Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu imienia Króla Kazimierza Wielkiego oraz wręczenia sztandaru

13 września 2017 roku dla naszej szkoły nadeszła wiekopomna chwila. W dziewięćdziesiątą rocznicę swojego istnienia Szkoła Podstawowa nr 2  w Sandomierzu zyskała patrona i przyjęła imię Króla Kazimierza Wielkiego.  Do uroczystości przekazania sztandaru i nadania szkole imienia przygotowywaliśmy się przez cały  poprzedni rok szkolny. Pragnęliśmy  bowiem, by były to chwile , które na długo zapadną w serca uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas :
 • ksiądz kanonik dr Jerzy Dąbek, wikariusz generalny Diecezji Sandomierskiej
 • przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego –pan Krzysztof Szatan
 • Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu -dr Janusz Suszyna
 • Burmistrz Miasta Sandomierza – pan Marek Bronkowski
 • Przewodniczący Rady Miasta – pan Piotr Chojnacki
 • V-ce Kurator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty- pan Tomasz Pleban
 • profesor dr hab. – pan Stanisław Adamczak- absolwent naszej szkoły
 • rektor  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej – dr Andrzej Lis
 • kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – dr hab. Tomisław  Giergiel
 • lekarz Joanna Niespodziewana – kierownik Przychodni „Zdrowie” w Sandomierzu
 • Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej – pan Karol Bury
 • V-ce dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – pan Janusz Sobolewski
 • dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury - pan Wojciech Dumin
 • dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej- pani Barbara Rożek
 • dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu – pan Roman Ryński
 • zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu – pani Anna Zawadzka
 • dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu – pan Grzegorz Socha
 • dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu – pani Małgorzata Szuba
 • dyrektorki sandomierskich przedszkoli panie: Dorota Strugała, Agata Hajduk, Renata Pacholczak,  Magdalena Stępień, Elżbieta Grządkowska.
 • nauczyciele emeryci

 Święto szkoły rozpoczęło się przemarszem uczniów, rodziców i nauczycieli  ze szkoły do kościoła św. Józefa,  gdzie odbyła się uroczysta Masza Święta w intencji społeczności szkolnej, podczas której  został poświęcony sztandar szkoły. Mszę celebrował ks. kanonik Jerzy Dąbek – proboszcz Parafii św. Józefa. Ceremonię uświetniły  poczty sztandarowe sandomierskich szkół podstawowych oraz rycerze z  Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Po mszy barwny korowód, na czele którego kroczyli król i królowa oraz poczty sztandarowe, przemaszerował przy wtórze werbli do budynku szkoły. Tu w sali gimnastycznej, która na czas uroczystości przybrała kształt średniowiecznego zamku odbyła się  oficjalna  ceremonia przekazania sztandaru  oraz część artystyczna.

Podczas oficjalnej uroczystości, po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu narodowego, pani dyrektor powitała  zgromadzonych na sali przedstawicieli urzędów współpracujących ze szkołą,  przyjaciół szkoły oraz całą społeczność. Następnie  pan Piotr Chojnacki - Przewodniczący Rady Miasta odczytał Uchwałę Rady  Miasta Sandomierza   nr XXXVI/438/2016 z dnia 30 grudnia 2016,  na mocy której  patronem Szkoły Podstawowej nr 2 został Król Kazimierz Wielki. 
Jako kolejny głos zabrał pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza, który odczytał „Akt fundacyjny i  nadania sztandaru”, a następnie- jako przedstawiciel Gminy Sandomierz – fundatora sztandaru- przekazał dokument dyrektorowi szkoły pani Elżbiecie Sobolewskiej.

Kolejnym elementem ceremonii było przekazanie sztandaru oraz ślubowanie, które złożyli wybrani przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Zaszczyt uczestniczenia w przekazaniu sztandaru  i w poczcie sztandarowym mieli uczniowie klasy VII:  Damian Żyła -  jako chorąży oraz Dagmara Słowikowska i Marta Kozłowska jako asysta. Oni także zaprezentowali sztandar zgromadzonym. Po ślubowaniu po raz pierwszy zaśpiewany został hymn szkoły.

Pani dyrektor podziękowała przyjaciołom szkoły, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości. Należą do nich ofiarodawcy, którzy zasilili budżet niezbędny do przygotowania tak dużej uroczystości:
• Pan Marek Leśkiewicz  dyrektor Zakładu Inżynierii Kolejowej
• Pan  Mateusz Ziarko właściciel Firmy Handlowo Usługowej ŁUKNAT
• Pan Antoni  Czapla właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLMA
• Pan Jan Mączka właściciel Piekarni Mechanicznej w Dwikozach
• Pan Krzysztof Szymański prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego  "KASIA"  
• Pan Krzysztof Szymański -  prezes Brico  Marche
• Państwo Dariusz i Mariola  Stępień - właściciele  Piekarni Mokoszyn 
oraz:
• Państwo Wojciech i Barbara Libiccy – którzy wykonali tarcze rycerskie i miecze  oraz część kostiumów.
• Pan Karol Bury kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, która nieodpłatnie  wypożyczyła wiele rekwizytów  i uświetniła uroczystość obecnością rycerzy oraz orszaku królewskiego.
• Pan Wojciech Dumin  - dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury, które zapewniło  nagłośnienie podczas imprezy.
• Doktor  habilitowany Pan  Tomisław Giergiel, który służył radą i pomocą podczas przygotowywania oficjalnej części uroczystości  i wskazówkami przy projektowaniu sztandaru.
• Pan Paweł  Wierzbicki  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji, który zagwarantował transport niezbędny do przewozu wielu rekwizytów oraz sprzętów potrzebnych do przeprowadzenia uroczystości.
 Pomoc w przeprowadzeniu przedsięwzięcia, jakim było nadanie imienia szkole, została uwieczniona na pamiątkowej deseczce, na której znalazły się gwoździe z imionami i nazwiskami naszych dobroczyńców lub nazwami instytucji  pomocnych przy jego  realizacji.
Natomiast Gmina Sandomierz , jako fundator sztandaru, została upamiętniona za pomocą gwoździa wbitego w  drzewce sztandaru szkoły.
Uroczystość uświetniły także wystąpienia szacownych gości  a także dar jaki w postaci księgi pamiątkowej, na ręce pani dyrektor, złożyli przedstawiciele emerytowanych nauczycieli naszej szkoły – pani Ewa Ciak i pan Lech Mojduszka.
Część artystyczna  uroczystości miała za zadanie przybliżyć sylwetkę naszego patrona Króla Kazimierza Wielkiego oraz epokę, w której żył. Widzowie mogli przypomnieć sobie zasługi, jakie dla Polski i naszego miasta miał  król. Obejrzeliśmy więc scenę koronacji króla. Młodzi aktorzy ubrani w piękne kostiumy z epoki  przypomnieli ważne momenty  z jego życia -  w tym założenie Akademii Krakowskiej.
Poznaliśmy także, za pośrednictwem udramatyzowanej legendy „ Kazimierz Wielki kumem”,  ludzkie oblicze władcy –  nazywanego królem chłopów . Król zagościł w ubogiej izbie, by zostać ojcem chrzestnym chłopskiego dziecka.  Mieliśmy okazję zobaczyć  także przemarsz rycerzy i scenę pojedynku odegraną przez członków Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz  czternastowieczne układy taneczne: taniec dworski  i  taniec praczek. 

W przedstawieniu wzięło udział  około 40 uczniów, którzy ubrani w barwne  kostiumy z czasów Kazimierza Wielkiego tańczyli, śpiewali, recytowali i odgrywali wyznaczone role. Występom towarzyszyła muzyka podkreślająca wagę wydarzeń: Bogurodzica i Gaude  Mater Polonia.
O godzinie 13.40, w barwnym  korowodzie, przeszliśmy ze szkoły do Zamku Kazimierzowskiego  - siedziby Króla Kazimierza. Orszak królewski , rycerze i  przebrani w stroje z epoki uczniowie  oraz cała społeczność szkolna  przemaszerowała uroczyście, główną ulicą miasta, na zamek, gdzie odbył się pokaz musztry oddziału rycerskiego oraz tańców średniowiecznych. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią wszystkich uczestników korowodu.
 

To wszystko nie byłoby  możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie samych dzieci oraz nauczycieli i rodziców naszych uczniów.
W ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  „Działaj lokalnie”  realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce  i Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości  w Sandomierzu powstała  grupa nieformalna składającą się z nauczycieli i rodziców uczniów z SP2, która opracowała projekt „ Sandomierskie opowieści”, na realizację którego otrzymała 3 tysiące złotych. Projekt rozpoczął się od 19 VI   i trwa do 31 X 2017 r.  Elementem tego projektu był udział w uroczystości nadania szkole imienia. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu pragnęli uczestniczyć w kontynuowaniu 90-letniej tradycji szkoły i Sandomierza.  Jedno z założeń uczestników programu można wyrazić za pomocą hasła : „90 historycznych  kostiumów  na 90-lecie istnienia szkoły”.  Ten cel został zrealizowany w 100 procentach.
W dniu nadania imienia  na terenie szkoły działały dwa cechy rzemieślnicze: garncarski i krawiecki. Dzieci uczestniczyły w warsztatach tematycznych  w tych obszarach. Prowadzili je nieodpłatnie specjaliści – przyjaciele szkoły. Rodzice naszych uczniów  z pomocą nauczycieli uszyli ponad 40 strojów. 
Razem tworzyliśmy także scenografię imprezy. Rodzice naszego wychowanka – państwo Libiccy - wykonali tarcze i miecze dla grupy młodych aktorów biorących udział w inscenizacji  historycznej. Natomiast Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej nie tylko uświetniła naszą uroczystość, ale także przeprowadziła spotkania historyczne i warsztaty taneczne przygotowujące naszych tancerzy do występu. Miło nam było współpracować   z  Chorągwią  - tym bardziej, że wybrany z jej grona  odtwórca roli Kazimierza Wielkiego, to absolwent naszej szkoły. Warto też podkreślić, iż pomoc ze strony Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej otrzymaliśmy jako prezent na 90-lecie szkoły nieodpłatnie.
Proces nadania imienia szkole oraz uroczystość przekazania sztandaru to wielkie przedsięwzięcie, które mogło się udać tylko dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Możemy więc czuć się dumni ze wspólnej pracy i jej efektów.

Kalendarium

Dzisiaj jest:

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9

tel./fax: (15) 832 25 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 864-176-44-80

REGON: 001187839

Dojazd

© 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: studioweb.net.pl