Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

 

Sprawozdanie z realizacji programu

profilaktyczno – prewencyjnego dla klas I – III

w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

 

 
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

„RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY” 

 W LATACH 2013-2017

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „RAZ, DWA, TRZY – BĄDŹ BEZPIECZNY I TY”  W LATACH 2013-2017

Pracę z programem profilaktyczno-prewencyjnym „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” rozpoczęliśmy w listopadzie 2007 roku. Realizujemy więc program już 10 rok. Dwukrotnie otrzymaliśmy „Certyfikat bezpieczeństwa” na lata 2010 – 2012 i ponownie 2013-2017. Idea programu polega na zapewnieniu wszechstronnego bezpieczeństwa dzieciom w wieku 7-9 lat poprzez podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do wykształcenie prawidłowych postaw, umiejętności i nawyków. W wielu wypadkach działania programowe zostały rozszerzone także na klasy starsze.

 Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację i prawidłowy przebieg byli:

 • Pedagog szkolny – pani Justyna Wesołowska
 • Koordynator przebiegu programu – p. Beata Wojas
 •  Administrator strony internetowej programu - p. Beata Audycka

 W ramach realizacji programu podjęto współpracę z:

·         Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu

·         Strażą Pożarną

·         oddziałem PCK

·         rodzicami uczniów klas I – III i IV – VII

·         Ośrodkiem Pomocy Społecznej

·         Świetlicą Socjoterapeutyczna „ Przystań”

 W latach  2013/2017 zrealizowane zostały następujące działania zawarte

w szkolnym programie realizacji „Raz , dwa , trzy…” :

Ø  Moja droga do szkoły.

Ø  Moja mała karta rowerowa.

Ø  Jestem widoczny, jestem bezpieczny.

Ø  O rety wypadek!

Ø  Nauka udzielania pierwszej pomocy.

Ø  Niebezpieczne zabawy – jak unikać zagrożeń?

Ø  Zły dotyk.

Ø  Uwaga obcy.

Ø  Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych .

a.    Nie - agresji , nie – nałogom.

b.    Bezpieczeństwo w kontakcie z psem

Ø  Bądź i Ty przyjacielem policjanta.

 Rada Bezpieczeństwa :

Dyrektor szkoły: Elżbieta Sobolewska

Rodzice :  

·         Jasiewicz Małgorzata kl. I a

·         Kutek Rafał  kl. I b

·         Kuraś Beata kl. II a

·         Ciźla Katarzyna kl. III a

·         Libicki Wojciech kl. III b

·         Świdnicka Kamila kl. IV a

·         Wichrowski Michał kl. V a

·         Gierczak Katarzyna kl. VI a

·         Bryła Anna kl. VII a

 

Policja:

      - oficer prasowy - pani Paulina Mróz

Uczniowie:

 •      Julia Gołębiowska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 •    Karolina Stawowy  - zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Nauczyciele:   koordynator programu  i nauczyciele wspierający jego realizację.

 

Najważniejszymi inicjatywami podjętymi w okresie minionych 5 lat były:

- Udział uczniów w turnieju wiedzy pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” pod patronatem Urzędu Miasta Sandomierza i Komendy Straży Pożarnej w Sandomierzu.  W 2013 r. nasza uczennica Weronika Ciźla zajęła   III miejsce, w etapie miejskim, a w roku 2016 nasz uczeń Olaf Ryznar otrzymał II miejsce w etapie miejskim tego konkursu

- Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych, w którym nasz szkolny teatr profilaktyczny  „Przystanek Dwójka” w roku 2013  zajął I miejsce z przedstawieniem „Piotrze nasz kochany bardzo boli brzuszek”. W kolejnym roku 2014 nasz teatr ze spektaklem „Julka i komputer” ponownie zajął I miejsce , a rok później w 2015  ze spektaklem „Czy na pewno artykuł kolekcjonerski?” miejsce II.  W roku 2016 miejsce pierwsze ze spektaklem „Rodzina patologiczna”. Obecnie w roku 2017  organizatorzy zrezygnowali z przyznawania miejsc i wszyscy otrzymali wyróżnienia w tym nasz teatr szkolny za spektakl „Mega supi i co dalej" Wszystkie te przedstawienia były prezentowane także w szkole przed całą społecznością szkolną i stały się materiałem do analizy na zajęciach szkolnych.

- W czerwcu 2017 roku nasze przedstawienie profilaktyczne pt „Czy na pewno artykuł kolekcjonerski ?” wzięło udział w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w  Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Zespół naszej szkoły otrzymał na tym przeglądzie I miejsce, a uczennica Karolina Stawowy uhonorowana została wyróżnieniem „Dla najlepszej aktorki”.

- W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 realizowaliśmy rządowy program profilaktyczny „Bezpieczna +”. Sporządzony przez nas wniosek zawierający  pomysł na zrealizowanie założeń tego programu wygrał konkurs i jako jedyna szkoła  w mieście przystąpiliśmy do jego realizacji. Zajęcia prowadzone były we wszystkich klasach w oparciu o program „ Spójrz inaczej” w klasach I-III oraz „Spójrz inaczej na agresję” w klasach IV- VI. Dodatkowo w ramach wyrównywania szans dla grupy dzieci prowadzone były zajęcia logopedyczne i korekty wad postawy.

- Udział,  we współpracy z Sanepidem, w antynikotynowym programie o zasięgu ogólnopolskim. W klasach 1-3 obywał się on pod hasłem: „ Nie pal przy mnie , proszę” , a w klasach 4-6 „ Znajdź właściwe rozwiązanie”. W ramach programu uczniowie razem z wychowawcami i pedagogiem szkolnym podjęli szereg działań. Odbyły się zajęcia warsztatowe na temat: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, gdy dymi papieros?”, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” i „ Jak unikać dymu papierosowego?”. Podczas wywiadówek uczniowie odczytywali zgromadzonym w salach rodzicom list z prośbą  o niepalenie papierosów i niezatruwanie w ten sposób otoczenia i najbliższych..

- Przez wszystkie te lata uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W 2013 roku tematyka kampanii poświęcona była uzależnieniom od nikotyny i alkoholu oraz bezpiecznym sposobom spędzania czasu wolnego.  Akcja  realizowana byłą poprzez różnorodne działania. Jednym z jej najważniejszych celów było  promowania konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy do wielu patologii ( picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków ,stosowania przemocy, itp.) Odbywała się pod hasłem " Piękny człowiek, piękny świat" .Do najistotniejszych  działań należały:

·           udział w happeningu "W zgodzie z sobą i naturą"

·           Konkurs plastyczno-literacki "Na tropie piękna"

·           Zajęcia wychowawcze "Piękno otwiera nam świat" oraz w oparciu o ulotkę "Zdrowo na sportowo", "Ruszajmy na wakacje"

·           Zajęcia profilaktyczne "Wzywanie pomocy"

 W roku 2014 kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł odbywała się pod hasłem "Teraz Twój czas". W ramach działań wychowawczych w klasach przeprowadzane zostały  zajęcia o różnej tematyce z wykorzystaniem ulotek profilaktycznych, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne oraz imprezy okolicznościowe. W klasach piątych przeprowadzona została również ankieta profilaktyczna dotycząca uzależnień od nikotyny  i alkoholu pod hasłem "Młodzi i substancje psychoaktywne 2014".

Do szczegółowych działań należały:

·         W ramach wywiadówek spotkania dla rodziców z ulotką profilaktyczną "Poznaj świat swojego dziecka" i "Pokaż dziecku swój świat" ( we wszystkich klasach I - VI)

·         Zajęcia wychowawcze w oparciu o ulotkę profilaktyczną "Bez tajemnic", ich celem było uświadomienie uczniom, dlaczego warto dzielić się z rodzicami informacjami o swoich przyjaciołach, kolegach i wspólnych planach.

·         Konkurs plastyczno-literacki "Mój czas" o sposobach spędzania wolnego czasu (klasy I-VI)

·         Zajęcia wychowawcze w klasie VI z wykorzystaniem ulotki profilaktycznej "Mistrzowie obok  nas", których celem było zachęcenie uczniów do zaangażowania się w życie społeczności lokalnej i rozwijania własnych zainteresowań.

·         Zajęcia wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wsi,  w mieście i kulturalnego zachowania w komunikacji miejskiej  z wykorzystaniem ulotek "Ruszam na wieś", "Ruszam do miasta" i "Pozytywny autobus" (klasy I-III ,klasy IV-VI. Test wiedzy o ruchu drogowym (klasy IV )

W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Warto pomagać” . W jej ramach przeprowadzona została  m.in. akcja pt. „Ja, ty, my”. Każda klasa wykonywała klasowy kwiatek , ujmując na jego płatkach swoje mocne strony , atuty i umiejętności. Zajęcia wykazywały, odmienność i różnorodność   charakterów i upodobań oraz to, że można się pięknie wspierać i  uzupełniać, a siłę stanowi bycie razem. W ramach kampanii uczniowie klasy III wysłali kartki pocztowe do trójki wybranych dzieci należących do „Marzycielskiej poczty”. To zadanie miało ich uwrażliwić na potrzeby innych, ponieważ marzeniem małych adresatów było otrzymanie dużej ilości korespondencji od rówieśników z Polski i świata.

W kolejnym 2016 roku w trakcie kampanii w klasach młodszych odbył się cykl lekcji poświęcony spędzaniu wolnego czasu i dbaniu o własne zdrowie. Lekcje pod hasłem „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” oraz „Kto mi pomoże?” cieszyły się zainteresowaniem dzieci.

2017 rok  w ramach kampanii  odbyły się warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego pt. „Mówię nie… alkoholowi, papierosom, dopalaczom, narkotykom

i innym substancjom odurzającym”. W ramach warsztatów w klasach I-III prowadzone były zajęcia pt: „Mój przyjaciel” i „Jaki jestem”. Natomiast w klasach IV-VI były to zagadnienia: „Ja i moja grupa” oraz „Ile jestem wart?”

W klasie trzeciej przeprowadzone zostały także zajęcia pt. „Krąg zaufania”. Omówiono znaczenie i role osób najbliższych dzieciom, wyjaśniono pojecie zaufanie i dyskutowano na temat, do kogo należy się zwrócić w trudnych sytuacjach.

- Uczestniczyliśmy w marszu  zorganizowanym przez OPS pod hasłem: „ Przeciwdziałanie przemocy i sprzeciw wobec uzależnień” w ramach programu  „ Profilaktyka receptą na lepsze jutro”

-  Klasy I – III opracowywały na lekcjach znaki zakazu dla kierowców nakłaniające do wolniejszej jazdy w ramach akcji „Mamo, tato zwolnij”.  Następnie klasa III b wraz z wychowawcą, panią pedagog i pod opieką policjantki z wydziału Ruchu Drogowego  wyszła na sandomierskie ulice, by rozdawać kierowcom wykonane wcześniej znaki.  Celem  akcji było przypomnienie o bezpiecznej jeździe i  konieczności zmniejszenia prędkości w pobliżu szkół i przedszkoli.

- Ważnym przedsięwzięciem wieńczącym pracę dydaktyczno-wychowawczą realizowaną w ciągu  roku 2016 był Program Profilaktyczny „NASZ ŚWIAT”, który podsumowywał także podjęte uprzednio programy.  Program trwał  2 dni i obejmował całą społeczność szkolną. W pierwszym dniu zorganizowane zostały następujące działania:

1.    Bieg „Wspólne szczęście”

2.    Prezentacja dwóch spektakli: „Inny” i „ Kraina lodu”

3.    Teatr nocą.

4.    Konkurs „ W świecie lego.”

5.    Angielska kawiarenka.

6.    Świat przez Skypa.

 

W drugim dniu odbyły się:

1.     Pokaz z udzielania pierwszej pomocy z udziałem ekipy ratownictwa.

2.     Pokaz tresury psa i przypomnienie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z tym czworonogiem.

3.     Konkursy i zabawy z nagrodami prowadzone przez animatorów zabawy.

4.     Prezentacje muzyczne.

5.     Mini koncert muzyczny.

6.     Świat zabaw – zabawy z wykorzystaniem dmuchanych urządzeń rekreacyjnych  .

Impreza objęła nie tylko całą społeczność naszej szkoły, ale i  zaprzyjaźnione przedszkola .

- Co roku w klasach I -III odbywają się spotkania z policjantem. Ich tematyka uzależniona jest od wieku dzieci. Klasy pierwsze poznają zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Ćwiczą także pod nadzorem policji przechodzenie przez jezdnię po pasach.  Zajęcia z pierwszakami kończy zawsze rozdanie im znaczków odblaskowych. W klasach  II i III poruszana jest także tematyka:

- kontaktu z obcymi

- bezpiecznej zabawy;

- korzystania z internetu.

 

- Klasy pierwsze rokrocznie uczestniczą też w imprezie organizowanej przez „Echo Dnia” pod hasłem „ Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Spotykają się tam z przedstawicielami; straży pożarnej, policji, służby zdrowia. Utrwalają poznane uprzednio zasady bezpieczeństwa.

 

 

- W maju 2017 roku odbyła się akcja „Rowerem dokoła świata”. Klasy 1-3 odwiedziła policjantka,  prezentując film i przypominając zasady jazdy na rowerze oraz to, jak powinien być prawidłowo wyposażony rower i rowerzysta. W tym samym czasie wszyscy chętni uczniowie mogli skorzystać z  bezpłatnej usługi oznakowania roweru przez pracownika komendy. Warto też wspomnieć, iż co roku w klasach czwartych odbywa się nauka przepisów ruchu drogowego oraz egzamin na „Kartę rowerową”

 

- Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 wydelegowani nauczyciele i dyrekcja szkoły wzięli udział w organizowanym przez Urząd Miasta Sandomierza  we współpracy z Komendą Straży Pożarnej i Komendą Policji szkleniu "Działalność dyrektora szkoły oraz służb porządkowych i ratowniczych w przypadku ataku terrorystycznego na placówkę oświatową". Miało ono przygotować pracowników szkoły do ewentualnego zamachu terrorystycznego.

 

- Od szeregu lat  w naszej szkole przeprowadzany jest powiatowy etap Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” organizowany pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz  Wojewódzkiej Komendy Policji.  W tym roku odbyła się już XI edycja konkursu pt. „ Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole” .  Nasza drużyna zajęła w nim II  miejsce.

 

- W listopadzie tego roku rozpoczęliśmy realizację programu „Zdrowie psychiczne i jak o nie dbam.” Zajęcia psychoedukacyjne prowadzi z uczniami pani psycholog za Stowarzyszania na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

 

- Aby utrwalić znajomość telefonów alarmowych uczniowie klas pierwszych tworzyli karty  „Sieci pomocy w sytuacjach zagrożeń” , na których obok telefonu na policję , pogotowie i straż znalazły się kontakty do najbliższych. Tak uzyskane karty pierwszaki miały w swoich domach umieścić na lodówkach, by zawsze były gotowe do użycia.

 

-  Ważnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem przebywania w kąpielisku była nauka pływania. Nasi uczniowie z klas I-III uczestniczyli w programie opracowanym przez pływalnię „Błękitna Fala” . W ramach tych zajęć korzystali pod okiem instruktora i ratowników z bezpłatnej nauki pływania. Program trwał łącznie 3 lata. Zawsze przed wakacjami we wszystkich  klasach poruszana była tematyka bezpieczeństwa nad wodą.

        

Nasze dziesięcioletnie uczestnictwo w programie „ Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty przynosi wymierne korzyści. Potwierdzają to nie tylko faktyczny stan bezpieczeństwa w szkole i świadomość dzieci w tym zakresie, ale także wyniki ankiet diagnozujących, które przeprowadziliśmy ostatnio w klasach  II-IV oraz wśród rodziców uczniów i nauczycieli. Badania ankietami prowadzimy już trzeci raz,  co pozwala na zmierzenie wyników i ewaluację programu.

Cieszy fakt, że cała społeczność szkolna, wyraża zadowolenie z realizacji programu i chętnie bierze w nim udział. Możemy się też pochwalić iż ponad 90% ankietowanych rodziców ocenia naszą pracę związaną z bezpieczeństwem na bardzo dobry i dobry.

 

 

 

 
 

SPRAWOZDANIE ROK SZKOLNY  2007/2008

           Program profilaktyczno – prewencyjny „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” skierowany był do uczniów klas I – III i ich opiekunów. Jego głównym celem było zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa dzieciom w wieku 7-9 lat, poprzez podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i umiejętności.

 Osobami odpowiedzialnymi za jego realizację i prawidłowy przebieg byli:

 • Zastępca Dyrektora – pani Beata Wojas

 • Koordynator przebiegu programu – p. Justyna Wesołowska, pedagog szkolny

 • Nauczyciele koordynujący pracę w klasach młodszych – p. Agnieszka Piętowska nauczyciel świetlicy i p. Małgorzata Kasprzyk - wychowawca klasy II

 W ramach realizacji programu podjęto współpracę z:

 • Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu

 • Strażą Pożarną

 • oddziałem PCK

 • rodzicami uczniów klas I – III i IV – VI

 W okresie roku  szkolnego 2007/2008 zrealizowane zostały cele programu obejmujące następujące działania organizacyjne:

 - we wrześniu w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie dotyczące przystąpienia przez szkołę do realizacji programu, w którym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele Policji, pedagog szkolny, wychowawcy klas I-III oraz rodzice uczniów klas młodszych, którzy zostali zapoznani z założeniami programu i filmem „Masz tylko jedno życie” dotyczącym zagrożeń w ruch drogowym

 - powołano w szkole Radę Bezpieczeństwa i Grupę Rówieśniczą w składzie:

 Rada Bezpieczeństwa -

 • rodzice : Renata Bodzioch                   Katarzyna Domagała

                          Magdalena Dębowska          Piotr Podlaski

                          Edyta Kaleta                           Eugeniusz Łopaciński

                         Anna Żołyniak                          Anna Dajnowska

                          Grzegorz Słowiński                Adam Byra

 • nauczyciele: Beata Wojas

                               Justyna Wesołowska

                                Agnieszka Piętowska

                                Małgorzata Kasprzyk

 Grupa Rówieśnicza -

 • uczniowie: Karolina Krzemińska przewodnicząca ORU 

                            Joanna Mądry Rzecznik Praw Ucznia

 

- ustalono harmonogram działań w poszczególnych miesiącach, opracowano zadania i sposób ich realizacji w ramach programu , który zastał zatwierdzony przez Dyrekcję Szkoły;

 - przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej na temat – Aspekty prawne odpowiedzialności nauczyciela za uczniów na terenie szkoły i w czasie wycieczki oraz zapoznano wszystkich nauczycieli z celem i zadaniami realizowanego programu;

 - wybrani nauczyciele wzięli udział w konferencji na temat „Dziecko w sieci” zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje;

 - w czasie zajęć koła plastycznego uczniowie klas I-III i IV-VI zaprojektowali ulotki pod hasłem „Chcę żyć”, które później zostały rozdane zatrzymanym kierowcom w czasie Mikołajkowego Patrolu 6.12.2007, który odbył się z udziałem Policji;

 - w grudniu odbyły się spotkania uczniów klas I-III z policjantem w ramach realizacji zagadnienia Bądź bezpieczny nie tylko od święta, dotyczyły one zasad właściwego postępowania z psem oraz bezpieczeństwa w czasie zbliżających się ferii zimowych;

 - w dniach 16.01.2008 – 23.01.2008 w klasach I-III a następnie IV-IV przeprowadzono zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, uczniowie dowiedzieli się jakie podać informacje wzywając pomoc telefonicznie, jak zachować się w przypadku krwotoku, zakrztuszenia, zachłyśnięci i ataku epilepsji oraz ćwiczyli na fantomie udzielanie pomocy                w przypadku utraty przytomności;

 - w lutym uczniowie klasy III b przygotowali krótki spektakl profilaktyczny, w którym wcielili się w role policjanta, lekarza i pielęgniarki, przedstawiając historię potrąconej sarenki wykorzystali wiadomości zdobyte podczas realizacji programu;

 - uczniowie klas II a i II b odbyli spotkanie z ratownikiem wodnym  p. Konradem Żołyniakiem, który zapoznał uczniów ze sprzętem do nurkowania oraz szczegółowo omówił zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie;

 - uczniowie klasy III c odbyli wycieczkę do krytej pływalni, gdzie  zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z basenu i zachowania się w wodzie;

 - 12.03.2008 uczniowie klas młodszych obejrzeli film o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym pt. „Kontakt z obcym”, którego celem było zapoznanie dzieci z właściwym postępowaniem w przypadku kontaktu z obcą osobą;

 - na przełomie marca i kwietnia został przeprowadzony na terenie szkoły cykl zajęć wychowawczo-profilaktycznych oparty na ogólnopolskim programie   „Spójrz inaczej na agresję” stworzonym przez Ewę Czemierowską oraz Andrzeja i Tomasz Kołodziejczyków, autorów książki pod tym samym tytułem – zajęcia przystosowane były do poszczególnych grup wiekowych i dotyczyły nauki o emocjach, radzenia sobie z konfliktami w grupie, skutków i sposobów przeciwdziałania przemocy, zajęcia prowadzone były przez wybranych nauczycieli, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i zdobyli stosowne uprawnienia;

 - 11.04.2008 uczniowie klas młodszych w ramach Dnia Otwartego Sandomierskiej Policji odwiedzili pobliski gmach Komendy Powiatowej Policji, gdzie zapoznali się z codzienną pracą policjantów ;

 - 15.04.2008 odbyło się podsumowanie prowadzonego w szkole plebiscytu pt. „Bezpieczne spędzanie czasu wolnego”, w oparciu o wyniki powstała lista 14 najpopularniejszych sposobów bezpiecznego spędzania wolnego czasu;

 - w kwietniu odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas młodszych z policjantem, tym razem był to dzielnicowy opiekujący się rejonem naszej szkoły sierż. szt. Piotr Stępień, w czasie spotkania przeprowadzony został z nim wywiad, a następnie w oparciu o rozmowę i własne obserwacje dzieci stworzyły wizerunek „idealnego policjanta” zawierający cechy osobowości, charakteru, umysłu i odpowiednie umiejętności typowe dla wzorowego ich zdaniem policjanta – gotowa plansza z wizerunkiem idealnego funkcjonariusz została wystawiona na korytarzu szkolnym;

 - 9.05.2008  uczennica   naszej  szkoły   Kasia  Tyban  z   klasy  VI b   otrzymała I miejsce w eliminacjach wojewódzkich X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”;

 - w czasie realizacji programu ukazało się też specjalne wydanie gazetki szkolnej „Dwójeczka”, które było poświęcone akcji w ramach programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” i zawierało krótkie omówienia podjętych przez szkołę działań oraz przypomnienie różnorodnych zasad bezpieczeństwa;

 - 10.06.2008 uczniowie klas III odbyli spotkanie z p. Piotrem Rutkowskim członkiem „Bikle equipy – czyli grupy aktywnych rowerowo”, w czasie którego prowadzący uczył młodych rowerzystów bezpiecznej jazdy i przypomniał ważne zasady ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg publicznych.

 18.06.2008 na boisku naszej szkoły odbył się pokaz ratownictwa z udziałem Ratowników Medycznych PCK oraz Policji, w czasie którego uczniowie mieli okazję przekonać się na czym polega praca ratownika i  jak ważne jest błyskawiczne udzielenie pierwszej pomocy;

 - tego samego dnia w sali gimnastycznej naszej szkoły miał miejsce „Turniej Rodzin” podsumowujący tegoroczny program profilaktyczno – prewencyjny, uczestniczyły w nim rodziny będące jednocześnie reprezentantami poszczególnych klas I-III oraz goście jakimi byli  przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji;

 - w czasie trwania programu systematycznie prowadzono również bogato ilustrowane ekspozycje umieszczane na korytarzu szkolnym, związane z aktualnie omawianymi tematami, a 17.04.2008 znalazła również swoje miejsce przygotowana przez pedagoga szkolnego ekspozycja na temat „Zły dotyk”, w której w związku z odbywającą się tego dnia wywiadówką szczególny nacisk położono na symptomy wskazujące na możliwość wykorzystywania seksualnego dziecka oraz jego skutki doraźne i długofalowe, zaopatrzono też rodziców w ulotki informacyjne;

 - jednym z elementów realizowanego w szkole programu było wprowadzenie wśród naszych uczniów nowatorskiego systemu promowania pozytywnych zachowań, dzięki któremu uczniowie wykazujący się w określonych dziedzinach mogli otrzymać trzy typy emblematów (znaczków przypinanych do ubrania) – Kumpel na sześć, Pomocna dłoń oraz Zgodny i łagodny;

 - przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli na temat – „Zjawisko narkomani, jak sobie z nim radzić w szkole i w domu” oraz „Idealne spotkanie nauczyciel – rodzic”

 - Szkolne Koło Filatelistyczne zorganizowało konkurs na projekt znaczka pocztowego pod hasłem „Bawię się bezpiecznie”;

 - w maju uczniowie klas III sprawdzali swoją wiedzę zdobywając Małą Kartę Rowerową, a uczniowie klas II rozwiązywali test wiedzy na temat bezpieczeństwa;

 - uczniowie klas młodszych opracowali również z pomocą pedagoga szkolnego Mapę Miejsc Niebezpiecznych znajdujących się na terenie miasta;

 - zaopatrzono uczniów w znaczki odblaskowe oraz identyfikatory;

 - dokonano ewaluacji wdrożenia programu za pomocą ankiet skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli;

 - już w pierwszych dniach  realizacji  programu założono stronę internetową,  na której na bieżąco, przez cały okres trwania akcji, umieszczano informacje   na temat wszystkich poruszanych zagadnień i realizowanych działań oraz bogaty materiał fotograficzny dokumentujący przebieg akcji (łącze  do strony dotyczącej bezpieczeństwa znajduje się na oficjalnej stronie szkoły) http://sp2.xip.pl/123/podsumowanie.htm

            Przystąpienie przez szkołę do realizacji programu stało się impulsem  do wdrożenia konkretnych działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania u dzieci prawidłowych postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wszystkie podejmowane działania miały na celu przede wszystkim ograniczenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat unikania zagrożeń pojawiających się w życiu codziennym oraz wyposażenie ich w konkretną wiedzę niezbędną do właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych czy nawet niebezpiecznych.

Duże zaangażowanie rodziców i nauczycieli w prowadzone działania spowodowało, że uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, spotkaniach, konkursach czy różnych akcjach, a także znacznie ułatwiło realizację programu.

Do właściwej realizacji wytyczonych celów i zadań przyczyniła się również realna pomoc funkcjonariuszy Policji oraz innych instytucji z terenu miasta.

Ocenie przebiegu i ewaluacji programu posłużyły ankiety przeprowadzone  wśród uczniów klas I-III, ich rodziców i nauczycieli  (w listopadzie oraz ponownie w maju). Analiza przeprowadzonych ankiet pokazała jednoznacznie, że podjęte przez szkolę działania skutecznie podniosły poziom świadomości dzieci związany z ich bezpieczeństwem i zdrowiem , a także przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tym  zagadnieniem rodziców i nauczycieli.