PRZYSŁOWIA



Practice makes perfect. Ćwiczenie czyni mistrza.

Two Heads are better than one . Co dwie głowy to nie jedna.

No pain, no gain . Bez pracy nie ma kołaczy.

Better late than never . Lepiej później niż wcale.

All is well that ends well. Wszystko dobre, co dobrze się kończy.

All that glitters is not gold. Nie wszystko, co się złoci.

There’s no place like home. Nie ma jak w domu.

East or west, home is the best. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

The apple doesn’t fall far from the tree. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

He who laughs last, laughs longest. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

Time is money. Czas to pieniądz.

All roads lead to Rome . Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.