POWIEDZENIAIt’s a piece of cake. To łatwizna.

Nobody is perfect. Nikt nie jest doskonały.

To lend somebody a hand. Pomóc komuś.

To play cat and mouse with somebody. Bawić się z kimś w kotka i myszkę.

As sweet as honey. Słodki jak miód.

Times change. Czasy się zmieniają.