Szkoła Podstawowa nr 2

IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W SANDOMIERZU

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY 1919-2019

DOŁĄCZ DO NAS I WSPÓLNIE TWÓRZMY HISTORIĘ NASZEJ SZKOŁY

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00  

Bibliotekarz szkolny - mgr Małgorzata Kamińska

 

Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza  Wielkiego w Sandomierzu. 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 811.z późn. zm.)

Cele i zadania biblioteki szkolnej:

Biblioteka jest  pracownią interdyscyplinarną ,  która:

 • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 • pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
 • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

Funkcje biblioteki:

kształcąca:

 • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego.

opiekuńcza:

 • rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
 • wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i pomaganie w ich przezwyciężaniu,
 • wspomaganie działań szkoły w realizacji  różnorodnych programów edukacyjnych
 • otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

kulturalna:

 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
 • rozwijanie  umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 • popularyzacja nowości wydawniczych,
 • statystyka czytelnictwa,
 • informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,
 • wystawki tematyczne i okolicznościowe,
 • renowacja i konserwacja księgozbioru,
 • systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym ( w różnych formach: lekcje biblioteczne, konkursy, wycieczki i in.).

 Zbiory

 • Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma, multimedia i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 • Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:

1.  Dokumenty piśmiennicze:

 • wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, teksty źródłowe itp.),
 • podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
 • lektury  do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe,
 • inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania i zajęć edukacyjnych,
 • wybrane wydawnictwa z psychologii,  pedagogiki i dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.

2.  Dokumenty niepiśmiennicze:

 • nośniki informacji (płyty CD, DVD),,
 • filmy dydaktyczne oraz  fabularne,
 • programy edukacyjne.

Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy w szczególności należy:

Praca pedagogiczna:

 1. udostępnianie zbiorów,
 2. pomoc w poszukiwaniu informacji,
 3. indywidualne doradztwo w doborze lektur,
 4. pomoc w samokształceniu,
 5. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, wycieczki).

Praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów wychowawczych poprzez włączenie się do działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom.

Praca organizacyjna:

 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami czytelników,
 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
 3. selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 4. współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi, publicznymi).

Czas pracy biblioteki:

biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych- zgodnie z organizacją roku szkolnego, okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum, czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły, harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach oraz udostępniony na stronie www szkoły.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej , organizacja wypożyczania zbiorów:

 1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko
 • w bibliotece na miejscu
 1. Jednorazowo  można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
 2. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.
 3.  Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 4.  Książki i inne materiały potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.) i zgubieniem.
 6. Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego a także w razie wypożyczenia książek na czas wolny od zajęć dydaktycznych po upływie ferii czy wakacji ( nie dotyczy to uczniów klasy VI, którzy muszą rozliczyć się z biblioteka przed wakacjami) .
 9. Uczeń ma prawo wypożyczać książki na okres wakacji  ( 5 sztuk) i ferii ( 3 sztuki)
 10. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 Załącznik nr 1 określa regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników:

Załącznik nr 1

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu.

Regulamin określa zasady wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników, z których Uczniowie korzystać będą w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 2. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Podstawa prawna: art. 22 ak ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

W przypadku zgubienia podręczników zakupionych ze środków dotacji celowej Rodzic dokonuje zwrotu kosztów zgubionego podręcznika ( po uzgodnieniu jego wartości z bibliotekarzem) na konto szkoły: 63 9429 0004 2001 0001 8904 0002 – Bank Spółdzielczy w Sandomierzu. W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik ………………”. 

 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim  zostanie dostarczony  nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, jeśli taki znajduje się w bibliotece.
 2. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 3. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września.

.     7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

 1.   Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom przez kolejne 2 lata.

 Kliknij na link i obejrzyj prezentację pt. "ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU DZIECI I MŁODZIEŻY"

  

Kalendarium

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9

tel./fax: (15) 832 25 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 864-176-44-80

REGON: 001187839

Dojazd

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: studioweb.net.pl