zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjno – profilaktyczne z elementami treningu kontroli  zachowań związanych z alkoholem i narkotykami . Spotkania prowadziła socjoterapeutka - pani Agnieszka Krasoń oraz Lech Gach – instruktor terapii uzależnień.

Celem zajęć było:

- budowanie poczucia własnej wartości;

- dostarczenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania;

- dostarczanie wiedzy na temat uzależnienia od nikotyny.

 

 

 

 
 
 •  9 października 2012 odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej  na temat „Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wf-u , zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych” . Szkolenie prowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach.

 

 
 
 • 03.10.2012 r.  - klasy piąte uczestniczyły w zajęciach z ratownikiem medycznym Krzysztofem Walkiem – absolwentem naszej szkoły. Tematem zajęć była pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczniowie poznali sposób udzielania pierwszej pomocy oraz schemat postępowania przy wypadkach lub w sytuacjach awaryjnych. Dowiedzieli się w jaki sposób wezwać pomoc, złożyć meldunek o wypadku, jak udzielić pomocy przy różnych urazach       i podczas ataku serca. Na fantomie dzieci uczyły się wykonywać reanimację krążeniowo-oddechową. Następnego dnia (04.10) piątoklasiści wzięli udział w zajęciach edukacyjnych    z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Zajęcia te poświęcone były bezpieczeństwu osobistemu i w ruchu drogowym.

 

 

 
 
 • 27 09. 2012 - We wrześniu uczennice i uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową . Egzamin zaplanowany początkowo na 20.09.2012roku został przełożony na ostatni tydzień września ze względu na złą pogodę.27 września o godz.10.00 na boisku szkolnym, uczniowie pod okiem dwóch policjantów sandomierskiej drogówki, zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Musieli wykazać się umiejętnością poruszania się rowerem oraz znajomością zachowania się w niektórych sytuacjach drogowych. Wszyscy przystępujący do egzaminu zdali z wynikiem pozytywnym.

 

 

 

 
   
 •  27 września 2012 - w trakcie trwania wywiadówek szkolnych rodzice uczniów klasy  I spotkali się z przedstawicielami Komendy Policji w Sandomierzu  i z pedagogiem szkolnym . Celem spotkania było zapoznanie z założeniami  kontynuowanego przez szkołę wojewódzkiego programu profilaktyczno - prewencyjnego  pt . "Raz , dwa , trzy - bądź bezpieczny i Ty".  W trakcie zaprezentowano zgromadzonym film pt " Masz tylko jedno życie" - traktujący o bezpieczeństwie na drodze .

 

 

 •   Rodzice uczniów klasy  III odbyli spotkania z pracownikiem PPP w Sandomierzu panią Małgorzatą Chorzępą na temat "Czy media są zagrożeniem dla dzieci, jak bezpiecznie z ich korzystać?"

 
 
 • W czwartek 20 września gościliśmy w szkole policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Sandomierzu. Pani i panowie policjanci przyszli na spotkanie do klasy pierwszej i grupy przedszkolnej. Celem spotkania było sprawdzenie podstawowej wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie ruchu drogowego.
  Pierwszaki zaskoczyły gości, wygłaszając na pamięć wiersz i prezentując w jaki sposób należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię.
  Dzieci odpowiedziały na wiele pytań i same pytały policjantów o trudne  zagadnienia dotyczące ich pracy. Przedszkolaków zainteresował bardzo mundur policyjny, a w szczególności – charakterystyczne nakrycie głowy. W nagrodę, aby być widocznym o zmierzchu na drodze, maluchy otrzymały znaczki odblaskowe .  Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
   

 

 
 

- wrzesień - październik 2012 - podczas lekcji realizowana jest tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym .

Klasy I udały się na pobliskie skrzyżowania , gdzie praktycznie ćwiczyły umiejętność przechodzenia przez jezdnię

Klasy II  i III -  brały udział w konkursie plastycznym  "Jestem uważnym pieszym"

 

 

 

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2011/2012


 
 
 • Czerwiec 2012 - Przeprowadzono test teoretyczny na kartę rowerowa dla wybranych osób z klas IV-VI.  Z wynikiem pozytywnym zaliczyło go 18 uczniów. Pod koniec roku szkolnego na terenie naszej szkoły z inicjatywy Stowarzyszenia Kocham Sandomierz  przy naszyj pomocy i wsparciu odbyła się „ Zakręcona akcja” podsumowująca całoroczna akcję zbierania przez szkoły nakrętek. W imprezie uczestniczyła 9-letnia Agnieszka Pasternak – dla której zbierane były nakrętki z przeznaczeniem na protezę ręki.  Ważnym elementem akcji  był pokaz ratownictwa medycznego oraz tresury psa ratownika. Przy okazji przypomniano bezpieczną pozycję w razie ataku przez  psa. Odbyła się także prezentacja sprzętu policyjnego. Równocześnie propagowano bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia poprzez  kolportaż różnorodnych materiałów.

 

 • Przez cały czerwiec omawiano w poszczególnych klasach zagadnienie bezpieczeństwa w czasie wakacji. Powstała także ekspozycja na korytarzu parteru poświęcona tej tematyce. Natomiast klasa pierwsza uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym udzielania  i wzywania pierwszej pomocy. 


 • Maj 2012  

  Na podsumowanie wdrażanego przez trzy lata programu profilaktyczno- prewencyjnego pt. „Raz dwa, trzy , bądź bezpieczny i Ty” klasy trzecie wzięły udział w konkursie wiedzy             o ruchu drogowym. Uczestniczyło w nim 45 uczniów. Praca konkursowa miała formę testu   i jednocześnie przygotowywała dzieci do zdobywania karty rowerowej w klasie IV.

  Na podstawie testów przeprowadziliśmy analizę stanu wiedzy, która wykazała że:

  - 36 osób to jest 80% ankietowanych zaliczyło ten test na poziomie bardzo dobrym w tym bezbłędnie  8 osób, a 11 popełniło tylko jeden błąd - Nawet trudne zagadnienia zwiane z pierwszeństwem przejazdu były dzieciom znane.

   

  Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i „małą kartę rowerową”

 

 • We wszystkich klasach „b”  przeprowadzono ankietę  sprawdzającą znajomość „Jasnych zasad w szkole” . Opracowane przez nauczycieli i Rade Uczniowską  zasady porządkują kryteria zachowania i postępowania na terenie szkoły oraz regulują relacje uczeń- uczeń , uczeń – nauczyciel.


 • Kwiecień 2012  - W niektórych klasach prowadzone były przez warszawskich terapeutów warsztaty profilaktyczne:                                                                                                                   - w klasach młodszych ( II a, III a, IIIB) szkolenie pt. „ Magia czy oszustwo”                                 - w klasach starszych ( IV a , IV b, V a, VB) szklenie „ Nie wszystko złoto…”                  Dodatkowo w klasach starszych w ramach lekcji wychowawczych uczniowie oglądali filmy  z cyklu „ Lekcje przestrogi”  : „WWW w sieci…”, „Przyjaciel”, „Piotrek” , „Nikotyna legalny narkotyk” .


 • Marzec 2012 - Klasy drugie uczestniczyły w pierwszy dzień wiosny  w kampanii „Postaw na rodzinę” organizowanej przez OPS  w Sandomierzu. 

 

 •  Bezpieczny spacer z Marzanną na Bulwar Piłsudzkiego poprzedził zabawy atrakcje dla dzieci konkursy. W akcji uczestniczyła Policja , przeprowadzając pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw.


 • Styczeń – lutry 2012 - Przed przypadającymi w tym okresie  feriami zimowymi , na korytarzu szkolnym, przygotowano gazetkę poświeconą bezpieczeństwu  zabaw w czasie zimy oraz bezpieczeństwu samodzielnego pobytu w domu.       

                                                   

 • W ramach zajęć wychowawczych uczono dzieci asertywności w kontaktach  międzyludzkich  ze szczególnym uwzględnieniem  kontaktów z nieznajomymi – umiejętność odmawiania i utrzymywania bezpiecznego dystansu.


 • Grudzień 2011 - Grudniowe działania poświęcone były  spędzaniu przez dzieci czasu wolnego.

 • W klasach  I –III   podczas zajęć lekcyjnych mówiono o bezpiecznych i zdrowych formach aktywności. Zwracano uwagę na potrzebę ruchu, ograniczenie czasu spędzanego przy telewizorze i komputerze,  czytanie książek i budowanie więzi rodzinnych.  

 •  Wśród rodziców klas młodszych przeprowadzono anonimową ankietę  na temat spędzania czasu wolnego wśród ich dzieci. W ankiecie wzięło udział 81 osób z wynikami zapoznano Rade Pedagogiczną . 

 • W klasach pierwszych wprowadzono a w drugich przypomniano zasady wzywania pomocy oraz wszystkie telefony alarmowe.


 • Listopad 2012.  - W ramach pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie rodziców z panią M. Chorzępą – przedstawicielka PPP na temat „ Komunikacja interpersonalna jako czynnik progresywny lub regresywny w wychowaniu”  Najważniejszym elementem, prelekcji było wyczulenie  zebranych na fakt iż prawidłowa komunikacja i dobry kontakt z dzieckiem zapobiega złym zachowaniom i ogranicza agresję.

 •  Spotkania te zaowocowały warsztatami dla rodziców pt. „ jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać ,żeby dzieci do nas mówiły”

 •  W ramach zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  „Trzeźwego weekendu” nauczyciele uczestniczyli  w konferencji naukowej „ Profesjonalista wobec uzależnień behawioralnych na przykładzie zjawiska przemocy – miedzy powinnościami a możliwościami” . Nauczyciele licznie uczestniczyli w szkoleniu.

 •  Dla uczniów klas IV- VI  zaprezentowano spektakl profilaktyczno – edukacyjny  traktujący o różnorodnych uzależnieniach.

 • W klasach trzecich odbyły się zajęcia warsztatowe na temat  „ Złość , jak sobie z nią radzić i jak jej zapobiegać”.


 • Październik 2011 - dla pierwszaków koło teatralne z klasy IV b  przygotowało scenkę poświeconą znajomości podstawowych znaków drogowych

 

 • Dodatkowo klasa pierwsza  uczestniczyła w corocznej akcji organizowanej przez „Echo Dnia” – Pierwszaki 2011/2012 Zdrowo i wesoło do szkoły.


 • Wrzesień 2011

  Uczniowie klas młodszych przypominali sobie zasady ruchu drogowego:

   - klasa pierwsza po spotkaniu z policjantem udała się na pobliskie skrzyżowania , aby praktycznie przećwiczyć prawidłowe przechodzenie przez jezdnię;

   - klasy drugie rysowały swoja bezpieczna drogę do szkoły;

   - klasy trzecie pracowały na lekcjach z zestawem edukacyjnym „ Droga i ja” poświeconym bezpieczeństwu na drodze.

   

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2010/2011


 
 
 • czerwiec2011  –  odbyła się impreza pt „Moje hobby , moja decyzja”    Tym razem uczniowie , oprócz zebranych kolekcji, prezentowali swoje umiejętności wokalne. Odbył się konkurs o nagrodę „Srebrnego słowika” 

 

 

 • Dzieci miały też możliwość spotkać się z weterynarzem , który poruszał między innymi problem bezpieczeństwa podczas kontaktu ze zwierzętami.

 •  Odbyły się też zawody sportowe klas starszych  i tor przeszkód dla klas młodszych,  w których w sposób praktyczny uczniowie poznawali zasady zdrowej rywalizacji i  bezpiecznej zabawy . Obserwatorzy zawodów uczuli się kulturalnego kibicowania.

 

 • czerwiec 2011  – Jak co roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” realizując zadania kampanii. Akcja ta ma na celu pokazać , a jaki sposób  racjonalnie spędzać czas wolny, spełniać soje marzenia  jak bezpiecznie i zdrowo żyć.          W tym roku  akcji „ Biegnijmy razem” , która była częścią składową imprezy, patronował  znany, młody biegacz- Marcin Lewandowski, więc zorganizowaliśmy bieg , czy też dla nieco słabszych marszobieg  po znajdującym się w pobliżu szkoły obiekcie – parku Piszczela.

 

 • - szkoła przyłączyła się do akcji „Bezpieczne wakacje”  i na lekcjach wychowawczych omawiane były w oparciu o konspekty zaczerpnięte ze strony www.bezpiecznewakacje.pl zasady bezpiecznego zachowania się w górach , nad woda , w lesie, na wsi , w mieście. Dzieci uczyły się jak wprowadzić do komórki  numer ICE, ważny w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

 


 

 • maj 2011 – w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe, dla wybranych grup, prowadzone przez psychologa i trenera – panią Krystynę Stańdo .

 Były to :

      dla chłopców z klas VI – „Cyberprzemoc to tez przemoc”

      dla klasy II a i III a – „ Obrona bez przemocy , jak radzić sobie z agresją”

      klasa V a i b- „Agresja i przemoc, jak pomóc sobie i innym”

      klasa IV a i b „ Ten napój nie daje mocy 

 

 • pod koniec maja 2011- odbyło się spotkanie z policjantem , podczas którego uczniowie z klas młodszych oglądali film  pouczający, jak  należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz  jak bezpiecznie spędzać czas wolny.


 

 •  kwiecień 2011- we wszystkich klasach poruszany był drugi ważny temat z cyklu „wartości” to znaczy odpowiedzialność w szerokim rozumieniu tego słowa ( za innych , za siebie, za swoje czyny , za swoje zdrowie, bezpieczeństwo, itp.

 

 • Z tym cyklem związana była również akcja „ Bilet do stacji życie”, podczas której uczniowie zbierali pieniądze  na ratowanie głodujących dzieci w Afryce.

 

 •  w kwietniu 2011przeprowadzony został w klasach IV- VI , dla wszystkich chętnych uczniów test na kartę rowerową.                                                                                                                Zaś w klasach młodszych o uczniowie uczyli się tego, jakie warunki trzeba spełnić, by móc poruszać się na rowerze. Poznawali budowę roweru i obowiązkowe wyposażenie oraz znaki drogowe. Dla nich przygotowany był test na „Małą kartę rowerową” 

 


 

 •  marzec 2011– Szkolna grupa ratownictwa pozamedycznego przeprowadziła w klasach pierwszych szkolenie udzielania pierwszej pomocy. Uczono między innymi, wykorzystując sprzęt uzyskany dzięki udziałowi w programie „ Ratujmy i uczmy ratować” udzielania pomocy podczas utraty przytomności ,  złamania, porażenia prądem itp. ( poszukać zdjęcia)Dzieci poznawały też , jakie środki i leki zawiera apteczka, dowiadywały się , gdzie na terenie szkoły można ja znaleźć.

 • W eliminacjach miejskich konkursu wiedzy pożarniczej –uczennica naszej szkoły Urszula Chmiel  wywalczyła 1 miejsce i przeszła do dalszego etapu.

 

 • marzec 2011- uczniowie klas młodszych określali niebezpieczne miejsca w szkole i na terenie miasta w celu uniknięcia istniejących tam zagrożeń


 

 •  luty 2011 -  odbył się cykl zajęć i pogadanek dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych . Dzieci poznały instrukcje obsługi sprzętów gospodarstwa domowego i praktycznie wykorzystywały go w czasie lekcji ( żelazko, sokowirówka, itp.) Na podstawie historyjki obrazkowej omawiano zagrożenie pożarem, porażeniem prądem , itp.


 

 • Grudzień – styczeń 2011– rozpoczęliśmy cykl lekcji wychowawczych dotyczących wartości w życiu człowieka . jako pierwszy omawiany był „szacunek”.

 

 

 •   grudzień  -styczeń 2011– Trzyosobowa delegacja uczniów z klas piątych brała udział w konkursie powiatowym organizowanym przez Komedę Policji w Sandomierzu pt. „Bezpieczeństwo na piątkę” Nasza ekipa zdobyła II miejsce.( zdjęcie) .

 

 • Przed przerwą zimową we wszystkich klasach poruszana była tematyka bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw na  Świerzym powietrzu. O zagrożeniach informowały artykuły umieszczone na tablicy ogłoszeń.                                                                  


 

 •  Do listopada 2010 realizowana był kampania „ Zachowaj Trzeźwy  Umysł” .  Efektem podjętych  działań było powstanie okazjonalnej gazetki „ Oczko w szkole”

 

 • - Listopad , grudzień to okres częstych przeziębień dlatego w tym  czasie warto dbać o swoje zdrowie. Profilaktyka zachorowań , to bardzo szeroki temat , który omawiali z podopiecznymi wychowawcy wszystkich klas podczas lekcji wychowawczych.

 

 •  Listopad- grudzień 2010– w ramach współpracy z OPP, przeszkoleni instruktorzy przeprowadzili w klasach piątych lekcje wychowawcze na temat przemocy, skutków spożywania alkoholu i palenia papierosów. Klasy IV zostały zaproszone na spektakl profilaktyczny pt „Ballada o Kopciuszku” . Po widowisku  teatralnym odbyło się spotkanie z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu z psychologiem i terapeutą.

 

 • Listopad 2010- Grono pedagogiczne, w ramach „ VII trzeźwego weekendu” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  wzięło udział  konferencji na temat „Dopalacze – fakty i mity” Natomiast  uczniom klas IV- VI został zaprezentowany spektakl profilaktyczny pt „Diabelski młyn” ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, nikotynie, narkotykom i alkoholowi.


 

 • W październiku 2010, aby zapobiec częstym wulgaryzmom i agresji wśród uczniów przeprowadzono akcje pt. „ Jak cię widza tak cię piszą” Każdy z uczniów klas IV-VI zmierzył się z ankieta dotyczącą zasad zachowania i kultury osobistej . Wyłoniono i nagrodzono najbardziej kulturalnych uczniów w szkole. Na podsumowanie całej akcji zostały zaprezentowanie zabawne scenki rodzajowe piętnujące złe zachowanie.

 

 

 • Październik 2010 poświęcony był  naszym przyjaciołom na czterech łapach. Klasy młodsze omawiały  zagadnienie bezpieczeństwa w czasie kontaktów z psem. Na korytarzach pojawiły się materiały przypominające jak należy zachowywać się w kontaktach z obcym czworonogiem  i  jak ustrzec się przed pogryzieniem .                                                  Powstało też szkolne koło przyjaciół zwierząt, z inicjatywy którego zorganizowano na terenie szkoły aukcję na rzecz  sandomierskiego przytuliska dla zwierząt. Cieszyła się ona dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak nauczycieli i rodziców uczniów. Za zgromadzone w ten sposób pieniądze zakupiono niezbędny sprzęt do opieki nad psami.


 

 • Kodeks pierwszaka – we wrześniu 2010 nasi nowi uczniowie poznawali zasady funkcjonowania szkoły oraz uczyły się jak należy zachowywać się w czasie pobytu w niej. W klasach zostały powieszone plakaty z „Kodeksem pierwszaka” ( zdjęcie)

 

 • Jaszcze we wrześniu 2010 odbyło się spotkanie  pierwszaków w Domu Kultury z przedstawicielami policji, służby zdrowia, straży pożarnej na temat  ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa.

 

 • Klasy pierwsze praktycznie poznały zasady poruszania się po drogach , z wychowawca i policjantem ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię po pasach.  ( zdjęcie) . Dzieci otrzymały także znaczki odblaskowe zasponsorowane przez Samorząd Szkolny. Tą sama tematykę utrwalały na lekcjach klasy II i III. Oglądały one miedzy innymi filmy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i wykonywały plakaty

 

 

 

 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2009/2010


 
 

 

 • maj , czerwiec 2010– pod koniec roku szkolnego realizowano zaganiania i zadania konkursowe w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” . Motyw przewodni tegorocznej akcji to  „Więcej jem , bo główka pracuje” ( gazetka , zdjęcia)

 

 

 •  Przeprowadzenie w szkole akcji pod hasłem „W mlecznej krainie” promującej wartości zdrowotne mleka ( zdjęcia) . Na imprezie gościliśmy przedstawicieli szkół z Mściowa, Gierlachowa, Gór Wysokich , Garbowa Starego oraz Słupczy. 

 

 • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych , przygotowujących uczniów do nadchodzącej przerwy letniej  pt. „ Bezpieczne wakacje”


 

 • maj 2010– zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach pierwszych przeprowadzone przez  przeszkolonych w  ramach programu” Ratujmy i uczmy ratować”  Jerzego Owsiaka  nauczycieli. Klasy II i III  wykonywały „telefoniczne karteczki bezpieczeństwa” z umieszczonymi na nich najważniejszymi alarmowymi numerami telefonów.

 

 •  „ Dzień Strażaka”  - klasy młodsze podczas zajęć lekcyjnych omawiały tematykę zagrożeń pożarowych i poznawały pracę strażaka. W tym celu pierwszaki odbyły wycieczkę do straży pożarnej.

 

 •  W związku z powodzią i jej skutkami w Sandomierzu omawialiśmy na lekcjach wychowawczych temat „Woda niebezpieczny żywioł” Jednoczyliśmy się z powodzianami, organizując zbiórkę pieniędzy , odzieży i  innych rzeczy  niezbędnych  i dla ofiar powodzi.


 

 • kwiecień 2010– przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową.

 

 • Komisja do spraw profilaktyki opracowała procedury postępowania w wypadku  próby odebrania ze szkoły dziecka przez nietrzeźwego rodzica i udzielania pierwszej pomocy. Procedury zostały dołączone do „Programu profilaktycznego szkoły” ( załącznik procedury)


 

 • marzec 2010 - udział przedstawicieli szkoły w Turnieju Wiedzy Pożarniczej -  najmłodsza uczennica z naszej szkoły - Aleksandr Marzec zajęła I miejsce na etapie szkolnym , a IV w powiecie

 

 • „Konkurs plastyczny pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” – prace pięciorga uczniów z klas I-III oraz pięciorga z klas IV – VI zostały wysłane na konkurs.

 

 • Przeprowadzenie konkursu pt. „Jasne zasady w mojej szkole” . Znajomość reguł obowiązujących w szkole zapewnia lepsze bezpieczeństwo pracy podczas lekcji i zabawy na przerwie.


 

 • luty 2010– wykonywanie plakatów na temat bezpieczeństwa w sieci pt. „ Cyberprzemoc , to też przemoc”

 

 • styczeń, luty 2010 – przeszkoleni instruktorzy naszej szkoły prowadzili w klasach I- III i IV – VI szkolenia o charakterze profilaktycznym „ Jak radzić sobie ze złością” ( nauczanie początkowe)  oraz „ Powstawanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole i ich eliminacja” (w kasach starszych).  


 

 •  grudzień 2009- powstała gazetka pt. „ Sposób na nudę- Jak spędzać czas w zimowe wieczory? – najbezpieczniej , najciekawiej , najprzyjemniej”

 

 • 11 grudnia  2009-  udział w przedstawieniu kieleckiego teatru „Kubuś”  poświęconym znajomości znaków drogowych. Po spektaklu dzieci spotkały się z policjantem , przypomniane były zasady poruszania się po drogach i zasady bezpieczeństwa , a wszystkie pierwszaki otrzymały znaczki odblaskowe.

 

 •  grudzień  2009– została powołana do życia  Szkolna Grupa Ratownictwa Przedmedycznego.  Uczęszczający na jej spotkania uczniowie  klas czwartych pod nadzorem ratownika PCK Andrzeja Majewskiego uczyli się udzielania pomocy przedmedycznej.

 

 • nauka tolerancji przez uwrażliwienie uczniów na problemy dzieci autystycznych, przeprowadzenie akcji „Pocztówka dla Bartka”. Do akcji włączyły się wszystkie klasy  wykonując na zajęciach plastycznych pocztówki o różnej tematyce z zastosowaniem różnych technik plastycznych


 

 • listopad  2009– oglądanie w klasach IV-VI serii filmów „ Asertywność” poświęconych unikaniu nałogów oraz bezpieczeństwu w kontaktach z obcymi oraz ich omówienie podczas zajęć wychowawczych.

 

 •  Realizacja programu pilotażowego pedagoga szkolnego „ Aktywna przerwa”  mającego na celu zachęcenie młodzieży do  aktywnego spędzania przerw.

 

 • szkolny dzień życzliwości w ramach „Światowego Dnia Życzliwości” – pogadanki w klasach I-III poświęcone życzliwości i używaniu na co dzień „czarodziejskich słów: proszę, dziękuje przepraszam.


 

 •  październik 2009 – wybór nowej Rady Bezpieczeństwa

 

 • 28 października 2009  Nauczyciele z klas I-III wzięli udział w  konferencji naukowej  (zorganizowanej w Zamku Kazimierzowskim) przebiegającej pod hasłem "Ogólnopolska kampania "Dzieciństwo bez przemocy", podczas której wysłuchali wykładu "Przemoc wobec dzieci- wieloaspektowy zasięg zjawiska" oraz uczestniczyli w warsztatach "Jak diagnozować i skutecznie wspierać dziecko krzywdzone"

 

 • 29 października 2009 Klasy IV-VI wzięły udział  w spektaklu "Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego" pt. "Nikogo nie ma w domu" połączonym ze spotkaniem  z psychologiem i policjantem

 

 • wrzesień- październik 2009
 • - wrzesień – w szkole po wakacjach zaszły duże zmiany . Oddane do użytku zostało wielofunkcyjne, nowoczesne boisko szkolne  Przebudowano schody  wejściowe do budynku szkoły , założono też nową wykładzinę przed świetlicą. Wszystkie te inwestycje wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Uroczyste otwarcie boiska nastąpiło na początku września           ( zdjęcia z otwarcia)

 

 • -  Nastąpiło oficjalne odebranie w Kielcach przyznanego przez panią kurator  Małgorzatę Muzoł  Certyfikatu Bezpieczeństwa. Jest to wyróżnienie tym cenniejsze ,ze otrzymały je zaledwie 2 szkoły w województwie . Został przyznany na lata 2010/2012.

 

 • - wrzesień  2009– klasy pierwsze razem z przedstawicielami Samorządu szkolnego i wychowawcami udały się na spacer po Sandomierzu , w czasie którego uczyły się praktycznie prawidłowego poruszania się po chodnikach i przechodzenia przez jezdnie z wykorzystaniem 5 zasad

 

 • Klasy  II i III utrwalały zasady ruchu drogowego poprzez zajęcia literackie, tworząc „drogowe rymowanki”

 • Klasy starsze oglądały podczas lekcji wychowawczych film dotyczący bezpieczeństwa na drodze.

 

 • Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem uczniowie klas pierwszych  podczas imprezy zorganizowanej przez Echo Dnia w   Hali Sportowej spotkali się z policjantem , strażakiem i pielęgniarką.

 

 • klasy II i III wykonały prace plastyczne pt. " Bezpieczna droga do szkoły"

 

 • Dzieci z klas pierwszych uczyły się wierszyka pt. "Gdy zamierzasz przejść przez jezdnię", a następnie, w towarzystwie wychowawczyń i policjanta - pana Jarosława Ciźli- odbyły spacer ulicami miasta , demonstrując praktyczne zastosowanie umiejętności i wiadomości zdobytych podczas lektury wiersza.
 • Po zaliczonym "egzaminie" uczniowie otrzymali odblaskowe misie, które przyczepili do tornistrów.

 


 
 

Kontynuacja programu w roku szkolnym 2008/2009


 
 

 

 
 

 Czerwiec 2009

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” dzieci obejrzały  film Pt „ Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze”

Na korytarzu parteru pojawiła się ekspozycja poświęcona bezpieczeństwu w czasie wakacji


Czerwiec 2009

W tym okresie odbyły się warsztaty i pogadanki dla rodziców prowadzone przez p. Martę Walek i p. Małgorzatę Chorzępę :

- dla klas pierwszych "Rola matki, rola ojca w wychowywaniu dziecka"

- dla klas I-III "Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" czyli "Bez klapsa"

Spotkania miły na celu m.in. wyczulenie rodziców na problemy dziecka, co ma bardzo duży wpływ na postawy i zachowanie  a tym samym i bezpieczeństwo dziecka.


 Maj – czerwiec   2009

  W tym okresie  społeczność szkolna uczestniczyła w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” . Hasło przewodnie tegorocznej kampanii brzmiało „Przygoda tuż za progiem”. Uczniowie realizowali zadania konkursowe podczas  lekcji wychowawczych,  zajęć plastycznych, lekcji  j. polskiego  i wf - u  .  W ramach  jednego z zadań nauczyciele   w- fu zorganizowali w szkole zawody w ping – ponga, a to z racji tego, że bohaterką tegorocznej kampanii była Natalia Partyka -  niepełnosprawna zawodniczka trenująca tą właśnie dyscyplinę sportu.


Maj  2009

 Podczas  zebrania rady pedagogicznej nauczyciele, podobnie jak wcześniej uczniowie, zostali zapoznani z filmem na temat udzielania pierwszej pomocy.


Kwiecień- maj 2009  

W maju zakończyło się przyznawanie kart rowerowych. Uczniowie, którzy przebrnęli przez testy i zademonstrowali poprawną jazdę na rowerze mogli odebrać kartę rowerową z sekretariatu szkoły. Takich osób było w szkole 48.

 

 


Kwiecień 2009

W kwietniu nasza szkoła wraz z sąsiadującym liceum ogólnokształcącym zorganizowała akcję alarmową. Ewakuacja dzieci i pracowników szkoły odbyła się sprawnie i bez zakłóceń. Przebieg akcji ewakuacyjnej nadzorowali strażacy z Komendy Straży Pożarnej  w Sandomierzu.

 


Kwiecień 2009

 Rozpoczęły się egzaminy dla uczniów klas IV - VI na  kartę rowerową. Składały się one z II części

·        Teoretyczne - testy, do której przystąpiło 56 osób

·        Praktycznej – jazda na rowerze , sygnalizowanie skrótów w prawo w lewo itp.

Egzamin praktyczny nadzorował policjant z Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Policji w  Sandomierzu

 


Marzec –kwiecień 2009

W klasach pierwszych i czwartych przeszkoleni  instruktorzy przeprowadzili cykl lekcji :

 • Pierwszaki – złość i sposoby radzenia sobie ze złością
 • Klasy czwarte - przemoc i agresja - przyczyny - mechanizmy - skutki i sposoby przeciwdziałania.

 


Marzec 2009

 Pierwsza pomoc – Dwie nauczycielki przeszkolone w ramach programu „Ratujmy i uczmy ratować” objętego patronatem MEN przeprowadziły ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w klasach I-III. Pierwszaki  miały okazję zapoznać się z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej i  wzywania służb typy pogotowie , milicja , straż pożarna. Natomiast klasy II i III mogły sprawdzić wiadomości i umiejętności  uzyskane w roku ubiegłym oraz poćwiczyć na fantomach.

Zajęcia zakończyła projekcja filmu związanego z pomocą przedmedyczną .

 

 


10 lutego 2009

To data Dnia Bezpiecznego Internetu . Aby zaznajomić dzieci z niebezpieczeństwami związanymi z korzystania z sieci internetowej w klasach I-III nauczyciele przeprowadzili - sąd- "Plusy i minusy korzystania z Internetu"

Omawiano zagadnienia:

- cyberprzemocy

- zagrożeń płynących z kontaktu  za pośrednictwem komputera z obcymi osobami

- zapoznano uczniów z animacjami  ze strony  www.sieciaki.pl

http://www.sieciaki.pl/index.html?id=271  link do animacji "W Internecie na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi"

 


Luty 2009

W tym miesiącu uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z "Komunikatem Policji Drogowej" - tekst dokumentu został powiększony i wywieszony na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo podczas zajęć wychowawcy przeczytali  dzieciom ostrzeżeniami i porady zawarte  w komunikacie.

 Oto link do tego dokumentu:

Komunikat Policji Drogowej w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi

 

 Również w lutym  uczniowie klasy IV-VI zostali  poinformowani o możliwości uzyskania Karty Rowerowej i zapoznani z  poniższym regulaminem :

Zasady przyznawania

 KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

·       Podczas lekcji techniki w klasie czwartej uczniowie - w ramach wychowania komunikacyjnego - poznają zasady poruszania się po drogach, omawiają znaki drogowe, itp.

·       Po omówieniu zagadnień z tego działu zgłaszają  nauczycielowi  chęć zdawania na kartę rowerową

·       Pobierają od nauczyciela  arkusz wniosku, który następnie, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców, zanoszą do sekretariatu szkoły

·       Po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie  w wyznaczonym  dniu zdają egzamin teoretyczny ( piszą test )

·       Gdy  zaliczą teoretyczna cześć egzaminu ( powyżej 70% poprawnie napisanego testu) przygotowują się do egzaminu praktycznego  z umiejętności jazdy na rowerze.

·       W wyznaczonym dnu uczniowie zbierają się na boisku szkolnym, gdzie pod okiem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji zdają część praktyczną – jazda na rowerze

·       Uczniowie, którzy prawidłowo zaliczyli egzamin teoretyczny i praktyczny po okresie około 2 tygodni zgłaszają się do sekretariatu szkoły i odbierają swoje Karty Rowerowe

Jeśli uczniowie nie zaliczyli któregoś z egzamin, mogą przystąpić do niego ponownie po zebraniu się większej grupy zdających.

Uwaga!

Dopiero uzyskanie karty rowerowej upoważnia ucznia do poruszania się po drogach publicznych

 

Przewiduje się dodatkowo:

·      Spotkanie z policjantami Ruchu Drogowego - zapoznania uczniów z najczęściej występującymi wypadkami z udziałem rowerzystów, aby uczulić uczniów na bezpieczne poruszanie się po drogach

·      W ramach przygotowywania się do egzaminu teoretycznego możliwość skorzystania z pracowni multimedialnej –ćwiczenie testów na kartę rowerową

·      Podczas prowadzenia egzaminu praktycznego możliwość oznakowania roweru

 

 
 

Styczeń 2009

Już w tym miesiącu rozpoczęliśmy działania pod hasłem "Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe". W klasach odbyły się liczne pogadanki . Na korytarzu pojawiły się  nowe ekspozycje, a uczniowie z klas młodszych brali udział w praktycznych zajęciach na świeżym powietrzu, m.in. odwiedzili park Piszczele i zobaczyli z jakich zimowych rozrywek mogą tam skorzystać , wypróbowali też wyciąg narciarski.

   21-22 stycznia 2009

   Ponieważ każda okazja dobra jest do tego, by przypominać o bezpieczeństwie na drodze w Dniach Babci i  Dzidka i pojawiły się na korytarzu naszej szkoły takie oto ulotki.


 
 

Grudzień 2008

 W grudniu, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym Sylwestrem, poruszane były zagadnienia dotyczące tego tak radosnego , ale niestety często przynoszącego liczne wypadki, okresu.

Klasy starsze  IV-VI odbyły spotkanie z pracownikiem Komendy Powiatowej w Sandomierzu, na którym mówił on o  zasadach korzystania z petard i innych środków wybuchowych.

Natomiast w klasach I-III odbyły się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w czasie świąt. Poruszano na nich takie zagadnienia jak:

 • Bezpieczne korzystanie z dekoracji świetlnych ( lampki choinkowe), konieczność wyłączania urządzenia z kontaktu w godzinach nocnych i na czas  nieobecności w domu.

 • Zabawa sztucznymi ogniami - tylko pod nadzorem dorosłych i z daleka od przedmiotów łatwopalnych

 • Zabawy na świeżym powietrzu - propozycje form miłego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

11 grudnia 2008

W tym dniu uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl "Tajemnicze znaki" w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach. Przedstawienie dotyczyło zagadnień ruchu drogowego . Po nim odbyły się warsztaty edukacyjno - profilaktyczne z licznymi  konkursami  i nagrodami.

 


 
 

Listopad 2008

Ten miesiąc poświęcony był  zagadnieniu bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z psem. Na korytarzu parteru , tam gdzie uczą się klasy I-III ,pojawiła się ekspozycja poświęcona tej tematyce.

 

Podczas zajęć dydaktycznych , w ramach przypomnienia ,omawiana była pouczająca historyjka obrazkowa , pokazująca czego nie należy robić w kontaktach z obcymi czworonogami.

Nauczyciele wychowawcy klas pierwszych wykorzystali także w trakcie lekcji pomoc zakupioną w ramach realizacji programu - ilustrowaną książeczkę dla dzieci wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne pt. "Czy mogę pogłaskać psa?" Pozycja ta w prostej i jednocześnie ciekawej formie pokazuje najmłodszym, jak powinni traktować zwierzaka , co wolno i czego nie wolno robić podczas zabaw z nim.

 


 
 

      24.10.2008

Właśnie tego dnia odwiedzili naszą szkolę panowie z Wydziału Drogowego Powiatowej Komendy Policji oraz dzielnicowy pan Jarosław Ciźla , aby przypomnieć dzieciom z klas pierwszych zasady poruszania się po drogach . Pierwszaki przeszły mały sprawdzian w przechodzeniu przez jezdnię , a następnie otrzymały znaczki odblaskowe , które będą nosić przypięte do tornistrów.

 

 

 
 

21.10.2008             

 W tym dniu  nasze nauczycielki pani Agnieszka Piętowska i pani Maria Bernaś uczestniczyły w programie „Ratujemy i Uczymy Ratować”  zorganizowanym przez fundację Jerzego Owsiaka " Wieka orkiestra świątecznej pomocy". Nauczycielki zostały przeszkolone w  zakresie udzielania pierwszej pomocy, a szkoła uzyskała cenne pomoce dydaktyczne (fantomy , książeczki, atrapy telefonów) pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu ratownictwa.

 

 
 

7.10.2008.

W tym dniu uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w imprezie "Bezpieczne pierwszaki" zorganizowanej w sandomierskiej hali sportowej pod patronatem Echa Dnia. 

 

 

 
 

17.09.2008.

Pan Jarosław Ciźla spotkał się z naszymi uczniami ponownie w dniu następnym .               Tym razem jego słuchaczami byli uczniowie klas piątych i szóstych, a tematyka pogadanki dotyczyła profilaktyki uzależnień- to znaczy zagrożeń jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, picie alkoholu czy sięganie po inne używki. Młodzież słuchała z dużym zainteresowaniem wypowiedzi prelegenta  i  zadawała wiele pytań, co wskazuje na to, iż spotkanie spełniło swoją funkcję.

 

 

16.09.2008

W tym dniu odbyło się spotkanie klas pierwszych z panem policjantem Jarosławem Ciźlą.  Jego tematem było bezpieczeństwo na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem drogi ze szkoły do domu i z domu do szkoły, a także  wiadomości na temat właściwego przechodzenia przez jezdnię

W związku z tą tematyką klasy drugie i trzecie opracowały , w ramach przypomnienia sobie wiadomości- pracując w grupach - plakaty poświęcone poruszaniu się po drogach.

Zarówno te prace jak i specjalna wystawka dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się po drogach zostały  wyeksponowane na parterze szkoły, tak by każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.

 

 
 

19.06.2008

W tym dniu odbyło się podsumowanie prowadzonego programu. W świetlicy szkolnej zabrali się mali adresaci akcji z klas I-III , ich wychowawcy i koordynatorzy programu. Podczas spotkania przypominano najciekawsze  przedsięwzięcia  oraz wręczono najbardziej aktywnym uczestnikom akcji drobne upominki. Uczniowie klas trzecich , którzy pomyślnie rozwiązali test, otrzymali też "Małą kartę rowerową".

 


 
 

 

Na korytarzu szkolnym pojawiła się nowa  barwna ekspozycja przypominająca o bezpieczeństwie podczas wakacji

 

 

 


18.06.2008

Także w środę, w sali gimnastycznej , miał miejsce "Turniej Rodzin" podsumowujący tegoroczny program profilaktyczno- prewencyjny.  Uczestniczyły w nim rodziny - przedstawiciele wszystkich klas I-III.  Jurorami i jednocześnie gośćmi podczas turnieju byli przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu, m. in. dzielnicowy Piotr Stępień oraz rzeczniczka prasowa Komendy.

Podczas turnieju Rodziny wykonywały różnorodne zadania typu:

- rozpoznawanie znaków drogowych

- projektowanie "koszulek bezpieczeństwa"

- formułowanie i odczytywanie własnych postulatów przyjaźni, itp

Imprezę umilało "Studio piosenki"  pod kierunkiem Marka Sochackiego oraz występ uczniów klasy VI c dotyczący bezpieczeństwa

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki.

 

Więcej zdjęć na podstronie strony szkolnej  " Galeria z życia szkoły"

 

 
 

18.06.2008

W tym dniu na boisku naszej szkoły odbył się pokaz ratownictwa z udziałem Ratowników Medycznych PCK oraz Policji . Uczniowie mieli okazję przekonać się, podczas fingowanej akcji ratowniczej, na czym polega praca ratownika  i jak ważne jest błyskawiczne udzielenie pierwszej pomocy.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobną akcję także z udziałem Straży Pożarnej , która tym razem, ku wielkiemu zmartwieniu naszych milusińskich z klas I - III", nie mogła uczestniczyć w pokazie.

 
 

10. 06.2008

W tym dniu uczniowie klas Trzecich mieli przyjemność spotkać się z Panem Piotrem Rutkowskim - wieloletnim nauczycielem a obecnie członkiem "Bikle equipy" - czyli grupy aktywnych rowerowo. Pan Piotr zapoznał dzieci z zasadami jazdy na rowerze, zaprezentował im swój wspaniały rower i wytłumaczył, jak należy dbać o jego sprawność. Uczył naszych młodych rowerzystów , bezpiecznej jazdy i przypomniał ważne zasady ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg publicznych. Spotkanie było bardzo udane, uczniowie z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi pana Rutkowskiego , którą ubarwiła prezentacja strony "Aktywnych rowerowo" http://www.bike.sandomierz.org/

Ponieważ uczniowie klas trzecich zdawali ostatnio test na "Mała Kartę Rowerową", więc tym bardziej zaprezentowana przez zapalonego rowerzystę tematyka była dla nich ciekawa. Oto zdjęcia z tego spotkania:

 

 


czerwiec 2008

Ukazało się wydanie specjalne gazetki " Dwójeczka" poświęcone akcji   "Raz, dwa, trzy...". Zawiera ono krótkie omówienia podjętych działań oraz przypomnienie różnorodnych zasad bezpieczeństwa (bezpieczeństwo na drodze, bezpieczna zabawa, pierwsza pomoc , kontakt z psem , z obcym, pożar i jego skutki, wizerunek policjanta, itp.)


 
 

 

czerwiec 2008

Szkolne Koło Filatelistyczne pod opieką pani Agnieszki Piętowskiej zorganizowało konkurs na znaczek pocztowy pt.  "Baw się bezpiecznie"

Uczniowie za pomocą kredek, farb i innych przyrządów malarskich i rysowniczych projektowali znaczki o wyżej wymienionej tematyce , utrwalające pomysły na bezpieczna i zdrowa zabawę. Oto przykłady prac


 
 

maj - czerwiec 2008

W tym okresie na korytarzu naszej szkoły znalazła się obszerna  i bogato ilustrowana ekspozycja  poświęcona  zagadnieniom dotyczącym pożaru.

Przedstawione były tu:

- przyczyny i źródła pożaru,

 - sposoby postępowania na wypadek pożaru      

- zagrożenia pożarem

 - procedura ewakuacyjne

- sposoby gaszenia niektórych substancji i materiałów, itp

Tematyka ta była także poruszana podczas lekcji w klasach I-III Również w gazetce szkolnej na stronie: http://gazetkadwa.republika.pl/index_pliki/page0008.htm                znalazł się obszerny artykuł pt: " Co robić, gdy wybuchnie pożar"

 
 

    


     9.05 2008

Uczennica naszej szkoły - Kasia Tyban z klasy VIb otrzymała I miejsce w eliminacjach wojewódzkich X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie". Jej praca jako jedna z dwudziestu  trafi do finału ogólnopolskiego.
Konkurs przeprowadzono w 71 gminach, uczestniczyło w nim 1983 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic terapeutycznych województwa świętokrzyskiego.
Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w województwie świętokrzyskim, konkurs koordynowała wojewoda przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

  

 

 W dni 9.05.2008 w imieniu Kasi , która niestety nie mogła uczestniczyć rozdaniu  nagród, z rąk Wojewody Bożentyny Pałki-Koruba nagrodę i dyplom odebrała opiekunka czuwająca nad pracą Kasi , nauczycielka sztuki –pani Marzanna Ramus

 

 
   

17.04.2008

17 kwietnia w naszej szkole odbyła się wywiadówka, która stała się doskonałą okazją do poruszenia z rodzicami tak ważnego , a jednocześnie niezwykle trudnego tematu jakim jest :"Zły dotyk"

 W tym celu na parterze, w centralnym miejscu, została ustawiona duża ekspozycja, przygotowana przez pedagoga szkolnego p. Justynę Wesołowską, zawierająca szczegółowe informacje na temat  istoty tego zagadnienia. W zaprezentowanych materiałach szczególny nacisk położono na symptomy wskazujące na możliwość wykorzystywania seksualnego dziecka oraz jego skutki doraźne i długofalowe. Znajdowała się tam również definicja opracowana przez ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA informująca o tym , kiedy ma miejsce wykorzystanie seksualne. Podczas wywiadówek rodzice mogli także zapoznać się ze specjalnie przygotowaną ulotką. Takie same ulotki zostały umieszczone na stojaku z ekspozycją  i każdy zainteresowany rodzic mógł swobodnie , bez wzbudzania zainteresowania ze strony innych, zabrać przygotowany materiał do domu i dokładnie się z nim zapoznać.

W dniu następnym to znaczy 18 kwietnia, na miejsce poprzedniej ekspozycji przeznaczonej wyłącznie dla osób dorosłych pojawiła się inna o podobnej tematyce , ale dostosowana do wieku i poziomu wrażliwości dziecka. W tej ekspozycji poruszony został temat zarówno złego jak i dobrego dotyku. Dobrego czyli  takiego, który tworzy więzi między członkami rodziny , jest niezbędnym elementem budującym bliskość między ludźmi , sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i rozwojowi pozytywnych emocji. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznać się z tymi materiałami a także porozmawiać z panią pedagog , którą posiada w tym zakresie niezbędne kwalifikacje, dzięki czemu może udzielać dzieciom rad, wskazówek oraz świadczyć pomoc w przypadkach, które tego wymagają.

 

 
 

    16 .04.2008

16 kwietnia  2008 miało miejsce kolejne spotkanie naszych uczniów z klas I-III z sierż. szt. Piotrem Stępniem -  dzielnicowym opiekującym się rejonem naszej szkoły. Tym razem uczniowie przeprowadzali wywiad z panem Stępniem, który odwiedził nas na poły służbowo, na poły prywatnie – stąd cywilny strój gościa. Uczniowie mogli wypytać sierżanta nie tylko o jego pracę , ale także o rodzinę, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu , itp. Chodziło nam o to, by dzieci przekonały się, że policjant, podobnie jak nauczyciel czy inna osoba publiczna, ma także swoje prywatne życie i jest takim samym człowiekiem jak inni.

            Następnie nasi milusińscy w oparciu o przeprowadzoną rozmowę oraz własne obserwacje tworzyli wizerunek „idealnego policjanta”. Na przygotowanej uprzednio planszy przypinali chmurki z cechami osobowości charakteru , umysłu i umiejętnościami  typowymi , ich zdaniem, dla wzorowego policjanta.

A były to cechy takie jak :  mądrość, spostrzegawczość, dobry refleks, pomysłowość, odwaga, opanowanie, miłe usposobienie, ofiarność, uczynność, inteligencja, kultura osobista, sprawiedliwość, uczciwość, konsekwencja, punktualność, wrażliwość, ostrożność, spryt, zwinność, wysportowanie, itp.

 Dodatkowo idealny policjant powinien: dobrze wykonywać swoje obowiązki, być silny, wysportowany, znać i przestrzegać przepisy, być dobrze wykształcony, znać języki obce.

 Oczywiści musi też umieć się bronić , dlatego powinien dysponować odpowiednim sprzętem : bronią, pałką, dobrym samochodem.

            Jak widać nasi uczniowie stawiają policji naprawdę wysokie wymagania.  


 
     15.04.2008

W tym dniu podsumowaliśmy wyniki ogólnoszkolnego plebiscytu pt. "Bezpieczne spędzania czasu wolnego". W ramach plebiscytu, podczas lekcji wychowawczych, uczniowie wszystkich klas proponowali, a później przegłosowywali i uzasadniali, jakie formy spędzania wolnego czasu  są według nich bezpieczne a jednocześnie ciekawe, zgodne z ich wymaganiami, czyli po prostu odpowiadają im najbardziej. W oparciu o wyniki prac w klasach powstała lista 14 najpopularniejszych sposobów bezpiecznego spędzania   czasu wolnego . Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na podstronie Plebiscyt

 
 

11.04.2008

11 kwietnia 2008 w ramach Dnia Otwartego Sandomierskiej Policji  uczniowie klas I, II i III  naszej szkoły  wybrali się  do pobliskiego gmachu Komendy Powiatowej Policji, by poznać bliżej codzienną pracę policjantów. Spotkanie rozpoczęło się w świetlicy. Tutaj  dzielnicowi prezentowali policyjny sprzęt, wykorzystywany w codziennej służbie funkcjonariuszy, taki jak: kajdanki, policyjne czapki i pałki, kamizelki kuloodporne, radary czy  kolczatkę drogową. Dzieci były  bardzo zadowolone z prezentacji, tym bardziej, że niektóre eksponaty mogły założyć lub wypróbować. Najbardziej zainteresował je jednak pokaz  daktyloskopii, po którym otrzymały pamiątkę w postaci fachowo wykonanych  odcisków swoich palców. Potem nasi uczniowie mieli możliwość  obejrzenia z bliska radiowozów. Odwiedzili też boksy z policyjnymi psami . Znany im już ze spotkania w szkole przewodnik i jego psi towarzysz  pokazali swoje umiejętności, a przy okazji opiekun psa przypomniał także  o właściwej postawie i zachowaniu się, gdy zaatakuje pies. Wizyta w Komendzie Policji pozwoliła naszym uczniom  nie tylko poznać tajniki pracy policjanta, ale także zobaczyć, że jest to zajęcie trudne, czasem niebezpieczne, lecz niezwykle pożyteczne.

 
 

   marzec - kwiecień 2008

W tym okresie  czterech pracowników szkoły, którzy zdobyli stosowne uprawnienia,  prowadziło na terenie naszej placówki cykl zajęć wychowawczo- profilaktycznych  w oparciu o program " Spójrz inaczej na Agresję". Jest to program  ogólnopolski, stworzony przez autorów książki o powyższym tytule - Ewę Czemierowską oraz Andrzeja i Tomasza Kołodziejczyków.

Celem prowadzonych zajęć była:

 •  Nauka o emocjach oraz sposobach niedestruktywnego radzenia sobie z nimi.

 • Poznanie mechanizmów radzenia sobie z konfliktami w grupie oraz współdziałania z innymi.

 • Edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji - przyczyn - mechanizmów - skutków i sposobów przeciwdziałania.

 • Wdrożenia do działań służących negocjacji i mediacji

 • Wskazanie miejsc i ludzi , którzy udzielają pomocy w trudnych sytuacjach.

Zajęcia były przystosowane do poszczególnych grup wiekowych:

 I. W klasach I--III prowadziła je  mgr Beata Wojas

 II. W klasach   IV - pedagog szkolny mgr Justyna Wesołowska

III. W klasach V i VI - mgr Teresa Bryła i mgr Beata Audycka

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali duże zainteresowanie tematem.


Mniej więcej w tym samym okresie wprowadziliśmy także nowatorski system promowania pozytywnych zachowań.

Uczniowie, którzy wykazali się w określonych dziedzinach, mogą otrzymać trzy typy emblematów ( znaczków przypinanych do ubrania ):

 • Kumpel na sześć

 • Pomocna dłoń

 • Zgodny i łagodny.

Chodzi o to, by przez stosowanie takiego typu wzmocnienia pozytywnego nie tylko zwrócić uwagę na uczniów , którzy stale zachowują się dobrze, ale przede wszystkim promować zachowania pozytywne u  tych dzieci, którym takie zachowania sprawiają trudność.

Znaczki na wniosek klasy, innych uczniów czy nauczycieli, przyznaje wychowawca. W klasach starszych na okres tygodnia , a w klasach młodszych , ze względu na konieczność częstszego "wzmacniania" na okres 1 dnia.

Oto nasze znaczki ( zaprojektowane specjalnie przez naszych nauczycieli z myślą o uczniach SP 2)

      

Znaczki zostały wykonane, ze środków Rady Rodziców - po kosztach własnych,  dzięki uprzejmości członka Szkolnej Rady Bezpieczeństwa - pani Edyty Kalety, której serdecznie dziękujemy.

 

 
 

 12.03.2008

Projekcja filmu pt. "Kontakt z obcym"

W dniu 12.03.2008 uczniowie klas I-III oglądali pouczający film o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym  pt " Kontakt z obcym". Był to film , który miał nauczyć naszych podopiecznych, jak niebezpieczny może być kontakt z nieznanymi ludźmi. Pouczająca treść materiału filmowego dostosowana była do wieku i wrażliwości małych widzów. Bohaterami filmu były dwa psy   - pies tato i jego syn. To za ich pośrednictwem dzieci uczyły się, jak unikać zagrożeń i zachować bezpieczeństwo w konkretnych sytuacjach życiowych.

Podczas projekcji filmu dzieci dowiedziały się że:

 1. Nie należy podawać obcym swoich danych ( nazwiska, miejsca zamieszkania)

 2. Nie wolno oddalać się z osobą nieznajomą, wsiadać do jej samochodu,  ani wpuszczać jej do domu, także wtedy gdy powołuje się ona na znajomość z naszymi rodzicami lub twierdzi , że działa z ich polecenia.

 3. Nie  można od ludzi obcych przyjmować żadnych prezentów, nawet jeśli będzie to tylko cukierek czy lizak, ponieważ mogą one zawierać substancje niebezpieczne czy szkodliwe dla naszego zdrowia.

 4. W wypadku , gdy dziecko poczuje się zagrożone ze strony  obcej osoby, powinno natychmiast wszcząć alarm, tzn.; krzyczeć, wzywać pomocy oraz szukać wsparcia u innych osób dorosłych znajdujących się w pobliżu.

 


 
   marzec 2008

Wizyta uczniów klasy III c na basenie i zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie tego obiektu.

O bezpieczeństwie wiedzą uczniowie klasy III C  już bardzo dużo. Ale szczerze przyznają  , że łatwo o nim zapomnieć wspaniale się bawiąc na naszym basenie. Aby więc utrwalić  sobie  zasady bezpiecznego  korzystania z takich miejsc oraz zrozumieć czym grozi ich nieprzestrzeganie klasa III C wybrała się na wycieczkę do sandomierskiej  Pływalni krytej „Błękitna Foka”.

Już na kilka dni przed planowanym wyjściem dzieci były bardzo podekscytowane . Z niecierpliwością czekały na ten dzień. A gdy wreszcie nastąpił wprost nie mogły się skupić na wcześniejszej lekcji . Niektóre rozwiązywały zadania matematyczne w czepku kąpielowym na głowie i okularach. Na miejscu przywitał nas  miły pan ratownik. Oprowadził on  klasę po całym budynku i zapoznał uczniów z wszystkimi atrakcjami , jakie  czekają  na nie w tym ośrodku. A są to:  

 • basen górny

 •  sportowy basen

 •  dolny rekreacyjny  

 • zjeżdżalnia

 • kręgielnia  

 •  sauna

 •   jaccuzi     

 • solarium  

 • gabinet masażu

 •  siłownia

 Na początek wprowadził uczniów w tajniki uprawiania kulturystyki, wyjaśnił znaczenie wielu przyrządów gimnastycznych oraz pozwolił naszym uczniom  poćwiczyć . Okazało się, że niektóre ciężarki  wcale nie są takie lekkie jak myśleli chłopcy, a ćwiczenie na atlasie i podnoszenie ciężarów wymaga wprawy i nie lada umiejętności.

Najciekawszym miejscem  był oczywiście  sam basen. Dzieci z uwagą odczytywały  z ratownikiem regulamin korzystania ze zjeżdżalni,  uczyły się „odczytywać” piktogramy  przypominające o bezpieczeństwie i słuchały uważnie  wskazówek ratownika dotyczących poruszania się  na basenie.

Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa nastąpił upragniony  przez wszystkich czas gier i zabaw  w wodzie. Po szybkim przebraniu się w stroje  i prysznicu cała klasa wraz z wychowawcą i rodzicami wkroczyła na  basen.  Tu  wszyscy świetnie się bawili  grając  w piłkę, pływając na wyścigi i zjeżdżając ze zjeżdżalni.

Nad uczniami czuwała pani ratownik na dolnym basenie i pan ratownik na górnym basenie, troje  rodziców, którzy świetnie się bawili włączając się do zabaw oraz wychowawczyni, która wraz z chętnymi uczniami wzięła udział w  mini –wyścigu.

Taka nietypowa lekcja nt. bezpieczeństwa bardzo się  uczniom podobała. Okazało się , że nie jest to temat nudny. a właściwie przygotowany może być  wielką atrakcją dla uczniów.

                                                                                        opracowała Bożena Chmielewska


 
   

29.02.2008

 •  W dniu 29 lutego, w sali nr 6 odbyło się spotkanie klas II a  i II b z panem Konradem Żołyniakiem - którego pasję , od wielu lat stanowi nurkowanie. Pan Żołyniak nie tylko zapoznał uczniów ze sprzętem do nurkowania , ale przede wszystkim ostrzegał dzieci , przed tym, że woda może być bardzo groźnym żywiołem. Uczył je , kiedy i w jakich warunkach można zażywać kąpieli oraz jak zachowywać się w  wodzie przypadku w zagrożenia  własnego życia lub  życia innych osób.

 
    20.02.2008
 • W dniu 20 lutego uczniowie klasy III b (wychowankowie p. Danuty Poros) samodzielnie, z własnej inicjatywy przygotowali krótki spektakl profilaktyczny, w  którym wykorzystali wiadomości zdobyte w trakcie realizacji programu "Raz, dwa, trzy...". Organizatorem, scenografem i pomysłodawcą przedstawienia była ucz. tej klasy -Joasia Sapielak.

 •  Dzieci wcieliły się w role: policjanta, lekarza , pielęgniarki. Fabuła spektaklu opowiadała historię  lisiczki  potrąconej przez nieostrożnego kierowcę. "Przygoda", rannego zwierzątka, dzięki natychmiastowemu udzieleniu pomocy, skończyła się szczęśliwie. Joasia - autorka scenariusza wcieliła się w rolę lisiczki-  ofiary wypadku.


 
   15.02.2008 – 16.02.2008
 • W dniach 15–16.02.2008 w naszej szkole odbyły się dwudniowe  warsztaty z udziałem nauczycieli i wychowawców  klas na temat „Jak rozwiązywać konflikty”. Poprowadziła je pani Ewa Czemierowska-Koruba - psycholog, współtwórca programu „Spójrz inaczej na agresję”. W czasie tego spotkania zapoznaliśmy się  z problematyką związaną z rozwiązywaniem konfliktów w warunkach szkolnych. Zrozumieliśmy istotę problemu i nauczyliśmy się rozróżniać typy  i poziomy konfliktów. A co najważniejsze poznaliśmy różne sposoby rozwiązywania konfliktów, takie jak - arbitraż, mediacja i negocjacja na poziomie:

- nauczyciel – uczeń

- nauczyciel – rodzic

- skonfliktowana klasa

W trakcie ćwiczeń  praktycznych uczyliśmy się wykorzystywać  podstawowe techniki mediacji stosowane w procesie rozwiązywania konfliktów, wcielając się w rolę mediatora i stron konfliktu.

opracowały M. Kasprzyk i A. Piętowska

 


 
   16.01.2008 - 23.01.2008
 •  Odbył się cykl  kolejnych zajęć w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Tym razem w klasach I - III, a następnie IV-VI  prowadziła je ratownik drogowy - pani Anna Dajnowska. Każdorazowo "trening medyczny"  trwał dwie godziny, a mimo to wzbudzał prawdziwe zainteresowanie młodych uczestników. Pani Dajnowska  nawiązała z dziećmi świetny kontakt, dzięki czemu uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w tych niełatwych , ale  tak bardzo pożytecznych zajęciach.


 
 

11.01.2008

 • W piątek  w naszej szkole odbyło się spotkanie  z przewodnikiem psa służbowego sierż. szt. Danielem Chmielewskim i jego podopiecznym psem Iwanem. W trakcie tej niecodziennej wizyty dzieci poznawały zasady bezpiecznego postępowania z psem, który choć jest przyjacielem człowieka, może być także bardzo niebezpieczny.Teraz wiedzą już, dlaczego nie wolno drażnić czworonogów    i w jaki sposób bronić się, kiedy pies zaatakuje.Dodatkowo, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, uczniowie otrzymali ulotki informacyjne i wysłuchali pogadanki wygłoszonej przez sierż. szt. Piotra Stępnia -  dzielnicowego opiekującego się rejonem naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyła także rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu pani Agata Chojnacka.

Więcej zdjęć na podstronie "Uwaga pies"


 
 

18.12.2007.

 • Spotkanie nauczycieli i wybranych rodziców, przedstawicieli powołanej w szkole Rady Bezpieczeństwa z panem Markiem Kwiatkowskim, terapeutą z Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Tarnobrzegu na temat zagrożeń płynących z używania narkotyków – temat spotkania „Zjawisko narkomanii – jak sobie radzić w domu i w szkole”.


 
 

17.12.2007

 • W poniedziałek  17.12.2007roku rozpoczął się w naszej szkole kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Biorą w nim udział wszyscy uczniowie z klas I-III i IV- VI. Kurs ten prowadzą społecznie rodzice – członkowie powołanej w szkole Rady Bezpieczeństwa. Są to pan Grzegorz Słotwiński i pani Anna Dajnowska.

Więcej zdjęć na podstronie "Pierwsza pomoc"


 
 

14.12.2007.

 •  Bezpieczeństwo dzieci na ulicy i w czasie zabaw – spotkanie uczniów klas młodszych z policjantem - starszym sierżantem Piotrem Stępniem - dzielnicowym, opiekującym się naszą szkołą, prezentacja i omówienie filmu „Masz tylko jedno życie”.


 
 

13.12.2007.

 •  Szkoleniowa rada pedagogiczna dla nauczycieli – spotkanie z psychologiem panią Ewą Czemierowską na temat „Idealne spotkanie nauczyciel – rodzic”.


 
 

07.12.2007.

 •  Spotkanie 20 Gromady Zuchowej Sprytna Gromadka Kubusia Puchatka z policjantem panem M. Stępniem. Spotkanie miało charakter pogadanki, podczas której zuchy dowiedziały się:

- jak bezpiecznie spędzać wolny czas

- jak zachowywać się w domu podczas nieobecności rodziców

- jak reagować w przypadku przemocy i różnych wymuszeń ze strony starszych kolegów


 
 

06.12.2007

 •  Mikołajkowy patrol - 6 uczniów ( klas II i III) naszej szkoły pod opieką pedagoga szkolnego p. Justyny Wesołowskiej, p. dyrektor - Beaty Wojas oraz p. Anny Dajnowskiej -ratownika medycznego - członka Szkolnej Rady Bezpieczeństwa razem ze starszym sierżantem Gerardem Żelazowskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji oraz starszym sierżantem Piotrem Stępniem - dzielnicowym, opiekującym się naszą szkołą, uczestniczyło w kontroli ruch drogowego. Podczas godziny "patrolu" dzieci wręczały kierowcom ulotki dotyczące bezpieczeństwa na drodze opatrzone hasłem "Chcę żyć" i drobne "prezenty". Za  jazdę zgodną z przepisami kierowcy otrzymywali cukierka, a za popełnienie wykroczenia rózgę.  Mamy nadzieję, że ta akcja będzie nie tylko nauką dla dzieci, ale również stanie się przyczynkiem do zmiany sposobu myślenia wielu kierowców.


 
 

04.12.2007.

 •  Kółko plastyczne – wybrani uczniowie z klas I-III i I-IV projektowali ulotki pod hasłem „Chcę żyć”, które zostały wykorzystane w czasie patrolu z Policją.

 


 
     30.11.2007 ( piątek)
 •  W tym dniu uczniowie klas I-III otrzymali znaczki odblaskowe zasponsorowane przez Powiatową Komendę Policji w Sandomierzu  . O tej pory nasi najmłodsi uczniowie będą chodzili do szkoły ze znaczkami przy tornistrach , co wpłynie na ich bezpieczeństwo.


 
 

28.11.2007, 03.12.2007.

 • Spotkania koordynatorów programu i Dyrekcji szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców, Rady Bezpieczeństwa i Grupy Rówieśniczej w związku z realizacją programu – ustalenie zadań i sposobów ich realizacji przez poszczególne grupy.

           W dniach 28.11.2007 i 03.12.2007 w związku z realizacją programu profilaktyczno – prewencyjnego „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” miało miejsce zebranie, w którym uczestniczyli: pani dyrektor mgr Beata Wojas, koordynatorzy programu, przedstawiciele Rady Rodziców, Rada Bezpieczeństwa oraz  Grupa Rówieśnicza.

Spotkanie prowadziła pani pedagog mgr Justyna Wesołowska, główny koordynator programu, która przypomniała, iż zagadnienia bezpieczeństwa należy  rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: - fizycznej i psychicznej.

Uświadomiła też  zebranym, jak ważna jest integracja społeczna szkoły: nauczycieli, rodziców i dzieci. Zwróciła uwagę na konieczność pozyskania środków finansowych i pomocy rzeczowej, które ułatwią realizację wprowadzonego programu.

W trakcie zebrania  wspólnie nakreślono zadania do realizacji w ramach programu oraz sposób ich wykonania.

Pani pedagog omówiła również w skrócie programy jakie zostaną wykorzystane w ramach realizacji poszczególnych zadań oraz literaturę i pomoce dydaktyczne.

Zachęciła także zebranych, aby samodzielnie poszukiwali różnych form kształcenia i doskonalenia swojej wiedzy, a potem, między sobą, dzielili się zdobytymi informacjami i umiejętnościami.

Ustalono też, że Rada Rodziców będzie miała swój link na internetowej stronie szkoły.

 Obrady były niezwykle owocne. Narodziło się dużo ciekawych pomysłów i propozycji, wielu rodziców zgłosiło chęć konkretnej pomocy w pracy nad programem.

       

                                                                                           opracowały M. Kasprzyk i A. Piętowska

 


 
 

27.11.2007.

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat – Aspekty prawne dotyczące odpowiedzialności nauczyciela za uczniów na terenie szkoły i w czasie wycieczki.

 • Wypełnianie przez nauczycieli anonimowych ankiet na temat bezpieczeństwa.

         We wtorek 27.11.2007r. w związku z realizacją założeń programu „Raz, dwa, trzy bądź bezpieczny i Ty” odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna, która składała się z dwóch części.

W pierwszej części spotkania zaproszony policjant pan Andrzej Majewski zapoznał zebranych nauczycieli z prawnymi aspektami odpowiedzialności nauczyciela za uczniów na terenie szkoły i w czasie wycieczki. Omówił szczegółowo odpowiedzialność nauczycieli z artykułu 231 Kodeksu Karnego, w którym mowa o przekroczeniu lub niedopełnieniu obowiązku służbowego. Przedstawił różne sytuacje, które mogą mieć miejsce na terenie szkoły i poza nią oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia. Omawiane sytuacje dotyczyły zachowań uczniów oraz wszelkiego rodzaju wypadków w czasie lekcji, na korytarzu i boisku szkolnym, a także w czasie różnych wyjść poza teren szkoły.

Pan Policjant zapoznał również zebranych ze zjawiskiem przemocy  w Internecie oraz sposobami rozwiązania problemów jakie mogą pojawić się wśród uczniów posiadających komputer.

Na koniec spotkania nawiązał także do pracy pedagoga i psychologa na terenie szkoły oraz problemów związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych.

       W drugiej części spotkania pani dyrektor mgr Beata Wojas przedstawiła szczegółowo nauczycielom realizowany w szkole program profilaktyczno prewencyjny „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Omówiła zawarte w nim zagadnienia oraz wymogi, które musi spełnić szkoła aby uzyskać Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Nawiązała również w swojej wypowiedzi do tego, że prezentowany program w dużej mierze pokrywa się z założeniami opracowanego przez szkołę Programu Profilaktycznego. Zaprezentowała zebranym strony z internetowej witryny szkoły, na których można zapoznać się szczegółowo z zagadnieniami dotyczącymi realizacji programu. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni nauczyciele otrzymali do wypełnienia anonimową ankietę dotyczącą bezpieczeństwa.

                                                                   opracowały M. Kasprzyk i A. Piętowska

 


 
 

23.11.2007.

 •  Udział wybranych nauczycieli w konferencji z przedstawicielami Fundacji „Dzieci Niczyje” na temat „Dziecko w sieci”.


 
 

13.11.2007.

 •  Spotkanie Dyrekcji szkoły, zaproszonych przedstawicieli Policji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III.

 • Zapoznanie rodziców z wprowadzonym w szkole programem, jego celem i założeniami, prezentacja filmu „Masz tylko jedno życie”.

 • Wybór klasowych przedstawicieli do powołanej w szkole Rady Bezpieczeństwa oraz wypełnianie przez rodziców ankiet.

Więcej zdjęć na podstronie "Początek akcji"


 
 

12.11.2007.

 •  Udział klas I w imprezie związanej z promocją zdrowia  i bezpieczeństwa zorganizowanej pod patronatem Echa Dnia – hala sportowa