Strona główna
O programie
Szkolny program
Rada Bezpiecz
Aktualności
Analiza ankiet
Sprawozdanie
Archiwum
Teatr Prof.

TEATR PROFILAKTYCZNY " PRZYSTANEK DWÓJKA"

W LATACH 2012- 2018

 
 

ROK 2018

VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Sandomierz 2018

5 grudnia w Porcie Kultury na ul. Portowej w Sandomierzu odbyła się ciekawe wydarzenie artystyczne. Uczniowie sandomierskich placówek oświatowych pokazali przygotowane przez siebie spektakle teatralne o tematyce związanej z profilaktyką.

 Nasza szkołę tym razem – pierwszy raz -  prezentowali uczniowie klas młodszych. Dwunastoosobowa grupa z klas; II A, II B oraz III A  zaprezentowała przedstawienie pt. „O tym, co wydarzyło się na przerwie”. Scenariusz poruszał ważne problemy dotyczące środowiska szkolnego; uczył szacunku, podkreślał rolę i znaczenie partnerstwa współpracy  oraz przyjaźni. Poszczególne sceny przeplatane piosenkami z repertuaru Małej Orkiestry Dni Naszych (Piosenka o pomaganiu, szacunku, przyjaźni) ożywiały spektakl wprowadzając dynamiczny charakter oraz stawały się kolejnym środkiem przekazu dla widza.  

Główny bohater Michał – w tej roli znakomity Mateusz Kutek – przechodził na oczach widzów przemianę; zrozumiał zło, jakie wyrządzał i dzięki starszemu i rozsądnemu koledze zmienił swoje postępowanie. Jego dotychczasowy kolega, w tej roli niezrównany Łukasz, również zaczął zastanawiać  się nad swym postępowaniem. Pozostali aktorzy pokazali, jak można korzystać z wolnego czasu, jaką radość i satysfakcję sprawia własne hobby i realizacja swych pasji.

Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniach do przeglądu. Wielokrotnie poświęcali swój wolny czas przed lekcjami lub po lekcjach na liczne próby. Jak na grupę najmłodszych aktorów z naszej szkoły wykazali się dojrzałością
i odpowiedzialnością, nie szczędząc swego czasu i zaangażowania na przygotowania. Bardzo pomocni byli również rodzice, którzy pomagali przygotować kostiumy, scenografię, udzielali się w wielu próbach, wspierając młodych artystów, towarzysząc w imprezie oraz dokumentując wydarzenie.

Spektakl – w ocenie widzów oraz jury- wypadł bardzo dobrze, o czym świadczyły nagrody i liczne oklaski na widowni oraz później w szkole. Pani dyrektor nie szczędziła słów pochwały i uznania dla swych uczniów.

Sami aktorzy doświadczyli wielu pozytywnych emocji. Już w czasie przygotowań dyskutowali na poruszane w spektaklu tematy, uczyli się gry aktorskiej; wyrażania swych emocji poprzez przekaz słowny i ruch sceniczny. Każda z zaprezentowanych przez uczniów postaci stała się swoistą interpretacją, ekspresją myśli i uczuć wykonawców. Przedstawienie postaci pozytywnych oraz negatywnych wymagało wielu umiejętności, których uczyli się młodzi aktorzy. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów zarówno aktorów jak i widzów.

Naszym artystom życzymy kolejnych sukcesów.  Jedno jest pewne – na pewno o nich jeszcze usłyszymy J.

 

 

 
 

 

 
 

ROK 2016

W  22 czerwcu  2016 roku w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach odbyło się rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Przeglądu Małych Form Teatralnych. W finale wzięło udział 11 zespołów – laureatów etapów powiatowych. Spektakle wystawione przez młodzież, prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierając bogate treści merytoryczne i edukacyjno – profilaktyczne. Jurorzy kierowali się kryteriami dotyczącymi walorów profilaktycznej inscenizacji, zgodnością treści z zakresem tematycznym regulaminu, sposobem przekazania treści oraz  założeniami artystycznymi.

Po burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięzców.

I miejsce  zajęła - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu zespół „Przystanek Dwójka” ze spektaklem  „Julcia i komputer”

 

 
 

ETAP POWIATOWY

ROK 2017/2018

12 grudnia 2017r. w Domu Katolickim w Sandomierzu odbył się VI Przegląd Spektakli Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz Świetlicy Środowiskowej. Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów.

W tym roku do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów z sandomierskich placówek oświatowych. Naszą szkołę reprezentowała grupa teatralna  „Przystanek Dwójka” w spektaklu pt. „Mega supi i co dalej?”.  Główny  wątek  sztuki to: agresja rówieśnicza, ocena wartości drugiego człowieka, zmagania nastolatków z życiem,  dokonywanie złych i dobrych wyborów oraz  próba odpowiedzi na pytanie „Co i kto jest supi?”.  Scenariusz do sztuki napisały uczennice klasy VII: Karolina Stawowy i Julia Gołębiowska, a w rolę nastolatków wcielili się utalentowani aktorsko i wokalnie uczniowie klas VI i VII: Emilia Mokrzycka, Karolina Stawowy, Julia Gołębiowska, Urszula Biernicka, Dagmara Słowikowska, Marlena Soboń, Wiktoria Słonina, Julia Gierczak oraz Jan Skobel.

W tym roku jury w składzie: Aneta Przyłucka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dorota Tarnawska członek GKRPA, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila Kremiec-Panek instruktor teatralny postanowiło przyznać wszystkim grupom wyróżnienia.

Warto też zauważyć, że w tym roku szkolnym powstała także  w naszej szkole druga - młodsza grupa teatru profilaktycznego składająca się z uczniów klas I-III - " Przystanek Dwójka M"

                      

 

 
 

ROK 2016/2017

W grudniu 2016  r. szkolna grupa teatralna „Przystanek Dwójka” zajęła podczas V Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, w którym uczestniczy młodzież z sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz Świetlicy Środowiskowej, miejsce pierwsze ze spektaklem „Rodzina patologiczna”  

 

 
 

ROK 2015/2016

7 grudnia 2015r w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum Kultury odbył się IV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Celem przeglądu było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, a także wobec zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Przegląd Spektakli Profilaktycznych był alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.W tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiło się 7 zespołów z sandomierskich placówek oświatowych. Naszą szkołę  reprezentowała  grupa „Przystanek Dwójka” 

 Nasi młodzi artyści przedstawili spektakl pt. „Czy na pewno artykuł kolekcjonerski?”, który wywoływał  wiele emocji i skłonił widzów do głębokich przemyśleń oraz refleksji dotyczących używania tzw. dopalaczy. Grupie „Przystanek Dwójka” przyznano II miejsce

 Wszyscy uczniowie naszej szkoły oglądali z zainteresowaniem  wyróżniony w konkursie spektakl. Tematowi „Dopalaczom mówimy „nie” poświęcono również zajęcia plastyczne, na których wykonano plakaty związane z tą tematyką oraz lekcje wychowawcze

 

 
 

ROK 2014/2015

Dnia 11 grudnia 2014r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbyło się uroczyste podsumowanie II Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Wzięło w nim udział 9 zespołów ze szkół podstawowych, świetlic socjoterapeutycznych i gimnazjów.

Naszą szkołę reprezentowała szkolna grupa teatralna "Przystanek Dwójka". Tym razem uczniowie zaprezentowali spektakl pod tytułem "Julka i komputer. Komisja oceniła, że nasz spektakl  był najlepszy i przyznała nam  I miejsce

 

 

 

 
 

ROK 2013/2014

11 grudnia 2013r. w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej Sandomierskiego Centrum Kultury odbył się II Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Kolejny raz również i nasza szkoła przyłączyła się do udziału w tym wydarzeniu. Szkolna Grupa Teatralna pod nazwą "Przystanek Dwójka" zaprezentowała w nim spektakl pt. "Piotrze nasz kochany, bardzo boli brzuszek". Tematem tego spektaklu była promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie prozdrowotnych wzorców postępowania wśród dzieci i młodzieży. Przygotowaniami do udziału w przeglądzie kierowały panie Anna Cież nauczyciel języka angielskiego i Małgorzata Drzymalska pedagog szkolny. Nasza grupa teatralna licząca trzynaście osób wystąpiła na scenie jako czwarta i rywalizowała z innymi grupami z sandomierskich szkół podstawowych ora świetlic socjoterapeutycznych "Bajka" i "Przystań". Komisja oceniająca zmagania konkursowe wysoko oceniła nasz występ i przyznała pierwsze miejsce właśnie grupie "Przystanek Dwójka". W nagrodę szkoła otrzymała telewizor, a członkowie grupy teatralnej drobne upominki. Pamiątkowymi dyplomami nagrodzono również opiekunów dziękując im za zaangażowanie oraz szerzenie kultury żywego słowa i wzorców prozdrowotnych.

 

 

 

 
 

 

ROK 2012/2013

  •  grudnia 2012  - uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w konkursie teatrów profilaktycznych , który odbył się pod patronatem UM Sandomierz.  Spektakl wystawiony przez naszą grupkę nosił tytuł " Pierwszy dymek - czyli o jeden papieros za dużo". Praca uczniów i pod opieką pedagoga szkolnego i nauczyciela j. angielskiego została doceniona - zespół zdobył II miejsce.